Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Sokolská 366/1, Veveří, 602 00 Brno
Ředitel: Ing. Ladislav Němec  Telefon: 541 427 191
Kontakt: Věra Sedláčková, Zuzana Malíková  Telefon: 541 427 192, 541 427 122
Email: posta@sokolska.cz
WWW: www.sokolska.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 800 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00559415
REDIZO: 600013936

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Průmyslovka na Sokolské byla založena v roce 1885 jako první průmyslová škola na území Moravy a Slezska, v roce 2020 oslaví již 135. výročí založení. Škola nabízí absolventům základních škol studijní obory středního vzdělání s maturitní zkouškou v technických oborech se širokým uplatněním na trhu práce nebo jako přípravu k dalšímu studiu na VŠ. Pro absolventy středních škol je k dispozici možnost pomaturitního studia na Vyšší odborné škole technické v oboru Počítačová podpora v řízení podniku.

Škola disponuje špičkovým technickým zázemím především v oblasti informačních technologií, automatizace a CNC techniky. Vedle moderních učeben výpočetní techniky s vysokorychlostním internetem, multimediálních učeben, pracoviště fiktivní firmy, jsou pro výuku určeny pracoviště CAD/CAM vybavené 3D tiskárnami a 3D laserovými scannery, pracoviště moderních CNC strojů a automatizace vybavené od firmy FESTO, SMC, SIEMENS, MITSUBISHI, učebny mikroprocesorové techniky, jazykové učebny a Wi-Fi síť. V roce 2012–2015 došlo k modernizaci odborných učeben, počítačového vybavení a modernizaci počítačové sítě (především z dotací z EU v celkové výši přes 30 000 000 Kč, zkvalitněno prostředí školní jídelny a přilehlých chodeb, zlepšeno pracovní prostředí pro výuku v odborných učebnách). V roce 2018 realizace projektu: Modernizace laboratoří praktických cvičení ve výši 27 000 000 Kč (nová pracoviště pro kontrolu a měření, učebna s virtuální realitou a další). Přehled klasifikace, třídní kniha, stravování a další přes elektronický portál Edupage.

Škola řadu let spolupracuje s VUT Brno a s významnými firmami – ABB, Siemens, SolidVision, Frentech, SMC, Honeywell apod. a tím umožňuje široké uplatnění absolventů. Je partnerskou školou skupiny ČEZ (možnost absolvování „Jaderné maturity“). Podporujeme talentované a nadané žáky. Během studia mohou žáci získat certifikát na software SolidWorks a SolidCam. Škola je zapojena do projektů ESF, EU, MŠMT ČR a operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání.

Dle vyhodnocení státních maturit v roce 2017 a 2018 dopadli naši žáci velmi dobře, např. v celkovém hodnocení školy v matematice jsme nad celostátním průměrem včetně čtyřletých gymnázií. O kvalitě školy svědčí i fakt, že 80 % žáků je po maturitě přijato a pokračuje dál ve studiu na VŠ. Žáci školy dosahují výborných výsledků v řadě odborných soutěží, např. v roce 2013 naši žáci získali v celostátním kole SOČ tři první místa, v roce 2014 1. a 2. místo a v roce 2015 1. místo v oblasti Informatika, díky nim je škola naprostou jedničkou v této soutěži v rámci celé ČR. Žáci jsou úspěšní i v dalších soutěžích Eurobot, Robotiáda, vítězí v soutěžích ve 3D modelování, máme vítěze „Jaderné maturity“ pořádající skupinou ČEZ apod.

Pro školní rok 2020/2021 nabízíme čtyřleté studijní obory denního studia zakončené maturitní zkouškou

  • 23-41-M/01 Strojírenství (specializace – všeobecné, počítačová grafika a průmyslový design, informační technologie, automatizace a informatika, počítačové řízení NC a CNC strojů, mechatronika)
  • 78-42-M/01 Technické lyceum
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Dny otevřených dveří

Pátek 29. 11. 2019 14.00–18.00 hod., sobota 30. 11. 2019 9.00–12.00 hod., pátek 17. 1. 2020 14.00–18.00 hod. a sobota 18. 1. 2020 9.00–12.00 hod.

Od února 2020 je možné školu navštívit po domluvě, tel. 541 427 122 nebo e-mail zuzana.malikova@sokolska.cz.

Žákům 9. tříd ZŠ nabízíme kurz: Příprava k přijímacím zkouškám z MAT a ČJ, přihlášky od září přes www.sokolska.cz.

logo
Sokolská 366/1, Brno
tel.: 541 427 111, 241 448
posta@sokolska.cz
www.sokolska.cz

module
module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 559415

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
210 280/190 ČJ, M  ANO NE
   
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 69/30 ČJ, M  ANO NE
   
Technické lyceum
78-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 95/30 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 29. a 30. 11. 2019, 17. a 18. 1. 2020, od února 2020 je možné navštívit školu kdykoli po domluvě s paní Malíkovou, tel. 541 427 122 nebo e-mail zuzana.malikova@sokolska.cz. U oboru Strojírenství nabízíme specializace – všeobecné strojírenství, počítačová grafika a průmyslový design, informační technologie, počítačové řízení NC a CNC strojů, automatizace a informatika, mechatronika. Pro žáky 9. tříd organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.nahoru