Zavřít

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
Videa

Dny otevřených dveří

10. 11. 2023 8:00–17:00 hod., 11. 11. 2023 8:00–14:00 hod., 12. 1. 2024 8:00–17:00 hod. a 13. 1. 2024 8:00–14:00 hod. Prohlídka školy je možná také kdykoli po předchozí telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Stravování ve vlastní školní jídelně – cena oběda 42 Kč, celodenní 130 Kč. Ubytování ve vlastním domově mládeže (DM) – cena za měsíc dle kategorie a místa ubytování – Jiráskova 900 Kč, Bechyňská 900 Kč. Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 900  Kč/měsíc
 • Stravování 2600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 24 15/10 Statistika ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení) 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 0/0 Statistika ANO ANO
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 4/1 Statistika ANO ANO
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 16/7 Statistika ANO ANO
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list 3 roky 60 42/28 Statistika ANO ANO
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 24 60/25 Statistika ANO ANO
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 Výuční list 3 roky 30 49/32 Statistika ANO ANO
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 Výuční list 3 roky 24 2/2 Statistika TZ ANO ANO
Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 29-51-E/01 Výuční list 3 roky 16 21/9 Statistika ANO ANO
Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) 33-56-E/01 Výuční list 3 roky 16 9/8 Statistika ANO ANO
Zednické práce (Zednické práce) 36-67-E/01 Výuční list 3 roky 16 11/4 Statistika ANO ANO
Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce) 41-52-E/01 Výuční list 3 roky 16 5/3 Statistika ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 16 16/5 Statistika ANO ANO
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Výuční list 3 roky 16 15/10 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav je školské zařízení, které poskytuje střední odborné vzdělání s různorodým zaměřením. V rámci studia zabezpečuje odbornou přípravu v tříletých učebních oborech, vychovává a připravuje žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru. Škola poskytuje rovněž základní vzdělání.

Organizace v základním a středním vzdělávání poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Škola nabízí ubytování v domově mládeže a celodenní stravování. Škola nabízí: řidičské průkazy, svářečské zkoušky, výuku na PC, výuku cizích jazyků (Aj, Nj), různé sportovní kroužky.

Tříleté učební obory středního odborného učiliště

Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na ZŠ, kterou ukončili úspěšným absolvováním deváté třídy. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP Zámečník – zaměření na svařování)
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů (ŠVP Obráběč kovů)
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení)
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (ŠVP Elektrikář – silnoproud)
 • 36-52-H/01 Instalatér (ŠVP Instalatér-topenář)
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů)
 • 69-51-H/01 Kadeřník (ŠVP Kadeřník)
 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř (ŠVP Umělecký kovář a zámečník)
 • 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
 • 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (ŠVP Rekondiční a sportovní masér)
 • 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP Truhlář)
 • 41-52-H/01 Zahradník (ŠVP Zahradník)

Tříleté učební obory odborného učiliště

Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku v ZŠ. Přednostně přijímáme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 • 36-67-E/01 Zednické práce (ŠVP Zednické práce)
 • 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlářské práce)
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Zahradnické práce)
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce)
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce)
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelské služby)
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Obrábění kovů)

Odborný výcvik a praktické vyučování všech oborů se uskutečňuje v moderně vybavených odborných dílnách a učebnách školy a na smluvně zajištěných pracovištích v soukromé a státní sféře. Kromě výuky se žáci zúčastňují odborných exkurzí, kulturních akcí, přednášek, besed a také různých soutěží a přehlídek.

Ubytování

Domov mládeže poskytuje ubytování pro dojíždějící žáky ve dvou budovách. Pokoje jsou tří až čtyřlůžkové. Cena za ubytování činí 800–900 Kč měsíčně (dle kategorie ubytování).

V mimoškolním programu je prvořadá příprava na výuku a zároveň je zde prostor i pro všestranné zájmy a uplatnění v řadě různých zájmových kroužcích. Samozřejmostí každého pokoje je televize a přístup k internetu.

Stravování

Žáci se stravují ve vlastní školní jídelně:

 • cena oběda pro žáky: 42 Kč
 • celodenní strava pro ubytované žáky (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a 2. večeře): 105 Kč

Prohlídka školy je možná kdykoli po předchozí telefonické domluvě anebo ve dnech otevřených dveří – aktuální termíny na webových stránkách školy.

logo
Wilsonova 405, Soběslav
tel.: 389 822 800
info@ssrsobeslav.cz
www.ssrsobeslav.cz
Zobrazit více