Zavřít

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

St 8. 12. 2021, so 11. 12. 2021, st 12. 1. 2022, so 15. 1. 2022 a so 19. 2. 2022.
Zobrazit více

Doplňující informace

Jednotná přijímací zkouška, bezbariérový přístup.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 750 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Průmyslová ekologie 16-02-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 23/12 Statistika ČJ, M ANO ANO
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 90 251/90 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.5
Elektrotechnika (Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost) 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 72/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.5
Elektrotechnika (Silnoproudá elektrotechnika) 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 32/12 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.5
Elektrotechnika (Slaboproudá elektrotechnika) 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 53/24 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.5
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 91/27 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.5
Sociální činnost (Sociálněsprávní činnost) 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 90 125/86 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 22 42/16 Statistika ČJ, M ANO ANO
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky 15 28/15 Statistika ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 15 31/9 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

SPŠ Brno patří v současné době mezi největší a nejvýznamnější brněnské školy. Pro absolventy ZŠ nabízí osm žádaných a atraktivních oborů z oblasti informačních technologií, elektrotechniky a sociálněsprávní činnosti (viz níže). Ve všech vzdělávacích oblastech disponuje škola velmi dobrým odborným zázemím, tvořeným moderně vybavenými učebnami a kvalifikovanými učiteli.

Škola klade důraz na propojení teorie s praxí, intenzivně spolupracuje s významnými firmami (RedHat, IBM, Honeywell, ABB, FEI, České dráhy, EmbedIT, Hangar 13 Games, 2K Czech) a různými fakultami VUT i ústavy sociální péče, což se projevuje zejména v odborné praxi, ale i v různých akcích v průběhu celého studia včetně výjezdů do zahraničí (jazykové kurzy, praxe). Žáci spolupracují v rámci výuky angličtiny se studenty evropských zemí na společných úkolech v rámci programu eTwinning. Také v oblasti odborných předmětů probíhá spolupráce se zahraničními partnerskými školami různých evropských zemí v rámci partnerství Erasmus+. V posledních letech studenti vyvíjeli společně s italskými, německými a polskými studenty aplikace pro OS Android. Pokud to epidemická situace dovolí, absolvuje každý rok dvacet studentů třetích ročníků dvoutýdenní odbornou praxi v Londýně. Budeme také pokračovat v projektech partnerství se zahraničními školami.

Žáci jsou vedeni k účasti v různých soutěžích, odborných i zájmových, regionálních, celostátních a mezinárodních. Umísťují se na předních místech celostátního kola soutěže České ručičky a Středoškolské odborné činnosti, ekologové obhajují své úspěchy v mezinárodním kole soutěže Enersol, pravidelně jsou pořádány soutěže v programování. Žáci oboru Ekonomika a podnikání soupeří na celostátním veletrhu se svými studentskými firmami, které zakládají, aby si vyzkoušeli podnikání od založení firmy až po její likvidaci (spolupráce s nadací Junior Achievement). V rámci výuky zdokonalují své znalosti v oblasti finanční gramotnosti.

Žáci příslušných oborů mají možnost absolvovat zkoušku z „vyhlášky 50“ či získat certifikát CISCO akademie a další odborné zkoušky, které je budou upřednostňovat při hledání zaměstnání. Během studia absolvují žáci také řadu aktivit, které patří neodmyslitelně ke středoškolskému životu, základní lyžařský výcvik, výběrové lyžařské a snowboardové kurzy v zahraničí, letní výcvikové kurzy v Chorvatsku, exkurze do Velké Británie a taneční kurzy.

Samotná škola se nachází v pěkném a klidném prostředí v Brně-Králově Poli v dosahu městské dopravy. Disponuje všemi náležitostmi moderní školy – moderní počítačovou sítí s přístupem na Internet a úplným pokrytím Wi-Fi signálem, specializovanými odbornými i jazykovými učebnami, venkovním tělovýchovným areálem, dvěma tělocvičnami, jídelnou, kantýnou, studovnou a knihovnou.

Škola má bezbariérový přístup. Vstup do budovy a řada dalších činností je řízena kartou ISIC, kterou škola žákům vystavuje. Pro mimobrněnské zájemce o studium nabízíme ubytování v blízkém Domově mládeže.

Doporučujeme využít nabízené dny otevřených dveří k prohlídce školy. Jedině tak můžete posoudit úroveň a vybavení naší školy.

Budeme rádi, když si vyberete některý z nabízených studijních nebo učebních oborů.

Studijní obory pro školní rok 2022/2023

 • 18-20-M/01 Informační technologie (120) ve 4 zaměřeních:
 • Počítačové sítě
 • Programování a databáze
 • Počítačová grafika a internetové aplikace
 • Monitoring a řízení technologických procesů
 • 75-41-M/01 Sociální činnost – Sociálněsprávní činnost (90)
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (30)
 • 16-02-M/01 Průmyslová ekologie (30)
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (30)
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika (90) ve 3 zaměřeních:
 • Slaboproudá elektrotechnika
 • Silnoproudá elektrotechnika
 • Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost

Učební obory pro školní rok 2022/2023

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (30)
 • 26-51-H/01 Elektrikář (30)
logo
Purkyňova 2832/97, Brno
tel.: 541 649 111 (spojovatelka)
posta@sspbrno.cz
www.sspbrno.cz
www.purkynka.cz
module

module

Zobrazit více