Zavřít

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

7. 11. 2022, 26. 11. 2022. 16. 12. 2022, 9. 1. 2023, 20. a 21. 1. 2023 a 13. 2. 2023.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola má více než šedesátiletou zkušenost ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Působí v bezbariérové budově s moderním vybavením zasazené do klidného prostředí. Velkou výhodou je menší počet žáků ve třídách, individuální přístup a používání moderních technologií. Žáci mohou využívat sociální služby, včetně ubytování a rehabilitací Centra Kociánka (www.kocianka.cz). Od 1. 9. 2023 chceme otevřít nový maturitní obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 945 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 14 8/5 Statistika ČJ, M ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 7 5/3 Statistika ČJ, M ANO ANO
Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 Výuční list 3 roky 7 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list 3 roky 7 9/5 Statistika ČJ, M ANO ANO
Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 Výuční list 3 roky 7 9/5 Statistika ČJ, M ANO ANO
Bižuterní výroba 28-63-E/01 Výuční list 2 roky 7 11/5 Statistika ČJ, M ANO ANO
Textilní a oděvní výroba (zaměření na tkalcovské práce) 31-57-E/01 Výuční list 2 roky 7 15/6 Statistika ČJ, M ANO ANO
Šití prádla 31-59-E/02 Výuční list 2 roky 7 5/4 Statistika ČJ, M ANO ANO
Kožedělná výroba (zaměření na brašnářské a sedlářské práce) 32-41-E/01 Výuční list 3 roky 7 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01 Výuční list 3 roky 7 26/7 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zahradnické práce (zaměření na květinářské a aranžérské práce) 41-52-E/01 Výuční list 3 roky 14 20/14 Statistika ČJ, M ANO ANO
Provozní služby 69-54-E/01 Výuční list 2 roky 21 22/11 Statistika ČJ, M ANO ANO
Obchodní škola 63-51-J/01 Závěrečná zkouška 2 roky 14 10/9 Statistika ČJ, M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Jsme bezbariérová střední škola s individuálním přístupem.

Moderní, zelení obklopená budova naší školy se nachází v klidném prostředí. Máme zkušenosti, které vychází z téměř sedmdesátileté tradice, a zároveň využíváme moderní kompenzační pomůcky. Uchazeči o studium si u nás mohou vybrat ze široké nabídky oborů vzdělání:

Maturitní obor – délka studia 4 roky

 • 63-41-M/01 Ekonomika podnikání

Obory vzdělání s výučním listem (H) – délka studia 3 roky

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • 32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží
 • 41-52-H/01 Zahradník

Obory vzdělání s výučním listem (E) – délka studia 3 roky

 • 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce
 • 32-41-E/01 Kožedělná výroba (zaměření brašnářské a sedlářské práce)
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (zaměření zahradnické práce)
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (zaměření květinářské a aranžérské práce)
 • 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (zaměření košíkářské práce)

Obory vzdělání s výučním listem (E) – délka studia 2 roky

 • 28-63-E/01 Bižuterní výroba (zaměření výroba bižuterie)
 • 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba (zaměření tkalcovské práce)
 • 31-59-E/02 Šití prádla
 • 69-54-E/01 Provozní služby

Obor vzdělání se závěrečnou zkouškou – délka studia 2 roky

 • 63-51-J/01 Obchodní škola

Žáci mohou přispívat do školního časopisu, tančit ve školní skupině, navštěvovat dramatický kroužek, účastnit se sportovních soutěží, exkurzí či kulturních akcí. Škola je umístěna v těsném sousedství Centra Kociánka, což umožňuje propojení sociálních služeb, rehabilitační a zdravotní péče a sportovního vyžití. V případě zájmu o studium na naší škole musíte doložit doporučení ze SPC nebo PPP.

logo
Křižíkova 1694/11, Brno
tel.: 530 351 701, 607 088 031
skola@ssfdr.cz
www.ssfdr.cz
Zobrazit více