Zavřít

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

PZ – jednotná přijímací zkouška – didaktický test z českého jazyka a literatury a z matematiky. Škola organizuje přípravné kurzy z českého jazyka a z matematiky (leden–duben 2023). Škola je vybavena počítačovou sítí, odbornými učebnami s možností využití internetu, knihovnickým a informačním centrem. Žáci mají k dispozici jazykové učebny, tělocvičnu, posilovnu, sál aerobiku, jídelnu, Wi-Fi.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 820 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 120 376/120 Statistika ČJ, M NE ANO
Informační služby 72-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 60/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 60 253/60 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj a působí ve městě Brně již řadu let. Za dobu své existence vychovala stovky kvalitních absolventů.

Škola je výhodně umístěna na dostupném místě v centru Brna. Je univerzitní trenérskou školou MENDELU, partnerskou školou MU v projektu Partnerství ve vzdělávání, členem asociace obchodních akademií, účastníkem projektu Junior Achievement. Žáci dosahují výborných výsledků u maturitních zkoušek a vynikajících výsledků v soutěžích pořádanými MŠMT i partnerskými institucemi.

Absolventům ZŠ nabízí škola tyto obory vzdělání

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie

Absolventi jsou odborně a kvalifikovaně připraveni pro administrativní a organizační činnost v ekonomických a obchodně podnikatelských subjektech všech typů organizací. Mají možnost pokračovat dle zájmu ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Absolventi jsou připravováni pro studium ekonomických, případně právnických směrů v terciálních formách vzdělávání, zvláště na vysokých školách a vyšších odborných školách. Při přímém vstupu do praxe je absolvent schopen rychle se orientovat a zapracovat. Může tedy zastávat referentská místa ve firmách a organizacích v ekonomických a obchodních odděleních.

  • 72-41-M/01 Informační služby – zaměření na knihovnictví a informační služby

Absolvent se naučí pracovat s různými informačními zdroji a informačními systémy. Absolvent oboru Informační služby se může uplatnit ve všech typech organizací, které pracují s informačními systémy. Ocení jej instituce, které využívají informační technologie pro vytváření, zpracování, organizaci a zprostředkování dat a informací. Variantou je i další studium na VŠ nebo VOŠ různých zaměření (např. informační studia, pedagogika, …).

Materiální zabezpečení výuky

Odborné učebny, specializované učebny pro výuku odborných předmětů, knihovnické informační centrum, Wi-Fi, tělocvična, sál aerobiku, posilovna, jídelna, kantýna.

Aktivity školy

K nejvýznamnějším aktivitám školy patří lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky, soutěže (grafické, sportovní, interpretační, literární, výtvarné, matematické, ekonomické, jazykové, SOČ atd.), letní sportovně-turistický kurz, návštěvy muzeí, výstav, odborných přednášek, praxe na odborných pracovištích, cvičné firmy a spolupráce s partnerskými školami v zahraničí.

logo
Kotlářská 263/9, Brno
tel.: 541 321 338
oa@oabrno.cz
www.oabrno.cz
module
Zobrazit více