Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Kudelova 1855/8, Černá Pole, 602 00 Brno
Ředitel: Ing. Jan Hobža  Telefon: 533 446 158
Kontakt: Jarmila Nováková  Telefon: 533 446 120
Email: skola@spsstavbrno.cz
WWW: www.spsstavbrno.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 594 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00559466
REDIZO: 600013804

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

SPŠ stavební v Brně je státní škola s právní subjektivitou. Se svou více než stotřicetiletou tradicí patří mezi nejstarší, největší a nejznámější střední odborné školy v České republice.

Studium je čtyřleté denní, škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené závěrečnou maturitní zkouškou v oborech vzdělávání:

  • 36-47-M/01 Stavebnictví se zaměřením pozemní stavby, rekonstrukce budov a architektura, inženýrské stavby se specializací na dopravní nebo vodohospodářské stavby
  • 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Žáci studují jako hlavní cizí jazyk angličtinu, v 1.–2. ročníku oboru stavebnictví je jako povinný výběrový předmět zařazen i německý jazyk. Výuka odborných předmětů je orientována na využití nejmodernější výpočetní techniky, studenti se naučí ovládat počítačové programy AutoCAD, ArchiCAD a Lumion. Své znalosti mohou zúročit v soutěžích pořádaných velkými stavebními firmami, např. VELUX, POROTHERM, HELUZ nebo SCHIEDEL, v loňském roce se v celostátních kolech prosadilo na přední místa šest projektů studentů naší školy.

Škola má sedm počítačových učeben s připojením k internetu a další odborné učebny. K výuce tělesné výchovy slouží sportovní hala, tělocvična a posilovna. Obědy jsou vydávány ve školní jídelně, k dispozici je též dobře zásobovaná kantýna.

SPŠ stavební patří do sítě státních škol, její žáci neplatí školné.

Uplatnění absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v bakalářském a později magisterském studiu na vysoké škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro stavební fakultu VUT či ČVUT, velmi často také volí studium na fakultách architektury.

V případě nástupu do praxe je o absolventy SPŠ stavební v Brně na trhu práce značný zájem, který vysoce převyšuje nabídku.

logo
Kudelova 1855/8, Brno
tel.: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

module

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 559466

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Geodézie a katastr nemovitostí
36-46-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 47/14 ČJ, M  NE NE
   
Stavebnictví
36-47-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
120 177/113 ČJ, M  NE NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 17. 1. 2020 od 10:00 do 17:00 hod. a 18. 1. 2020 od 9:00 do 13:00 hod. Zaměření v rámci oboru 36-47-M/01 Stavebnictví lze od 3. ročníku studovat tato zaměření – Pozemní stavby, Rekonstrukce staveb a architektura, Inženýrské stavby (dopravní stavby, vodohospodářské stavby). V přihlášce ke vzdělávání doporučuje škola uvést více zaměření v pořadí podle zájmu. PZ – M, ČJ (CERMAT). Přípravné kurzy k přijímací zkoušce. Přípravné kurzy ke studiu na VŠ. EDOOKIT – výsledkový portál pro žáky a rodiče zdarma. Odměny pro žáky s vyznamenáním a za reprezentaci školy v soutěžích. Stravování – výběr ze tří jídel, cena oběda 27 Kč.nahoru