Zavřít

Gymnázium Globe, s. r. o.

Kontakty na školu

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

DOD: 3. 12. 2020, 28. 1. 2021 a 6. 5. 2021 14:30–17:00 hod., jiný termín po telefonické domluvě. Stravování je možné v sousední ZŠ Mutěnická, ubytování v DM Jedovnická 10, Brno-Líšeň. Výuka probíhá v estetickém prostředí klidné bezpečné školy s nadstandardním vybavením ICT. Prioritami všeobecného gymnázia je výuka AJ, včetně výuky vybraného učiva v AJ (vhodné i pro cizince), projektové dny, ekologické programy, příprava na jazykové certifikáty. Výstupy žáků z angličtiny jsou na vysoké úrovni. Žákům je odpoledne ve školním klubu umožněno zpracovat opravné práce.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška6 let 15 0/0 ČJ,M NE NE
Školné: 21 000 Kč Doporučený prospěch: 2
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 15 0/0 ČJ,M NE NE
Školné: 21 000 Kč Doporučený prospěch: 1.6
Gymnázium (přijetí do 5. ročníku) 79-41-K/81 Maturitní zkouška4 roky 30 45/30 PO NE NE
Školné: 21 000 Kč Doporučený prospěch: 1.6
Gymnázium (individuální program); DZŠ 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 2 2/2 NE NE
Školné: 25 000 Kč Doporučený prospěch: 2

Podrobné informace o škole

Gymnázium Globe, s. r. o. a Střední škola KNIH, o. p. s.

Gymnázium Globe (GL) a Střední škola KNIH (SŠ KNIH) jsou součástí centra soukromých škol v MČ Brno-Vinohrady. Rodičům je nabídnuto všeobecné vzdělávání žáka. Prioritou je podpora výuky angličtiny, počítačové gramotnosti a vytváření přátelského klimatu založeného na osobním kontaktu.

Gymnázium Globe poskytuje vzdělávání v osmiletém a čtyřletém studiu, přijímá žáky i do vyšších ročníků. Po absolvování všeobecného základu umožňuje program ve 2 posledních ročnících rozšířenou přípravu na maturitní zkoušku z ČJ, AJ a prohloubení učiva humanitní oblasti i podporu přírodovědně technické oblasti. Úroveň výuky je zajišťována plně kvalifikovaným pedagogickým sborem. K prioritám školy patří AJ, malé třídní týmy, klidné vnitřní klima, které je spojeno s řadou mimoškolních akcí (ekologické konference, projekty, jazykové výjezdní aktivity). Šance žáků na dobré uplatnění v ČR i EU jsou podpořeny i přípravou na mezinárodně platné jazykové zkoušky FCE či CAE, výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce. Výuka je vhodná také pro žáky jiných národností. Míra přijetí žáků GL na vysoké školy je standardně vysoká.

Střední škola KNIH je odborná škola s humanitně-obchodním zaměřením. Žáci jsou vzděláváni v dennídálkové formě, obor Knihkupecké a nakladatelské činnosti. Žáci jsou připravováni pro jednotlivá odvětví knihkupecké a nakladatelské činnosti, práci v knihovnách a pro oblast obchodu, ekonomiky a administrativy napříč odvětvími. Žáci v oblasti humanitních předmětů dosahují nadprůměrného hodnocení ve srovnání s obdobnými školami, proto jsou úspěšní na VŠ humanitního zaměření. Součástí výuky je praxe v knihkupectvích, nakladatelstvích a knihovnách. Realizovány jsou také vzdělávací a zájmové akce (např. školní BLOK, na kterém píší žáci knižní a divadelní recenze – blok.ssknih.cz).

Žáci obou škol se vzdělávají v esteticky příjemných učebnách, které jsou vybaveny výpočetní a projekční technikou, mají přístup k bezdrátovému připojení na internet. Budova je bezbariérová, stravování a ubytování je zprostředkováno. Pohodlný dojezd z centra Brna v délce do 20 minut je zajištěn MHD. On-line systém elektronické komunikace, klasifikace a evidence docházky usnadňuje informovanost mezi žáky, rodiči a učiteli. Školy umožňují zletilým žákům získat maturitu v režimu individuálního vzdělávacího plánu.

Dny otevřených dveří

čt 3. 12. 2020 a čt 28. 1. 2021 od 14.30 do 17.00 hod. nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě.

logologo
Bzenecká 4226/23, Brno
tel.: 544 218 778, 736 285 025
gymglobe@gymglobe.cz
www.gymglobe.cz

Bzenecká 4226/23, Brno
tel.: 734 235 890
info@ssknih.cz
www.ssknih.cz
Zobrazit více