Zavřít

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

12. 1. 2024 od 10:00 do 17:00 hod. a 13. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

V rámci oboru 36-47-M/01 Stavebnictví lze od 3. ročníku studovat tato zaměření – pozemní stavby, rekonstrukce staveb a architektura, inženýrské stavby (dopravní stavby, vodohospodářské stavby). V přihlášce ke vzdělávání doporučuje škola uvést více zaměření v pořadí podle zájmu. PZ – M, ČJ (CERMAT). Přípravné kurzy k přijímací zkoušce. EDOOKIT – výsledkový portál pro žáky a rodiče zdarma. Odměny pro žáky s vyznamenáním a za reprezentaci školy v odborných soutěžích. Stravování – výběr ze tří jídel, cena oběda 40 Kč.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 880 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 53/25 Statistika ČJ, M NE NE
Stavebnictví 36-47-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 120 273/120 Statistika ČJ, M NE NE

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

SPŠ stavební v Brně je státní škola s právní subjektivitou. Se svou více než stotřicetiletou tradicí patří mezi nejstarší, největší a nejznámější střední odborné školy v České republice.

Studium je čtyřleté denní, škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené závěrečnou maturitní zkouškou v oborech vzdělávání:

  • 36-47-M/01 Stavebnictví se zaměřením pozemní stavby, rekonstrukce budov a architektura, inženýrské stavby se specializací na dopravní nebo vodohospodářské stavby
  • 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Žáci studují jako hlavní cizí jazyk angličtinu, v 1.–2. ročníku oboru stavebnictví je jako povinný předmět zařazen i německý jazyk. Výuka odborných předmětů je orientována na využití nejmodernější výpočetní techniky, studenti se naučí ovládat počítačové programy AutoCAD, ArchiCAD a Lumion. Své znalosti mohou zúročit v soutěžích pořádaných velkými stavebními firmami, např. VELUX, WIENERBERGER, XELLA nebo HELUZ, v loňském roce se v celostátních kolech prosadilo na přední místa několik projektů studentů naší školy. Naše škola pořádá výtvarnou a architektonickou soutěž pro žáky 9. tříd základních škol, její účastníci jsou bodově zvýhodněni v přijímacím řízení do prvního ročníku studia.

Škola má sedm počítačových učeben s připojením k internetu a další odborné učebny. K výuce tělesné výchovy slouží sportovní hala, tělocvična a posilovna. Obědy jsou vydávány ve školní jídelně, k dispozici je též dobře zásobovaná kantýna.

SPŠ stavební patří do sítě státních škol, její žáci neplatí školné.

Uplatnění absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v bakalářském a později magisterském studiu na vysoké škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro stavební fakultu VUT či ČVUT, velmi často také volí studium na fakultách architektury.

V případě nástupu do praxe je o absolventy SPŠ stavební v Brně na trhu práce značný zájem, který vysoce převyšuje nabídku.

logo
Kudelova 1855/8, Brno
tel.: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz
module
Zobrazit více