Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Poštovní adresa: Komenského 240, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
Ředitel: Ing. Stanislav Laštůvka  Telefon: 516 432 181
Kontakt: Mgr. Kateřina Pernicová  Telefon: 516 432 181
Email: kancelar@gymnaziumrajec.cz
WWW: www.gymnaziumrajec.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 594 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, IJ, L, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25313304
REDIZO: 600013260

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Škola nabízí čtyřletý a šestiletý studijní obor gymnázia. Šestiletý obor je určen žákům 7. tříd. Klademe důraz na výuku cizích jazyků a zvládnutí základů výpočetní techniky.

Nízké počty studentů ve třídách umožňují individuální přístup a rozvíjení tvořivých schopností, především ve studiu světových jazyků. Vytváříme prostředí bez zbytečných stresů – úzká spolupráce učitele a studenta při výuce, škola má vlastní alternativní formu hodnocení, která obsahuje výsledky v procentech, pořadí ve třídě nebo skupině a slovní hodnocení.

Zajišťujeme učebnice a sešity. Pořádáme výukové pobyty, kde si lze ověřit úroveň znalosti angličtiny. Rozvíjíme sportovní aktivity, např. na vodáckém a lyžařském kurzu a zaměřujeme se také na netradiční sporty. Organizujeme zájezdy do divadel, besedy a přednášky k podpoření a prohloubení výuky. Nově nastupující třídy absolvují na začátku září adaptační kurz. Studenti 3. ročníku absolvují několikadenní poznávací pobyt v Praze. Rodiče průběžně informujeme o výkonech studentů pomocí internetové aplikace. Rodiče tak mohou okamžitě reagovat na případné výkyvy ve výsledcích svých dětí.

Škola realizovala a realizuje několik projektů z grantů Evropské unie a dělá maximum pro zlepšení studijních podmínek. Cílem je zajištění kvalitního vzdělávání a lepší uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Aktivně spolupracujeme se zahraničními partnery (Francie, Finsko, Německo, Litva, Slovensko, Španělsko, Itálie), jsme zapojeni v mezinárodních projektech.

Nedílnou součástí školy je sportovní klub Triangl, o. s.

logo
Komenského 240, Rájec-Jestřebí
tel.: 516 432 181, 603 588 369
kancelar@gymnaziumrajec.cz
www.gymnaziumrajec.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108028135

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7
79-41-K/61
Maturitní zkouška
6 let
24 20/17   NE ANO
Školné: 12000 Kč  
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
24 24/12   NE ANO
Školné: 12000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 15. 11. 2019 a 17. 1. 2020, jindy kdykoli po telefonické dohodě. Jediná škola v regionu s 6letým studijním oborem. První dva roky se v tomto oboru platí školné pouze 6 000 Kč/rok. Důraz je kladen na výuku cizích jazyků, mezinárodní aktivity vč. výměnných pobytů. Používáme vlastní hodnotící systém a informování o výsledcích studia prostřednictvím internetové aplikace Edupage. Přijímací zkoušky dle vyhlášky MŠMT.nahoru