Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Sokolská 366/1, Veveří, 602 00 Brno
Ředitel: Ing. Ladislav Němec  Telefon: 541 427 191
Kontakt: Věra Sedláčková, Zuzana Malíková  Telefon: 541 427 192, 541 427 122
Email: posta@sokolska.cz
WWW: www.sokolska.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 00559415
REDIZO: 600013936

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Průmyslovka na Sokolské byla založena v roce 1885 jako první průmyslová škola na území Moravy a Slezska. Škola nabízí absolventům základních škol studijní obory středního vzdělání s maturitní zkouškou v technických oborech se širokým uplatněním na trhu práce nebo jako přípravu k dalšímu studiu na VŠ. Pro absolventy středních škol je k dispozici možnost pomaturitního studia na Vyšší odborné škole technické v oboru Počítačová podpora v řízení podniku.

Škola disponuje špičkovým technickým zázemím především v oblasti informačních technologií, automatizace a CNC techniky. Vedle moderních učeben výpočetní techniky s vysokorychlostním internetem, multimediálních učeben, pracoviště fiktivní firmy, jsou pro výuku určeny pracoviště CAD/CAM vybavené 3D tiskárnami a 3D laserovými scannery, pracoviště moderních CNC strojů a automatizace vybavené od firmy FESTO, SMC, SIEMENS, MITSUBISHI, učebny mikroprocesorové techniky, jazykové učebny a Wi-Fi síť. V roce 2012–2015 došlo k modernizaci odborných učeben, počítačového vybavení a modernizaci počítačové sítě (především z dotací z EU v celkové výši přes 30 000 000 Kč, zkvalitněno prostředí školní jídelny a přilehlých chodeb, zlepšení pracovního prostředí pro výuku v odborných učebnách). V roce 2018 realizace projektu: Modernizace laboratoří praktických cvičení ve výši 27 000 000 Kč (nová pracoviště pro kontrolu a měření, učebna s virtuální realitou a další). Přehled klasifikace, třídní kniha, stravování a další přes elektronický portál Edupage.

Škola řadu let spolupracuje s VUT Brno a s významnými firmami – ABB, Siemens, SolidVision, Frentech, SMC, Honeywell apod. a tím umožňuje široké uplatnění absolventů. Je partnerskou školou skupiny ČEZ (možnost absolvování „Jaderné maturity“). Podporujeme talentované a nadané žáky. Během studia mohou žáci získat certifikát na software SolidWorks a SolidCam. Škola je zapojena do projektů ESF, EU, MŠMT ČR a operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání.

Dle vyhodnocení státních maturit v roce 2017 dopadli naši žáci velmi dobře, např. v celkovém hodnocení školy v matematice jsme nad celostátním průměrem včetně čtyřletých gymnázií. O kvalitě školy svědčí i fakt, že 80 % žáků je po maturitě přijato a pokračuje dál ve studiu na VŠ. Žáci školy dosahují výborných výsledků v řadě odborných soutěží, např. v roce 2013 naši žáci získali v celostátním kole SOČ tři první místa, v roce 2014 1. a 2. místo a v roce 2015 1. místo v oblasti Informatika – díky nim je škola naprostou jedničkou v této soutěži v rámci celé ČR. Žáci jsou úspěšní i v dalších soutěžích Eurobot, Robotiáda, vítězí v soutěžích ve 3D modelování, máme vítěze „Jaderné maturity“ pořádané skupinou ČEZ apod.

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme čtyřleté studijní obory denního studia zakončené maturitní zkouškou

  • 23-41-M/01 Strojírenství
  • specializace: všeobecné, počítačová grafika a průmyslový design, informační technologie, automatizace a informatika, počítačové řízení NC a CNC strojů, mechatronika
  • 78-42-M/01 Technické lyceum
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Dny otevřených dveří

pátek 30. 11. 2018 14.00–18.00 hod.

sobota 1. 12. 2018 9.00–12.00 hod.

pátek 11. 1. 2019 14.00–18.00 hod.

sobota 12. 1. 2019 9.00–12.00 hod.

(od února 2019 je možné školu navštívit po domluvě, tel. 541 427 122 nebo e-mail zuzana.malikova@sokolska.cz)

Žákům 9. tříd ZŠ nabízíme kurz Příprava k přijímacím zkouškám z MAT a ČJ (přihlášky od září přes webové stránky školy).

logo
Sokolská 366/1, Brno
tel.: 541 427 111, 241 448
posta@sokolska.cz
www.sokolska.cz

module 

module

module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 559415

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
210 282/182 ČJ, M  ANO NE
   
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 76/30 ČJ, M  ANO NE
   
Technické lyceum
78-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 63/30 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 30. 11. 2018, 1. 12. 2018, 11. 1. 2019 a 12. 1. 2019, dne 3. 11. 2018 a 26. 1. 2019 akce „Hrajeme si s technikou na Sokolské“, od února 2019 je možné navštívit školu kdykoli po domluvě s paní Malíkovou, tel. 541 427 122 nebo e-mail zuzana.malikova@sokolska.cz. U oboru Strojírenství nabízíme od 3. ročníku specializace – všeobecné, počítačová grafika a průmyslový design, informační technologie, počítačové řízení NC a CNC strojů, automatizace a informatika, mechatronika. Pro žáky 9. tříd organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z MAT a ČJ.nahoru