Zavřít

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Podmínky přijímacího řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb. K přihlášce u oboru Praktická sestra a Ošetřovatel je nutné lékařské potvrzení na zvláštním formuláři. U oboru Ošetřovatel se koná praktická zkouška. Ubytování a stravování zajišťuje sousední internát. Praktická výuka je zajištěna ve FN u Svaté Anny, FN Brno-Bohunice, Fakultní dětské nemocnici, Nemocnici Milosrdných bratří, Vojenské nemocnici, Domově pro seniory Nopova a Kamenná, Hospici sv. Alžběty, SurGal Clinic, Vividus Medica, Chronicare, Ichtys Dent.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 60 93/53 Statistika B, ČJ, KN, M ANO NE
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 30 66/30 Statistika B, ČJ, KN, M NE ANO
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list 3 roky 25 29/18 Statistika PO, ZR ANO NE

Podrobné informace o škole

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.

module
Zobrazit více