Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.
Poštovní adresa: Grohova 112/16, Veveří, 602 00 Brno
Ředitel: Mgr. David Kasan  Telefon: 541 246 863
Kontakt: Mgr. David Kasan  Telefon: 541 246 863
Email: kasan@grohova.cz, skola@grohova.cz
WWW: www.grohova.cz
Zřizovatel: Církev
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ
IČ: 27681866
REDIZO: 600019900

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.

Škola čerpá ze své bohaté historie a zkušeností z práce ve zdravotnictví. Zdraví ve všech jeho aspektech vnímá jako významnou hodnotu a umožňuje dnešní mladé generaci podílet se na zvyšování kvality života nemocných či trpících.

Posláním školy je příprava mladých lidí nejen po stránce odborné, ale i lidské, neboť je „důležité přijít a být nablízku tomu, kdo trpí. Je totiž možné, že více než uzdravení potřebuje přítomnost člověka a jeho srdce plné milosrdenství a lidské solidarity.“ (papež František)

Škola se svým působením zaměřuje na předávání hodnot vzájemné tolerance a přátelství, smyslu pro povinnost, odpovědnosti k sobě samému i druhým. Nabízí rodinnou atmosféru a respektující přístup, moderně vybavené učebny a odborné praxe v širokém spektru zdravotnických zařízení.

Disponuje vlastním střediskem volného času, kde se mohou žáci realizovat v mnoha smysluplných aktivitách a kvalitně trávit čas, popř. umožňuje absolventům uplatnění v sociálních službách, jichž je škola poskytovatelem. Škola se nachází v centru Brna a v její blízkosti je možnost ubytování v domovech mládeže. Studium na škole je poskytováno bezplatně.

Pro školní rok 2020/2021 škola nabízí obory

  • Zdravotnické lyceum – čtyřletý maturitní obor, který připravuje žáky ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách v oborech lékařských, zdravotnických, sociálních apod
  • Praktická sestra – čtyřletý maturitní obor připravující žáky k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu, absolvent se uplatní ve všech typech zdravotnických zařízení
  • Ošetřovatel – tříletý učební obor, který připravuje žáky pro práci zdravotnických pracovníků poskytujících základní ošetřovatelskou péči
logo
Grohova 14/16, Brno
tel.: 541 246 863
skola@grohova.cz
www.grohova.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110009541

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
60 75/60 B, ČJ, KN, M, PO  ANO NE
   
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
30 49/30 B, ČJ, KN, M, PO  NE ANO
   
Ošetřovatel
53-41-H/01
Výuční list
3 roky
25 29/15 JI, PO  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 4. 12. 2019 a 14. 1. 2020. Podmínky přijímacího řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb. K přihlášce na obory Praktická sestra a Ošetřovatel je nutné lékařské potvrzení na zvláštním formuláři. U oboru Ošetřovatel se koná praktická zkouška. Praktická výuka je zajištěna ve FN u Svaté Anny, FN Brno-Bohunice, Fakultní dětské nemocnici, Nemocnici Milosrdných bratří, Vojenské nemocnici, Domově pro seniory Nopova, Hospici sv. Alžběty, Surgal clinic s. r. o., DS Koniklecová. Ubytování je zajištěno v sousedním domově mládeže, stravování přímo v budově školy.nahoru