Zavřít

Anglicko-české gymnázium AMAZON s. r. o.

Anglicko-české gymnázium AMAZON s. r. o.
Videa

2. kolo přijímacího řízení

Obor, zaměření,
kód oboru KKOV
Ukončení
studia
Přijmou ve 2. kole PŘ,
datum aktualizace
Poznámka
Gymnázium (Worldwide Education) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 18

Dny otevřených dveří

Prohlídka školy dle zveřejněných termínů, rezervace nutná.
Zobrazit více

Doplňující informace

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1. 3. 2024. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od října a od ledna. ACGA se zaměřuje na nadstandardní výuku cizích jazyků s rodilými mluvčími a vybraných předmětů v AJ. Do vyučování systematicky začleňujeme nové vzdělávací trendy a poznatky. Klademe důraz na vytváření partnerského prostředí pro žáky s cílem podpořit a rozvíjet jejich talent. Komunikační platformy – AIS Moodle, Google Classroom, SOL, Padlet. Hlavním cílem je získat komplexní akademické středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a přijetí na vysoké školy v ČR i v zahraničí. Přejeme vám úspěch.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, IJ, JJ, L, NJ, ŠJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 1197 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (japonský program) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 20 33/13 Statistika AJ, ČJ, M, PO NE NE
Školné: 79 000 Kč Doporučený prospěch: 1.3
Gymnázium (Worldwide Education) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 72 285/106 Statistika AJ, ČJ, M, PO NE NE
Školné: 74 000 Kč Doporučený prospěch: 1.3

Podrobné informace o škole

Anglicko-české gymnázium AMAZON s. r. o.

ANGLICKO-ČESKÉ GYMNÁZIUM AMAZON se zaměřuje na nadstandardní výuku CIZÍCH JAZYKŮ a vybraných předmětů v anglickém jazyce. Do vyučování systematicky začleňujeme nové vzdělávací trendy a poznatky. Hlavním cílem je váš úspěch u maturitní zkoušky a přijetí na vysoké školy v ČR i v zahraničí.

Zaměření učebního programu „Worldwide Education“

 • Angličtina + cizí jazyk (ŠJ/FJ/NJ)
 • Angličtina + japonština

Studium na ACGA vám přináší

 • Tradiční vzdělávání v mezinárodním prostředí
 • 11–15 hodin výuky cizích jazyků týdně
 • Individuální přístup a nízký počet žáků ve třídě
 • Moderní formy výuky – interaktivní, projektové aj.
 • Kariérové a osobní poradenství, program primární prevence proti sociálně patologickým jevům
 • Poznávací zájezdy do zahraničí
 • Dobročinné akce (UNICEF, ADRA)

Pro váš úspěch

Získáte komplexní akademické středoškolské vzdělání s vynikající znalostí dvou světových jazyků, které vám umožní dostat se na přední místa na trhu práce. V rámci školních a volnočasových aktivit získáte příležitost k rozvoji klíčových kompetencí důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti.

Organizace výuky a zaměření

Organizace, systém studia a klasifikace odpovídají standardům státního gymnázia s důrazem na výuku cizích jazyků a metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení), která patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství. Ve 3. a 4. ročníku se žáci profilují volbou volitelných předmětů v angličtině a oborových předmětů pro přípravu ke studiu na VŠ (humanitní nebo přírodovědné zaměření).

Výuka cizích jazyků

Studium angličtiny probíhá výhradně s kvalifikovanými rodilými mluvčími a přináší rychle výsledky. Součástí výuky je příprava ke složení mezinárodních zkoušek. Žáci jsou rozděleni do jazykových skupin na základě stupně pokročilosti. Druhý povinně volitelný jazyk v rozsahu 4 hodin týdně se vyučuje: francouzština, němčina, španělština nebo japonština. Další jazyky: italština, ruština, latina, arabština, japonštinačínština. Výuka jazyků je založena na osnovách a směrnicích Rady Evropy pro výuku jazyků. Podporujeme kulturně vzdělávací zahraniční programy.

Přijímání nových žáků

Otevíráme 4 třídy o celkovém počtu 96 žáků, a to na základě přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení zveřejňujeme na webových stránkách ACGA. Organizujeme přípravné kurzy.

Dny otevřených dveří

Pro zájemce o studium a jejich rodiče pořádáme dny otevřených dveří. Zájem o prohlídku je nutné domluvit předem e-mailem office@acga.cz.

Učitelský sbor

Přijímáme pouze kvalifikované učitele s vysokou mírou odpovědnosti a pracovním nasazením. Klademe důraz na vytváření partnerského prostředí pro žáky s cílem podpořit a rozvíjet jejich talent. Naši učitelé jsou talentovaní, empatičtí profesionálové ve svém oboru s náležitou praxí v mladším produktivním věku. Poměr mužů a žen je 60 % : 40 %.

Informace o škole

Jsme soukromá škola zaměřená svojí výší školného na možnosti široké veřejnosti. Předpokládaná výše školného pro školní rok 2024/2025 je 74 000 Kč/rok. Etika, otevřená komunikace, pracovní a studijní prostředí a lokalita je pro nás důležitá komodita. Výuka probíhá v prestižní lokalitě centra Prahy v blízkosti stanice metra Můstek. Třídy jsou vybaveny interaktivní technikou, která je při vhodném používání osvěžením výuky a slouží jako účinný vizuální prostředek. Využíváme intranetové prostředí MOODLE.

We Speak the Language of Science and Humanities.

ŠKOLA, KTERÁ VÁS OPRAVDU BAVÍ!

logo
Rytířská 406/10, Praha 1
tel.: 224 234 826, 731 007 800, 731 013 003
info@acga.cz
www.acga.cz