Zavřít

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Nadstandardy – moderní výuka (méně v lavicích, více v realitě), série odborných zájezdů, finanční bonusy pro všechy, atraktivní stáže (zahraničí, lázně, špičkové hotely), servis pro studenty (zajišťování učebnic, Wi-Fi, svačinový a kávový automat, pitný režim zdarma, školní facebook), bezbariérový přístup, vzdělávání pro dospělé atd.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování 1000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Cestovní ruch 65-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 20 15/10 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 15 000 Kč
Cestovní ruch (Animátor volného času) 65-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 20 12/10 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 16 000 Kč
Cestovní ruch (Palubní stevard) 65-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 20 10/8 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 16 000 Kč
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 8/6 Statistika ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Kuchař-číšník (Barman – sommelier) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 10/10 Statistika ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Nástavby:
Gastronomie (Gastronomický management); VYU 65-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 20 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 17 000 Kč
Zkrácené studium:
Kuchař-číšník; Dálková; VYU 65-51-H/01 Výuční list 1 rok 20 0/0 Statistika ANO NE
Školné: 17 000 Kč
Kuchař-číšník (Barman – sommelier); Dálková; VYU 65-51-H/01 Výuční list 1 rok 20 0/0 Statistika ANO NE
Školné: 17 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Škola pod heslem „Atraktivní výukou k atraktivnímu oboru!“ nabízí studium moderní a zábavnou formou s množstvím netradičních výukových prvků v zajímavých oborech:

  • Čtyřletý maturitní obor CESTOVNÍ RUCH

Zaměřený na celé spektrum turismu od regionálního přes republikový po světový, což umožňuje široké uplatnění absolventů – pracovník cestovní kanceláře, delegát v zahraničí, průvodce, pracovník v ubytovacích službách, v oblasti wellness nebo animačních programech atd. Tomu je podřízena i odborná praxe, která probíhá ve firmách a institucích v oblasti cestovního ruchu, vč. zahraničí (hlavně Chorvatsko), v cestovních kancelářích, v zámcích, muzeích, jeskyních, ubytovacích zařízeních, informačních centrech apod.

  • Čtyřletý maturitní obor ANIMÁTOR VOLNÉHO ČASU

Více informací k novému oboru níže.

  • Čtyřletý maturitní obor PALUBNÍ STEVARD

Jediný takto koncipovaný obor v republice, připravený ve spolupráci s nejvýznamnějšími dopravními společnostmi u nás (Regiojet, LEO Express) a dalšími subjekty (výcvikové centrum na letišti v Praze, Letiště Brno). Tento trendový obor spojuje turismus s gastronomií, absolvent získá i potřebné vzdělání v oboru cestovní ruch. Odborná praxe probíhá přímo na luxusních palubách známých dopravců a podle zájmu i jinde v oblasti cestovního ruchu, vč. zahraničí (Rakousko, Německo).

  • Tříletý obor s výučním listem BARMAN-SOMMELIER

Jedinečný v rámci celého kraje a zaměřený na nápojovou gastronomii (barmanství, víno, káva, pivo a další). Vznikl kvůli velké poptávce po takto speciálně vyškolených pracovnících, ale kromě toho získá absolvent i potřebné základy z obsluhy a přípravy pokrmů, takže jeho uplatnění na trhu práce je mnohem širší. Odborný výcvik se uskutečňuje v hotelech a restauracích v blanenském regionu a škola spolupracuje s mnohými odborníky z praxe, jako jsou barmani, kavárníci, znalci vína, hoteliéři, pivovarníci atd.

  • Tříletý obor s výučním listem KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Tradiční obor, který je zároveň nejstarším na této škole. To umožňuje kvalitní provázání s oborem v regionu a následně také výborné uplatnění žáků (díky pojetí praxe se žáci znají s provozovateli restaurací a hotelů osobně). Obor je zaměřen hlavně prakticky na nejmodernější gastronomii a podobně jako u předchozího oboru je podpořen spoluprací se špičkovými odborníky.

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o. Blansko nabízí spoustu nadstandardů, vč. finančních (např. filmová a divadelní představení či sportovní aktivity zdarma, obědy, zájezdy nebo odborné kurzy s 50% přispěním školy apod.). Škola má prvotřídní vybavení pro odborné činnosti (cestovní ruch, barmanství, animace atd.), audiosystém pro výuku jazyků, kvalitní technické zázemí pro moderní výukové metody atd. Obědy jsou zajištěny v blízkých restauracích, opět s finančním přispěním školy. Nikoli žák, ale škola zajišťuje učebnice i pracoviště odborného výcviku a praxe.

logo
Masarykova 1355/12, Blansko
tel.: 602 780 035, 602 780 034
marta.truhlarova@seznam.cz
www.cergas-bk.cz
module