Zavřít

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: leden 2021. Výtah, nové patro s učebnami a laboratořemi pro výuku BI, FY a CHE, stabilní ped. sbor, vlastní školní kuchyně, úspěšnost studentů při přijetí na VŠ 99–100 %, pravidelné výjezdy do zahraničí.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 60 436/60 ČJ,M,JI NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Gymnázium Brno-Řečkovice je státní gymnázium zřízené Jihomoravským krajem. Studijní cyklus je osmiletý, v každém ročníku studují žáci ve dvou třídách.

Na nižším stupni je důraz kladen na samostatnost žáků, diskuzi a praktické aplikace probírané látky, na vyšším stupni gymnázia pak na vytvoření poznatkového základu a na rozpoznání a rozvoj individuálního talentu každého žáka.

Na obou stupních gymnázia je posílena výuka přírodovědných předmětů, mimořádný důraz je kladen na studium cizích jazyků (včetně přípravy na mezinárodní certifikované zkoušky). Žáci mohou upravit náplň svého studia podle své studijní orientace formou volitelných předmětů.

Gymnázium velmi úzce spolupracuje s vědeckými pracovišti a jihomoravskými vysokými školami. Žáci na vyšším stupni gymnázia zpracovávají ročníkovou práci pod vedením kolegů z vysokých škol, tyto práce pak tradičně úspěšně soutěží v přehlídce studentských vědeckých a odborných prací Středoškolská odborná činnost. Každoročně jsou mezi vítězi krajského i celostátního kola naši studenti, často pak reprezentují i v mezinárodních kolech.

Součástí studijního programu je výjezdní projektová výuka zařazená do každého ročníku, každý z žáků má několikrát možnost zapojit se do mezinárodních studentských výměn s našimi partnerskými školami (Francie, Holandsko, Španělsko, Německo) a zúčastnit se intenzivní jazykové výuky ve Velké Británii.

Chloubou gymnázia je unikátní Přírodní laboratoř – výukové prostředí zaměřené na biologii, fyziku, geologii a ekologii vybudované na školní zahradě. Jde o kombinaci botanické zahrady, arboreta a vědeckého parku s množstvím velkých učebních pomůcek.

Absolventi gymnázia úspěšně studují na vysokých školách i náročné studijní obory, jako jsou obory na lékařské či přírodovědecké fakultě MU, na fakultách VUT, ale i na pražských vysokých školách.

logo
Terezy Novákové 936/2, Brno
tel.: 541 225 411
skola@gyrec.cz
www.gyrec.cz
Zobrazit více