Zavřít

Gymnázium Globe, s. r. o.

Gymnázium Globe, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Výuka probíhá v estetickém prostředí klidné bezpečné školy s nadstandardním vybavením ICT. Prioritami všeobecného gymnázia je výuka AJ, včetně výuky vybraného učiva v AJ (vhodná i pro cizince), výjezdní akce, ekologické programy, příprava na jazykové certifikáty. Výstupy žáků z angličtiny jsou na vysoké úrovni. Žákům je odpoledne umožněno doplnění klasifikace ve školním klubu. Stravování je možné v sousední ZŠ Mutěnická.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška 6 let 15 ČJ, M, PO NE NE
Školné: 27 000 Kč Doporučený prospěch: 1.6
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 15/12 Statistika ČJ, M, PO NE NE
Školné: 27 000 Kč Doporučený prospěch: 1.6
Gymnázium (přijetí do vyššího ročníku 2., 3. a 8.) 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let PO NE NE
Školné: 27 000 Kč Doporučený prospěch: 1.8

Podrobné informace o škole

Gymnázium Globe, s. r. o.
Střední škola KNIH, o. p. s.

Gymnázium Globe (GL) a Střední škola KNIH (SŠ KNIH) jsou soukromé školy sídlící v MČ Brno-Vinohrady. Rodičům je nabídnuto všeobecné vzdělávání žáka. Prioritou je podpora výuky angličtiny, počítačové gramotnosti a vytváření přátelského klimatu založeného na osobním kontaktu.

GYMNÁZIUM GLOBE poskytuje všeobecné vzdělávání v osmiletém a čtyřletém studiu, přijímá individuálně žáky i do vyšších ročníků. Po absolvování všeobecného základu umožňuje program ve 2 posledních ročnících rozšířenou přípravu na maturitní zkoušku z ČJ, AJ a prohloubení učiva v humanitní oblasti i podporu přírodovědně technické oblasti. Úroveň výuky je zajišťována kvalifikovaným pedagogickým sborem. K prioritám školy patří AJ, klidné vnitřní klima malé školy, které je spojeno s řadou mimoškolních akcí (ekologické konference, projekty, výjezdní aktivity). Šance žáků na dobré uplatnění v ČR i EU jsou podpořeny i přípravou na mezinárodně platné jazykové zkoušky FCE či CAE, výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce. Výuka je vhodná také pro žáky jiných národností. Míra přijetí žáků GL na vysoké školy je standardně vysoká.

STŘEDNÍ ŠKOLA KNIH je odborná škola s humanitně-obchodním zaměřením. Žáci jsou vzděláváni v DENNÍDÁLKOVÉ formě oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti. Žáci jsou připravováni pro jednotlivá odvětví knihkupecké a nakladatelské činnosti, práci v knihovnách a pro oblast obchodu, ekonomiky a administrativy napříč odvětvím. V oblasti humanitních předmětů dosahují žáci nadprůměrného hodnocení ve srovnání s obdobnými školami, proto jsou úspěšní na VŠ humanitního zaměření. Součástí výuky je praxe v knihkupectvích, nakladatelstvích a knihovnách.

Žáci OBOU ŠKOL se vzdělávají v esteticky příjemných učebnách, které jsou vybaveny výpočetní a projekční technikou, mají přístup k bezdrátovému připojení na internet. Budova je bezbariérová, stravování a ubytování je zprostředkováno. Pohodlný dojezd z centra Brna v délce do 20 minut je zajištěn MHD. Online systém elektronické komunikace, klasifikace a evidence docházky usnadňuje informovanost mezi žáky, rodiči a učiteli. Školy umožňují zletilým žákům získat maturitu v režimu individuálního vzdělávacího plánu.

Dny otevřených dveří

čt 7. 12. 2023 a čt 11. 1. 2024 od 14.30 do 17.00 hod. nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě.

logologo
Bzenecká 4226/23, Brno
tel.: 544 218 778, 736 285 025
gymglobe@gymglobe.cz
www.gymglobe.cz

Bzenecká 4226/23, Brno
tel.: 734 235 890
ssknih@ssknih.cz
www.ssknih.cz
Zobrazit více