Střední odborná škola MORAVA o. p. s.
Poštovní adresa: Řehořova 1165/5, Černovice, 618 00 Brno
Ředitel: Mgr. Dana Vérostová  Telefon: 606 661 464
Kontakt: Ludmila Pleskačová  Telefon: 606 661 484
Email: sos-morava@sos-morava.cz
WWW: www.sos-morava.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 25549804
REDIZO: 600013731

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola MORAVA o. p. s.

Jsme soukromá bezbariérová škola, kde najdete velmi příjemné prostředí, přijďte mezi nás. Den otevřených dveří je ve škole po celý školní rok.

Přijímáme i žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním. Vzdělávací obsah ve všech oborech tvoří skupina všeobecně vzdělávacích předmětů, která zahrnuje vyučovací předměty potřebné pro dosažení středoškolské úrovně vzdělání a skupina odborných předmětů, ve které získávají studenti vědomosti a dovednosti zaměřené na profesní přípravu podle zaměření jednotlivých oborů.

Profesní uplatnění absolventa

  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • jako pracovník sociální péče a sociálních služeb v různých zařízeních sociální péče i v komunitních službách, zejména v zařízeních pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, je schopen pomáhat klientům v péči o domácnost a rodinám s postiženým dítětem (možné pracovní pozice – pracovník sociálních služeb, pečovatel, osobní asistent)
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře, po získání nezbytné praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v oblastech odpovídajících jeho vzdělání (možné pracovní pozice – ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích)
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
  • v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy zajišťuje odborné nebo ucelené agendy např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním poplatků za správní řízení, díky získanému ekonomickému a právnímu vzdělání se může uplatnit i v občanském sektoru (možné pracovní pozice – referent státní správy, referent samosprávy, asistent, organizační a administrativní pracovník)
logo
Řehořova 1165/5, Brno
tel.: 606 661 464, 606 661 484
sos-morava@sos-morava.cz
www.sos-morava.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110012488

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 13/13 ČJ, M  NE ANO
Školné: 14000 Kč  
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 23/23 ČJ, M  NE ANO
Školné: 14000 Kč  
Dálkové studium:
Sociální činnost; Dálková; DZŠ
75-41-M/01
Maturitní zkouška
5 let
25 7/7 ČJ, M  NE ANO
Školné: 14000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: celoročně. Škola je bezbariérová. Žáci mají volný přístup k informačním technologiím, ve škole je Wi-Fi připojení. Škola využívá dálkový informační systém pro žáky, rodiče i učitele (přehled o prospěchu, absenci atd.). Škola je zapojena do projektu Erasmus+, organizuje studijní zájezd do Anglie, lyžařský kurz, zájezd do Vídně, Osvětimi, oborové exkurze. Motivační odměna 1 000 Kč za prospěch s vyznamenáním (za každé pololetí). Žákům poskytujeme v rámci školného konzultace, přístup pedagogů k žákům je individuální a na profesionální úrovni.nahoru