Zavřít

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 9. 12. 2020, 12. 12. 2020, 13. 1. 2021, 16. 1. 2021 a 13. 2. 2021. Informační technologie – zaměření Počítačová grafika a internetové aplikace, Počítačové sítě, Programování a databáze, Monitoring a řízení technologických procesů (tři třídy). Sociální činnost – zaměření Sociálněsprávní činnost (tři třídy). Elektrotechnika silnoproud (jedna třída), Elektrotechnika slaboproud – zaměření Řídicí a informační systémy, Všeobecná slaboproudá elektrotechnika (jedna třída), Elektrotechnika – zaměření Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost (jedna třída).
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 748 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Průmyslová ekologie 16-02-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 15/15 ČJ,M ANO NE
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 90 204/87 ČJ,M ANO NE
Elektrotechnika (Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost) 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 62/27 ČJ,M ANO NE
Elektrotechnika (Silnoproud) 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 27/15 ČJ,M ANO NE
Elektrotechnika (Slaboproud) 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 60/22 ČJ,M ANO NE
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 89/26 ČJ,M ANO NE
Sociální činnost (Sociálněsprávní činnost) 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 90 116/88 ČJ,M ANO NE
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 25/21 ČJ,M ANO NE
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky 15 30/12 ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 15 22/10 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

SPŠ Brno patří v současné době mezi největší a nejvýznamnější brněnské školy. V roce 2019 se škola stala Centrem informačních technologií pro Jihomoravský kraj, což představuje uznání vysoké odborné úrovně školy. Pro absolventy ZŠ nabízí 8 žádaných a atraktivních oborů z oblasti informačních technologií, elektrotechniky a sociálně správní činnosti (viz níže). Ve všech vzdělávacích oblastech disponuje škola velmi dobrým odborným zázemím, tvořeným moderně vybavenými učebnami a kvalifikovanými učiteli.

Škola klade důraz na propojení teorie s praxí, intenzivně spolupracuje s významnými firmami (Red Hat, IBM, Honeywell, ABB, FEI, České dráhy) a různými fakultami VUT i ústavy sociální péče, což se projevuje zejména v odborné praxi, ale i v různých akcích v průběhu celého studia včetně výjezdů do zahraničí (jazykové kurzy, praxe). Žáci spolupracují v rámci výuky angličtiny se studenty evropských zemí na společných úkolech v rámci programu eTwinning. Také v oblasti odborných předmětů probíhá spolupráce se zahraničními partnerskými školami různých evropských zemí v rámci partnerství Erasmus+. V posledních letech studenti vyvíjeli společně s italskými, německými a polskými studenty aplikace pro OS Android. Loni se také dvacet studentů třetích ročníků zúčastnilo dvoutýdenní odborné praxe v Londýně. Budeme také pokračovat v projektech partnerství se zahraničními školami.

Žáci jsou vedeni k účasti v různých soutěžích odborných i zájmových, regionálních i celostátních a mezinárodních. Umísťují se pravidelně na předních místech celostátního kola soutěže České ručičky a Středoškolské odborné činnosti, v rámci automatizace se účastní žáci robotické ligy a uspějí každoročně také v rámci mezinárodní robotické soutěže Challenger ve Vídni, ekologové obhajují své úspěchy v mezinárodním kole soutěže Enersol, pravidelně jsou pořádány soutěže v programování, grafice i PC sítích, žáci oboru Ekonomika a podnikání soupeří na celostátním veletrhu se svými studentskými firmami, které zakládají, aby si vyzkoušeli podnikání od založení firmy až po její likvidaci (spolupráce s nadací Junior Achievement).

Žáci mají možnost absolvovat autoškolu, zkoušku z „vyhlášky 50“ či získat certifikát Cisco akademie a další odborné zkoušky, které je budou upřednostňovat při hledání zaměstnání. Během studia absolvují žáci také řadu aktivit, které patří neodmyslitelně ke středoškolskému životu, základní lyžařský výcvik, výběrové lyžařské a snowboardové kurzy v zahraničí, letní výcvikové kurzy v Chorvatsku, exkurze do Velké Británie a taneční kurzy.

Samotná škola se nachází v pěkném a klidném prostředí v Brně-Králově Poli v dosahu městské dopravy. Disponuje všemi náležitostmi moderní školy – moderní počítačovou sítí s rychlým přístupem na internet a úplným pokrytím Wi-Fi signálem, specializovanými odbornými i jazykovými učebnami, venkovním tělovýchovným areálem, dvěma tělocvičnami, jídelnou, kantýnou, studovnou a knihovnou.

Škola má bezbariérový přístup. Vstup do budovy a řada dalších činností je řízena osobními čipovými kartami žáků. Pro mimobrněnské zájemce o studium nabízíme ubytování v blízkém Domově mládeže.

Doporučujeme využít nabízené dny otevřených dveří k prohlídce školy. Jedině tak můžete posoudit úroveň a vybavení naší školy.

Budeme rádi, když si vyberete některý z nabízených studijních nebo učebních oborů.

Studijní obory pro školní rok 2021/2022

 • 18-20-M/01 Informační technologie (120) ve čtyřech zaměřeních:
 • Počítačové sítě
 • Programování a databáze
 • Počítačová grafika a internetové aplikace
 • Monitoring a řízení technologických procesů
 • 75-41-M/01 Sociální činnost – Sociálněsprávní činnost (90)
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (30)
 • 16-02-M/01 Průmyslová ekologie (30)
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (30)
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika (90) ve třech zaměřeních:
 • Slaboproudá elektrotechnika
 • Silnoproudá elektrotechnika
 • Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost

Učební obory pro školní rok 2021/2022

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (30)
 • 26-51-H/01 Elektrikář (30)
logo
Purkyňova 2832/97, Brno
tel.: 541 649 111 (spojovatelka)
posta@sspbrno.cz
www.sspbrno.cz
www.purkynka.cz
module

 

module

Zobrazit více