Zavřít

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 2. 11. 2020, 21. 11. 2020, 18. 12. 2020, 8. 1. 2021, 23. 1. 2021 a 12. 2. 2021. Více jak 60 let tradice ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola v nádherném prostředí s širokou nabídkou oborů vzdělání působí v nové, kompletně bezbariérové budově s moderním vybavením. Velikou výhodou je menší počet žáků ve třídách, individuální přístup a používání moderních technologií. Žáci si mohou v případě potřeby zapůjčit školní notebooky či tablety. Škola se nachází v sousedství Centra Kociánka, Brno, kde žáci školy mohou využívat sociální služby, včetně ubytování a rehabilitací (www.kocianka.cz).
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 748 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 14 16/8 ČJ,M ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 8 9/5 ČJ,M ANO ANO
Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 Výuční list3 roky 7 0/0 ČJ,M ANO ANO
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list3 roky 8 7/6 ČJ,M ANO ANO
Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 Výuční list3 roky 8 7/4 ČJ,M ANO ANO
Bižuterní výroba 28-63-E/01 Výuční list2 roky 12 0/0 ČJ,M ANO ANO
Textilní a oděvní výroba (zaměření na tkalcovské práce) 31-57-E/01 Výuční list2 roky 8 13/6 ČJ,M ANO ANO
Šití prádla 31-59-E/02 Výuční list2 roky 8 10/6 ČJ,M ANO ANO
Kožedělná výroba 32-41-E/01 Výuční list3 roky 8 8/7 ČJ,M ANO ANO
Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01 Výuční list3 roky 8 0/0 ČJ,M ANO ANO
Zahradnické práce 41-52-E/01 Výuční list3 roky 8 0/0 ČJ,M ANO ANO
Zahradnické práce (zaměření na květinářské a aranžérské práce) 41-52-E/01 Výuční list3 roky 8 12/4 ČJ,M ANO ANO
Provozní služby 69-54-E/01 Výuční list2 roky 16 26/14 ČJ,M ANO ANO
Obchodní škola 63-51-J/01 Závěrečná zkouška2 roky 14 5/5 ČJ,M ANO ANO
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 Jiné2 roky 12 10/6 ČJ,M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace


Střední škola F. D. Roosevelta Brno, to je tradice ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tisíce absolventů a milióny zkušeností, to vše je Rooseveltka. Pro uchazeče o studium je připraveno 16 rozmanitých oborů. Velkou tradici mají obory Obchodní akademie a Obchodní škola. Zkušení učitelé, kvalitní zázemí a malé třídní kolektivy jsou zásadní pro úspěch žáků ekonomických oborů. Úspěšnost žáků se projevuje mj. i u státních maturit. Ve vzdělávací nabídce jsou i exkluzivní obory jako Bižuterní práce, Košíkářské práce či Provozní služby. Moderní vybavení budovy zajišťuje zázemí pro výuku i odpočinek. K dispozici je i dietní stravování.

Budova je bezbariérová a důležité je i funkční zázemí pro sociální potřeby žáků. Velikou výhodou ve výuce je menší počet žáků ve třídách a individuální přístup.

Budova školy se nachází v sousedství Centra Kociánka a žáci školy tak mohou využívat sociální služby poskytované Centrem Kociánka.

logo
Křižíkova 1694/11, Brno
tel.: 530 351 701, 607 088 031
skola@ssfdr.cz
www.ssfdr.cz
Zobrazit více