Zavřít

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 16. 10. 2020 den otevřených dveří k 135. výročí založení školy, 17. 10. 2020 sobota s řemeslem a uměním, 27. 11. 2020, 28. 11. 2020, 15. 1. 2021 a 16. 1. 2021. Pro žáky 9. tříd organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. U oboru Strojírenství nabízíme specializace – všeobecné strojírenství, počítačová grafika a průmyslový design, informační technologie, počítačové řízení NC a CNC strojů, automatizace a informatika, mechatronika.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 210 283/210 ČJ,M ANO NE
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 73/30 ČJ,M ANO NE
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 78/30 ČJ,M ANO NE
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 82-41-M/06 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 TZ ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Průmyslovka na Sokolské byla založena v roce 1885 jako první průmyslová škola na území Moravy a Slezska, v roce 2020 oslaví již 135. výročí založení. Škola nabízí absolventům základních škol studijní obory středního vzdělání s maturitní zkouškou v technických oborech se širokým uplatněním na trhu práce nebo jako přípravu k dalšímu studiu na VŠ. Pro absolventy středních škol je k dispozici možnost pomaturitního studia na Vyšší odborné škole technické v oboru Počítačová podpora v řízení podniku.

Škola disponuje špičkovým technickým zázemím především v oblasti informačních technologií, automatizace a CNC techniky. Vedle moderních učeben výpočetní techniky s vysokorychlostním internetem, multimediálních učeben, pracoviště fiktivní firmy, jsou pro výuku určeny pracoviště CAD/CAM vybavené 3D tiskárnami a 3D laserovými scannery, pracoviště moderních CNC strojů a automatizace vybavené od firmy FESTO, SMC, SIEMENS, MITSUBISHI, učebny mikroprocesorové techniky, jazykové učebny a Wi-Fi síť. V roce 2018 došlo k modernizaci odborných učeben v rámci realizace projektu: Modernizace laboratoří praktických cvičení ve výši 27 000 000 Kč (nová pracoviště pro kontrolu a měření, učebna s virtuální realitou a další). Přehled klasifikace, třídní kniha, stravování a další přes elektronický portál Edupage.

Škola řadu let spolupracuje s VUT Brno a s významnými firmami – ABB, Siemens, SolidVision, Frentech, SMC, Honeywell apod. a tím umožňuje široké uplatnění absolventů. Je partnerskou školou skupiny ČEZ (možnost absolvování „Jaderné maturity“). Podporujeme talentované a nadané žáky. Během studia mohou žáci získat certifikát na software SolidWorks a SolidCam. Škola je zapojena do projektů ESF, EU, MŠMT ČR a operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání.

O kvalitě školy svědčí i fakt, že 80 % žáků je po maturitě přijato a pokračuje dál ve studiu na VŠ. Žáci školy dosahují výborných výsledků v řadě odborných soutěží – SOČ, Eurobot, Robotiáda, vítězí v soutěžích ve 3D modelování, máme vítěze „Jaderné maturity“ pořádající skupinou ČEZ apod.

Pro školní rok 2021/2022 nabízíme čtyřleté studijní obory denního studia zakončené maturitní zkouškou

 • 23-41-M/01 Strojírenství
  (specializace – Všeobecné, Počítačová grafika a průmyslový design, Informační technologie, Automatizace a informatika, Počítačové řízení NC a CNC strojů, Mechatronika)
 • 78-42-M/01 Technické lyceum
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • 82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – NOVĚ od září 2021
  (specializace – Design v uměleckém kovářství, Design v uměleckém rytectví, Design ve zlatnictví a stříbrnictví)

Dny otevřených dveří

pátek 16. 10. 2020 – Slavnostní den otevřených dveří k 135. výročí založení školy

sobota 17. 10. 2020 10.00–18.00 hod. – „Sobota s řemeslem a uměním“

pátek 27. 11. 2020 14.00–18.00 hod.

sobota 28. 11. 2020 9.00–12.00 hod.

pátek 15. 1. 2021 14.00–18.00 hod.

sobota 16. 1. 2021 9.00–12.00 hod.

Od února 2021 je možné školu navštívit po domluvě, tel. 541 427 122 nebo e-mail zuzana.malikova@sokolska.cz.

Žákům 9. tříd ZŠ nabízíme kurz: Příprava k přijímacím zkouškám z MAT a ČJ, přihlášky od září přes www.sokolska.cz.

logo
Sokolská 366/1, Brno
tel.: 541 427 111, 241 448
posta@sokolska.cz
www.sokolska.cz
module

 

module

Zobrazit více