Zavřít

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Podmínky přijímacího řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb. K přihlášce u oborů Praktická sestra a Ošetřovatel je nutné lékařské potvrzení na zvláštním formuláři. U oboru Ošetřovatel se koná praktická zkouška. Ubytování a stravování zajišťuje sousední internát. Praktická výuka je zajištěna ve FN u Svaté Anny, FN Brno-Bohunice, Fakultní dětské nemocnici, Nemocnici Milosrdných bratří, Vojenské nemocnici, Domově pro seniory Nopova, Kamenná, Hospici sv. Alžběty, Surgal clinic s. r. o., Vividus Medica, Chronicare, Ichtys Dent.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 780 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 50 85/53 Statistika B, ČJ, KN, M, PO ANO NE
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 30 52/30 Statistika B, ČJ, KN, M, PO NE ANO
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list 3 roky 20 33/20 Statistika PO, JI ANO NE

Podrobné informace o škole

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.

module
Zobrazit více