Poštovní adresa: Nad Čertovkou 2272/18, 678 01 Blansko
Ředitel: Ing. Petr Bouda  Telefon: 516 418 982
Kontakt: Eva Králíčková  Telefon: 516 418 980
Email: info@skolablansko.cz
WWW: www.skolablansko.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 62073176
REDIZO: 600013243

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 102007942

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Zdravotnický asistent
53-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 51/30 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 41/27 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 32/15 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2

Doplňkové informace:

DOD: termíny dnů otevřených dveří a podmínky přijímacího řízení sledujte na webových stránkách školy. Ubytování lze zajistit na Domově mládeže jiné střední školy v Blansku. K přihlášce na obor Zdravotnický asistent je nutné potvrzení od lékaře – tiskopis naleznete na webových stránkách školy. Vysoká úspěšnost uchazečů o studium na VŠ. V případě konání 2. kola přijímacího řízení, budou uchazeči přijati na základě prospěchu ze ZŠ do hodnoty 2,0. Pokud bude jejich prospěch horší než 2,0, vykonají přijímací zkoušku z testu VZ.nahoru