Zavřít

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.Obor: Gymnázium (přijetí do vyššího ročníku mimo standardní přijímací řízení – kvinta)Oborová skupina: Gymnázia osmiletá

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (přijetí do vyššího ročníku mimo standardní přijímací řízení – kvinta) 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let NE ANO
Školné: 25 000 Kč Doporučený prospěch: 1.5

Výsledky jednotné přijímací zkoušky (za celou oborovou skupinu v rámci školy)

Průměr percentilového umístění
Český jazyk
2023 46,6
2022 39,4
2021 46,6
2020 46,9
Matematika
2023 45,8
2022 41,7
2021 41
2020 47,4

Výsledky maturitních didaktických testů (za celou oborovou skupinu v rámci školy)

Konali/Přihlášeni Celková úspěšnost Uspěli/Konali Výsledek průměrného studenta (medián úspěšnosti) Průměr percentilového umístění
Český jazyk
2022 7/9 7/7 (100 %) 80 bodů ze 100 66,6
2021 14/15 13/14 (93 %) 76 bodů ze 100 54,2
2020 18/19 18/18 (100 %) 69 bodů ze 100 56,5
Anglický jazyk
2022 7/9 6/7 (86 %) 95,8 bodů ze 100 69,4
2021 14/15 14/14 (100 %) 93,2 bodů ze 100 65,9
2020 17/17 16/17 (94 %) 92,6 bodů ze 100 61,6
AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.