Zavřít

Anglicko-české gymnázium AMAZON s. r. o.

Anglicko-české gymnázium AMAZON s. r. o.
Videa

Dny otevřených dveří

Prohlídka školy dle zveřejněných termínů, rezervace nutná.
Zobrazit více

Doplňující informace

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1. 3. 2024. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od října a od ledna. ACGA se zaměřuje na nadstandardní výuku cizích jazyků s rodilými mluvčími a vybraných předmětů v AJ. Do vyučování systematicky začleňujeme nové vzdělávací trendy a poznatky. Klademe důraz na vytváření partnerského prostředí pro žáky s cílem podpořit a rozvíjet jejich talent. Komunikační platformy – AIS Moodle, Google Classroom, SOL, Padlet. Hlavním cílem je získat komplexní akademické středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a přijetí na vysoké školy v ČR i v zahraničí. Přejeme vám úspěch.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, IJ, JJ, L, NJ, ŠJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 1197 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (japonský program) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 20 33/13 Statistika AJ, ČJ, M, PO NE NE
Školné: 79 000 Kč Doporučený prospěch: 1.3
Gymnázium (Worldwide Education) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 72 285/106 Statistika AJ, ČJ, M, PO NE NE
Školné: 74 000 Kč Doporučený prospěch: 1.3

Podrobné informace o škole

Anglicko-české gymnázium AMAZON s. r. o.

ANGLICKO-ČESKÉ GYMNÁZIUM AMAZON se zaměřuje na nadstandardní výuku CIZÍCH JAZYKŮ a vybraných předmětů v anglickém jazyce. Do vyučování systematicky začleňujeme nové vzdělávací trendy a poznatky. Hlavním cílem je váš úspěch u maturitní zkoušky a přijetí na vysoké školy v ČR i v zahraničí.

Zaměření učebního programu „Worldwide Education“

 • Angličtina + cizí jazyk (ŠJ/FJ/NJ)
 • Angličtina + japonština

Studium na ACGA vám přináší

 • Tradiční vzdělávání v mezinárodním prostředí
 • 11–15 hodin výuky cizích jazyků týdně
 • Individuální přístup a nízký počet žáků ve třídě
 • Moderní formy výuky – interaktivní, projektové aj.
 • Kariérové a osobní poradenství, program primární prevence proti sociálně patologickým jevům
 • Poznávací zájezdy do zahraničí
 • Dobročinné akce (UNICEF, ADRA)

Pro váš úspěch

Získáte komplexní akademické středoškolské vzdělání s vynikající znalostí dvou světových jazyků, které vám umožní dostat se na přední místa na trhu práce. V rámci školních a volnočasových aktivit získáte příležitost k rozvoji klíčových kompetencí důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti.

Organizace výuky a zaměření

Organizace, systém studia a klasifikace odpovídají standardům státního gymnázia s důrazem na výuku cizích jazyků a metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení), která patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství. Ve 3. a 4. ročníku se žáci profilují volbou volitelných předmětů v angličtině a oborových předmětů pro přípravu ke studiu na VŠ (humanitní nebo přírodovědné zaměření).

Výuka cizích jazyků

Studium angličtiny probíhá výhradně s kvalifikovanými rodilými mluvčími a přináší rychle výsledky. Součástí výuky je příprava ke složení mezinárodních zkoušek. Žáci jsou rozděleni do jazykových skupin na základě stupně pokročilosti. Druhý povinně volitelný jazyk v rozsahu 4 hodin týdně se vyučuje: francouzština, němčina, španělština nebo japonština. Další jazyky: italština, ruština, latina, arabština, japonštinačínština. Výuka jazyků je založena na osnovách a směrnicích Rady Evropy pro výuku jazyků. Podporujeme kulturně vzdělávací zahraniční programy.

Přijímání nových žáků

Otevíráme 4 třídy o celkovém počtu 96 žáků, a to na základě přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení zveřejňujeme na webových stránkách ACGA. Organizujeme přípravné kurzy.

Dny otevřených dveří

Pro zájemce o studium a jejich rodiče pořádáme dny otevřených dveří. Zájem o prohlídku je nutné domluvit předem e-mailem office@acga.cz.

Učitelský sbor

Přijímáme pouze kvalifikované učitele s vysokou mírou odpovědnosti a pracovním nasazením. Klademe důraz na vytváření partnerského prostředí pro žáky s cílem podpořit a rozvíjet jejich talent. Naši učitelé jsou talentovaní, empatičtí profesionálové ve svém oboru s náležitou praxí v mladším produktivním věku. Poměr mužů a žen je 60 % : 40 %.

Informace o škole

Jsme soukromá škola zaměřená svojí výší školného na možnosti široké veřejnosti. Předpokládaná výše školného pro školní rok 2024/2025 je 74 000 Kč/rok. Etika, otevřená komunikace, pracovní a studijní prostředí a lokalita je pro nás důležitá komodita. Výuka probíhá v prestižní lokalitě centra Prahy v blízkosti stanice metra Můstek. Třídy jsou vybaveny interaktivní technikou, která je při vhodném používání osvěžením výuky a slouží jako účinný vizuální prostředek. Využíváme intranetové prostředí MOODLE.

We Speak the Language of Science and Humanities.

ŠKOLA, KTERÁ VÁS OPRAVDU BAVÍ!

logo
Rytířská 406/10, Praha 1
tel.: 224 234 826, 731 007 800, 731 013 003
info@acga.cz
www.acga.cz