Poštovní adresa: Šmahova 364/110, Slatina, 627 00 Brno
Ředitel: Ing. Jarmila Šustrová  Telefon: 517 810 140
Kontakt: Lenka Mateašáková  Telefon: 545 212 335
Email: studijni@ssgbrno.cz
WWW: www.ssgbrno.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00226467
REDIZO: 600013910

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 226467

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Polygrafie
34-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 34/33 ČJ, M  NE NE
  Doporučený prospěch: 2
Obalová technika
34-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 18/18 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Tiskař na polygrafických strojích
34-52-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
13 8/8 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,2
Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
35 84/54 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 1,8
Technik dokončovacího zpracování tiskovin
34-57-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
12 6/5 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,2
Zkrácené studium:
Tiskař na polygrafických strojích; VYU
34-52-H/01
Výuční list
1 rok
28 14/14   ANO NE
   
Reprodukční grafik; VYU
34-53-H/01
Výuční list
1 rok
28 28/28   NE NE
   
Knihař; VYU
34-57-H/01
Výuční list
1 rok
28 13/13   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 22.–23. 11. 2019 a 6.–7. 12. 2019 a 10.–11. 1. 2020 a 24.–25. 1. 2020. Pátek od 13:00 do 18:00 hod., sobota od 9:00 do 12:00 hod. Stravování v obou budovách školy. Možnost ubytování na DM Jedovnická 10, Brno. Informace o škole a příjímacím řízení: V 1. kole přijímacího řízení jsou žáci přijímáni na základě výsledku celostátních přijímacích zkoušek (započítávají se získané body, hranice pro úspěšné/neúspěšné zvládnutí zkoušky se nestanovuje) a prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ do průměru uvedeného v tabulce. V dalších kolech jsou žáci přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ do průměru uvedeného v kritériích pro dané kolo přijímacího řízení. Do oborů zkráceného studia budou uchazeči přijati na základě prospěchu z posledních dvou ročníků střední školy.nahoru