Zavřít

Hotelová škola s. r. o.

Hotelová škola s. r. o.

Dny otevřených dveří

7. 12. 2023 a 25. 1. 2024, prohlídka školy každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Rozšířená výuka cizích jazyků, praxe v nejlepších hotelích a cestovních kancelářích. Výuka probíhá ve specializovaných učebnách se špičkovou technikou. Pro žáky školy jsou organizovány odborné kurzy a semináře (barman, sommelier, barista, průvodce cestovního ruchu). Možnost snížení školného při tíživé sociální situaci. Nejlepší studují zdarma. V průběhu studia se žáci mohou zúčastnit zahraničních stáží v Rakousku, Německu a Francii. Škola podporuje rozvoj podnikavosti ve výuce – studenti jsou připraveni i na samostatné podnikání.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
 • Ubytování 800  Kč/měsíc
 • Stravování 680 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE NE
Školné: 20 000 Kč
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 65-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 90 56/56 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 23 600 Kč

Podrobné informace o škole

Hotelová škola s. r. o.

Držitelka certifikátu kvality SSŠČMS. Členka programů Evropské unie Erasmus+, Leonardo, Sokrates a Phare. Akreditovaná škola Asociace hotelů a restaurací. Členka CBA, AKC ČR, SCČR.

Nabízí žákům základních škol studium oborů:

 • 65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus) čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • Rozšířená výuka cizích jazyků
 • Výuka odborných předmětů
 • Rozšířená výuka ekonomických předmětů
 • Praxe v nejlepších hotelích (Courtyard by Marriott Brno, Barceló, Passage, Hotel Quality Brno) a cestovních kancelářích
 • Škola přispívá na učebnice, studijní pomůcky, pracovní oblečení žáků a na stravování
 • Odborné kurzy a semináře – Barman, Sommelier, Barista, Průvodce cestovního ruchu
 • Zahraniční stáže v Rakousku, Francii a Německu
 • Stravování v budově školy, ubytování pro žáky zajištěno
 • Nejlepší žákyně a žáci studují zdarma
 • Možnost snížení školného při tíživé životní situaci
 • Škola zohledňuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekty

 • program EU Erasmus+, v jehož rámci škola vysílá žáky na stáže do zahraničních partnerských škol
 • projekt ESF Vytvoření informačního centra Hotelové školy Brno (studovna a knihovna pro žáky a pedagogy)
 • projekt ESF Inovace jazykového vzdělávání Hotelové školy Brno
 • program EU peníze středním školám, projekt Podpora individualizace výuky žáků Hotelové školy
 • škola je zapojena do klíčové aktivity Podpory podnikavosti a kreativity v projektu Implementace KAP JMKII

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v gastronomii, hotelnictví, podnicích společného stravování, cestovních kancelářích, v peněžních ústavech, pojišťovnách, lázeňství atd. Škola podporuje rozvoj podnikavosti ve výuce – studenti jsou připraveni i na samostatné podnikání. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu.

Prohlídka školy každý čtvrtek 13.00–16.00 hodin (tram. 6 a 7, směr Starý Lískovec, zastávka Dunajská).

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2023 a 25. 1. 2024

logo
Bosonožská 381/9, Brno
tel.: 547 218 247
info@hotskolabrno.cz
www.hotskolabrno.cz
Zobrazit více