Zavřít

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

Dny otevřených dveří

28. 11. 2023 9:00–12:30 hod. workshop pro páťáky, 16. 1. 2024 a 13. 2. 2024 15:30–17:30 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Osmileté (a doplňkově čtyřleté) Gymnázium AKADEMIA poskytuje od roku 1992 kvalitní všeobecné vzdělání. Pomáháme všestrannému rozvoji osobnosti žáků, vedeme je ke spolupráci a samostatnému myšlení. Důraz klademe na výuku jazyků. Naši absolventi pokračují v univerzitním studiu nejrůznějšího zaměření. Jsme fakultní školou Filozofické a Pedagogické fakulty MU. Ve třídě je max. 20 žáků, výuka začíná v 9/8:10. Bezpečné, čisté a klidné prostředí s velkou zahradou.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, L, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 792 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 20 41/20 Statistika AJ, ČJ, M NE ANO
Školné: 25 000 Kč Doporučený prospěch: 1.5
Gymnázium (přijetí do vyššího ročníku mimo standardní přijímací řízení – kvinta) 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let NE ANO
Školné: 25 000 Kč Doporučený prospěch: 1.5

Podrobné informace o škole

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

Osmileté (a doplňkově čtyřleté) Gymnázium AKADEMIA v Brně bylo založeno roku 1992 a je fakultní školou Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Nabízíme nadstandardní všeobecné vzdělávání jako osvědčenou přípravu k maturitě a univerzitnímu studiu. Jsme menší a bezpečnou soukromou školou rodinného typu s individuálním přístupem ke každému žákovi, sídlíme v čistém prostředí uprostřed klidné brněnské městské části Líšeň.

Naše škola poskytuje kvalitní náplň výuky se zaměřením na kritické myšlení a formování svobodně uvažujícího a flexibilního jednotlivce, který bude pokračovat ve vysokoškolském studiu nejrůznějších oborů a zorientuje se v překotně se měnícím světě. Vyučujeme podle vlastních a inovativních školních vzdělávacích programů, v rámci všeobecného vzdělání akcentujeme výuku angličtiny a využívání digitálních technologií. Naši žáci jsou dlouhodobě úspěšní u státní maturity, naši absolventi studují na prestižních univerzitách.

Školním heslem je vstřícná náročnost – rádi vám pomůžeme v kolektivu, kde se všichni známe jménem, naučíme vás, jak se učit. Čekají na vás učitelé s nadstandardním zájmem o úspěch svých žáků.

Výhody studia u nás

 • 20 žáků ve třídě
 • začátek výuky v 9.00/8.10 hod.
 • přírodní areál s krásnou zahradou a venkovní výukovou plochou
 • pestré výukové metody – projektové vyučování ve škole i mimo ni
 • důraz na Středoškolskou odbornou činnost, olympiády, umělecké soutěže, vícedenní vzdělávací výjezdy do zahraničí
 • ve spolupráci s partnerskou jazykovou školou možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky (Cambridge)
 • specializované odborné učebny – počítačová, chemická laboratoř, relaxační koutek s knihovnou, venkovní učebna
 • školní jídelna – výdejna obědů, možnost objednávání obědů přes internet
 • pokrytí celé školy Wi-Fi, samoobslužné kopírování
 • informace a známky rodičům i žákům online prostřednictvím informačního systému Bakaláři
 • studijní materiály navíc prostřednictvím e-learningového systému Moodle
 • k maturitnímu vysvědčení získají absolventi Gymnázia AKADEMIA mezinárodní certifikát Europass
 • dobrá dopravní dostupnost – trolejbus u školy (zastávka Rotreklova), tramvaj a autobusy pět minut od školy (zastávka Jírova), možnost zaparkovat na školním parkovišti
logo
Rašelinová 2433/11, Brno
tel.: 544 211 547
akademy@akademy.cz
www.akademy.cz
Zobrazit více