I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.
Poštovní adresa: Mendlovo náměstí 1/3, Staré Brno, 603 00 Brno
Ředitel: Mgr. Vladimíra Dolenská  Telefon: 543 211 790
Kontakt: Ing. Ivo Procházka  Telefon: 543 211 790
Email: reditelstvi@skolskykomplex.cz
WWW: www.skolskykomplex.cz
Druh školy: Gymnázium, Gymnázium
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 25546210
REDIZO: 600013898

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, I. Německé zemské gymnasium, ZŠ a MŠ, o. p. s., Střední pedagogická škola

Vzdělání na těchto soukromých školách je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Velikost školského komplexu

  • Aktuální počet studentů: 1363
  • Aktuální počet tříd: 57
  • Počet učeben: 79

Vybavenost školského komplexu

Nově zrekonstruovaná budova na Mendlově náměstí v Brně je vybavena kvalitní didaktickou technikou, plně je využíván výukový software. Výuka jazyků probíhá v jazykových učebnách, přírodních věd v laboratořích fyziky, chemie a biologie. Multimediální učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. K výuce nejen IVT, ale i jiných předmětů, slouží pět počítačových učeben, do všech tříd i kabinetů je zaveden internet. Žáci i učitelé používají na chodbách volně přístupné tiskárny a kopírovací zařízení. Také sportu je věnována pozornost, v budově jsou dvě tělocvičny a dvě posilovny. Plně je také využívána učebna výtvarné výchovy s keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Školský komplex je vybaven novou kuchyní s dvěma jídelnami. V roce 2014 jsme z dotace EU vybudovali laboratoře a odborné učebny pro fyziku, zeměpis, biologii a chemii s kvalitním didaktickým zázemím a v roce 2018 byly vybudovány dvě nové multimediální učebny pro cca 150 žáků.

logo logo
Mendlovo náměstí 3/4, Brno
Pionýrská 254/23, Brno
tel.: 543 211 790, 541 240 006
studijni@skolskykomplex.cz
spgs@skolskykomplex.cz
www.skolskykomplex.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 46315284

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
48 67/48 ČJ, M, OP  NE ANO
Školné: 18000 Kč  
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
12 32/12 ČJ, M, OP  NE ANO
Školné: 18000 Kč  
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
28 59/30 ČJ, M, OP  ANO ANO
Školné: 18000 Kč  

Doplňkové informace:

Gymnázium nabízí osmileté, čtyřleté a dálkové studium s úplnou profilací cizích jazyků, humanitních a přírodovědných předmětů. Dbáme především na zvýšenou hodinovou dotaci předmětů v posledních ročnících dle zájmu dalšího studia na VŠ.nahoru