Zavřít

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.
Videa

Dny otevřených dveří

Rádi vám představíme naši školu při dnech otevřených dveří – termíny najdete na webových stránkách školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Gymnázium nabízí osmiletý a čtyřletý obor se zaměřením na výuku angličtiny, němčiny a dalších humanitních předmětů. Střední pedagogická škola nabízí obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, jehož absolventi jsou připraveni na práci v mateřských školách, školních družinách nebo dalších mimoškolních institucích. Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory jsou k dispozici taktéž na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 880 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 26 51/24 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 22 000 Kč
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 10 15/10 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 22 000 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 28 65/28 Statistika ČJ, HV, M, TV, VV ANO NE
Školné: 22 000 Kč

Podrobné informace o škole

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, š. p. o.
I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Vzdělání na těchto soukromých školách je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Velikost školského komplexu

Aktuální počet studentů: 1 433

Aktuální počet tříd: 57

Počet učeben: 79

Vybavenost školského komplexu

Budova školy na Mendlově náměstí v Brně je vybavena kvalitní didaktickou technikou. Od roku 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v anglickém a německém jazyce v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd. Výuka cizích jazyků probíhá v malých skupinách s využitím moderních metod a digitální techniky. Pro výuku přírodních věd využíváme laboratoře a odborné učebny fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Žákům naší školy jsou k dispozici notebooky nebo terminály nejen ve čtyřech počítačových učebnách, ale také ve dvou multimediálních učebnách pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. Tyto učebny včetně vybavení byly vybudovány díky dotacím a grantům.

Tělesnou kondici si žáci udržují ve dvou tělocvičnách nebo posilovně přímo v budově školy, výuka tělesné výchovy probíhá také v pronajímaných multifunkčních halách pro florbal, volejbal, basketbal aj. nebo na jiných specializovaných sportovištích (např. plážový volejbal, bazén aj.). Ve škole máme také oddychovou zónu v podobě nově zrekonstruovaného dvorku ve vnitrobloku školy. Plně je také využívána učebna výtvarné výchovy s keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Žákům i učitelům je umožněno používat na chodbách kopírovací zařízení. Ve školském komplexu mohou žáci obědvat ve dvou školních jídelnách s vlastní kuchyní, strávníci denně vybírají ze dvou až tří jídel.

Předností naší školy je především individuální přístup ke studentům, a to například i formou bezplatných klubů a konzultací. Zejména v poslední době jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost a zdraví dětí ve škole, a proto jsme na tuto situaci reagovali instalováním turniketů s průchodem na ISIC průkaz a termokamery.

Součástí školského komplexu je střední pedagogická škola. Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mohou najít uplatnění nejen v mateřských školách, ale i jako vychovatelé v řadě dalších zařízení.

logologo
Mendlovo náměstí 3/4, Brno
Pionýrská 254/23, Brno
tel.: 543 211 790, 541 240 006
studijni@skolskykomplex.cz
spgs@skolskykomplex.cz
www.skolskykomplex.cz