Zavřít

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

4. 11. 2024, 29.–30. 11. 2024, 13. 12. 2024, 10.–11. 1. 2025, 27. 1. 2025 a 7. 2. 2025.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola má více než sedmdesátiletou zkušenost ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Působí v nové, kompletně bezbariérové budově s moderním vybavením zasazené do klidného prostředí. Nabízí širokou nabídku oborů vzdělání, přičemž velikou výhodou je menší počet žáků ve třídách, individuální přístup a používání moderních technologií. Žáci mohou využívat sociální služby, včetně ubytování a rehabilitací Centra Kociánka, které se nachází v sousedství školy (www.kocianka.cz). Od září 2024 otvíráme nový maturitní obor vzdělání Ekonomika a podnikání.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 1012 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 14 ČJ, M ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 7 0/0 Statistika PO ANO ANO
Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 Výuční list 3 roky 7 9/6 Statistika PO ANO ANO
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list 3 roky 7 7/7 Statistika PO ANO ANO
Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 Výuční list 3 roky 7 5/3 Statistika PO ANO ANO
Bižuterní výroba 28-63-E/01 Výuční list 2 roky 7 15/7 Statistika PO ANO ANO
Textilní a oděvní výroba (zaměření na tkalcovské práce) 31-57-E/01 Výuční list 2 roky 7 9/5 Statistika PO ANO ANO
Šití prádla 31-59-E/02 Výuční list 2 roky 7 6/4 Statistika PO ANO ANO
Kožedělná výroba (zaměření na brašnářské a sedlářské práce) 32-41-E/01 Výuční list 3 roky 7 0/0 Statistika PO ANO ANO
Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01 Výuční list 3 roky 7 19/7 Statistika PO ANO ANO
Zahradnické práce (zaměření na květinářské a aranžérské práce) 41-52-E/01 Výuční list 3 roky 14 18/8 Statistika PO ANO ANO
Provozní služby 69-54-E/01 Výuční list 2 roky 21 22/14 Statistika PO ANO ANO
Obchodní škola 63-51-J/01 Závěrečná zkouška 2 roky 14 15/8 Statistika PO ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Jsme bezbariérová střední škola s individuálním přístupem.

Moderní, zelení obklopená budova naší školy se nachází v klidném prostředí. Máme zkušenosti, které vychází ze sedmdesátileté tradice, a zároveň využíváme moderní kompenzační pomůcky. Uchazeči o studium si u nás mohou vybrat ze široké nabídky oborů vzdělání:

Maturitní obor – délka studia čtyři roky

 • 63-41-M/01 Ekonomika podnikání

Obory vzdělání s výučním listem (H) – délka studia tři roky

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • 32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží
 • 41-52-H/01 Zahradník

Obory vzdělání s výučním listem (E) – délka studia tři roky

 • 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce
 • 32-41-E/01 Kožedělná výroba (zaměření brašnářské a sedlářské práce)
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (zaměření zahradnické práce)
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (zaměření květinářské a aranžérské práce)
 • 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (zaměření košíkářské práce)

Obory vzdělání s výučním listem (E) – délka studia dva roky

 • 28-63-E/01 Bižuterní výroba (zaměření výroba bižuterie)
 • 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba (zaměření tkalcovské práce)
 • 31-59-E/02 Šití prádla
 • 69-54-E/01 Provozní služby

Obor vzdělání se závěrečnou zkouškou – délka studia dva roky

 • 63-51-J/01 Obchodní škola

Žáci mohou přispívat do školního časopisu, tančit ve školní skupině, navštěvovat dramatickou výchovu, účastnit se sportovních soutěží, exkurzí či kulturních akcí. Škola je umístěna v těsném sousedství Centra Kociánka, což umožňuje propojení sociálních služeb, rehabilitační a zdravotní péče a sportovního vyžití. V případě zájmu o studium na naší škole musíte doložit doporučení ze SPC nebo PPP.

logo
Křižíkova 1694/11, Brno
tel.: 530 351 701, 607 088 031
skola@ssfdr.cz
www.ssfdr.cz
Zobrazit více