Zavřít

Střední odborná škola MORAVA o. p. s.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: celoročně. Škola je bezbariérová. Žáci mají volný přístup k informačním technologiím, ve škole je Wi-Fi připojení. Škola využívá dálkový informační systém pro žáky, rodiče i učitele (přehled o prospěchu, absenci atd.). Škola je zapojena do projektu Erasmus+, organizuje studijní zájezd do Anglie, lyžařský kurz, zájezd do Vídně, Osvětimi, oborové exkurze. Motivační odměna 1 000 Kč za prospěch s vyznamenáním (za každé pololetí). Žákům poskytujeme v rámci školného konzultace, přístup pedagogů k žákům je individuální a na profesionální úrovni. V dálkovém studiu se vyučuje pouze anglický jazyk.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 34/34 ČJ,M NE ANO
Školné: 14 000 Kč
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 25 21/21 ČJ,M NE ANO
Školné: 14 000 Kč
Dálkové studium:
Sociální činnost; Dálková; DZŠ 75-41-M/01 Maturitní zkouška5 let 25 0/0 ČJ,M NE ANO
Školné: 14 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola MORAVA o. p. s.

Jsme soukromá bezbariérová škola, kde najdete velmi příjemné prostředí, přijďte mezi nás. Den otevřených dveří je ve škole po celý školní rok.

Přijímáme i žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním. Vzdělávací obsah ve všech oborech tvoří skupina všeobecně vzdělávacích předmětů, která zahrnuje vyučovací předměty potřebné pro dosažení středoškolské úrovně vzdělání a skupina odborných předmětů, ve které získávají studenti vědomosti a dovednosti zaměřené na profesní přípravu podle zaměření jednotlivých oborů.

Profesní uplatnění absolventa

  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Jako pracovník sociální péče a sociálních služeb v různých zařízeních sociální péče i v komunitních službách, zejména v zařízeních pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, je schopen pomáhat klientům v péči o domácnost a rodinám s postiženým dítětem (možné pracovní pozice – pracovník sociálních služeb, pečovatel, osobní asistent).

  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie

Ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře, po získání nezbytné praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v oblastech odpovídajících jeho vzdělání (možné pracovní pozice – ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích).

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

V rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy zajišťuje odborné nebo ucelené agendy např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním poplatků za správní řízení, díky získanému ekonomickému a právnímu vzdělání se může uplatnit i v občanském sektoru (možné pracovní pozice – referent státní správy, referent samosprávy, asistent, organizační a administrativní pracovník).

logo
Řehořova 1165/5, Brno
tel.: 606 661 464, 606 661 484
sos-morava@sos-morava.cz
www.sos-morava.cz
Zobrazit více