Hotelová škola s. r. o.
Poštovní adresa: Bosonožská 381/9, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Ředitel: PhDr. Ludmila Bartoňová  Telefon: 547 218 247
Kontakt: Mgr. Tomáš Marousek  Telefon: 547 218 247
Email: info@hotskolabrno.cz
WWW: www.hotskolabrno.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 680 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 25322192
REDIZO: 600013880

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Hotelová škola s. r. o.

Držitelka certifikátu kvality SSŠČMS. Členka programů Evropské unie Erasmus+, Leonardo, Sokrates a Phare. Akreditovaná škola Asociace hotelů a restaurací. Členka CBA, AKC ČR, SCČR.

Nabízí žákům základních škol studium oborů

 • 65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus) – čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Absolventům středních škol s maturitou nabízí škola zkrácené studium obou oborů.

Další nabídka školy

 • Rozšířená výuka cizích jazyků
 • Výuka odborných předmětů ve specializovaných učebnách se špičkovou technikou
 • Praxe v nejlepších hotelích (Courtyard by Marriott, Holiday Inn, Voroněž) a cestovních kancelářích
 • Škola přispívá na učebnice, studijní pomůcky, pracovní oblečení žáků a na stravování
 • Odborné kurzy a semináře pro žáky školy (barmani, sommelieři, baristé, průvodci cestovního ruchu)
 • V průběhu studia se mohou žáci zúčastnit zahraničních stáží v Rakousku, Itálii, Anglii, Francii, Slovensku a Německu
 • Nadaní žáci reprezentují školu v soutěžích doma i v zahraničí
 • Stravování a ubytování pro žáky zajištěno
 • Bohatá zájmová a mimoškolní činnost
 • Škola zohledňuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Nejlepší žákyně a žáci studují zdarma
 • Možnost snížení školného při tíživé životní situaci

Projekty

 • program Evropské unie Erasmus+, v jehož rámci škola vysílá žáky na několikatýdenní stáže do zahraničních partnerských škol
 • projekt ESF Vytvoření informačního centra Hotelové školy Brno (studovna a knihovna pro žáky a pedagogy)
 • projekt Implementace ŠVP Hotelové školy Brno
 • projekt ESF Inovace jazykového vzdělávání Hotelové školy Brno
 • program EU peníze středním školám, projekt Podpora individualizace výuky žáků Hotelové školy

Uplatnění absolventů

Hotelnictví a turismus – absolventi se uplatní v gastronomii, hotelnictví, podnicích společného stravování, cestovních kancelářích, v peněžních ústavech, v oblasti směnárenství, lázeňství, atd. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na Vysoké škole obchodní a hotelové – tříletý akreditovaný studijní obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu (Bc.) a obor Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch (Bc.) nebo na jiné vysoké škole.

Obchodní akademie – absolventi se uplatní v ekonomických a obchodních činnostech spojených s podnikáním, bankovnictví, hotelnictví a cestovním ruchu.

Prohlídka školy každý čtvrtek 13.00–16.00 hodin (tram. 6 a 8, směr Starý Lískovec, zastávka Dunajská).

Den otevřených dveří: 28. 11. 2019

logo
Bosonožská 381/9, Brno
tel.: 547 218 247
info@hotskolabrno.cz
www.hotskolabrno.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 44991517

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 0/0 ČJ, M  NE NE
Školné: 14000 Kč  
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
90 97/90 ČJ, M  ANO NE
Školné: 18950 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 28. 11. 2019, prohlídka školy každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod. Rozšířená výuka cizích jazyků, praxe v nejlepších hotelích a cestovních kancelářích. Výuka probíhá ve specializovaných učebnách se špičkovou technikou. Pro žáky školy jsou organizovány odborné kurzy a semináře (barman, sommelier, barista, průvodce cestovního ruchu). Možnost snížení školného při tíživé sociální situaci. Nejlepší studují zdarma. V průběhu studia se žáci mohou zúčastnit zahraničních stáží v Rakousku, Německu a Francii. Nadaní žáci reprezentují školu na soutěžích v České republice i v zahraničí.nahoru