Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
Poštovní adresa: Wilsonova 405/34, Soběslav III, 392 01 Soběslav
Ředitel: Ing. Darja Bártová  Telefon: 389 822 800
Kontakt: Ivana Michalčíková  Telefon: 389 822 803
Email: info@ssrsobeslav.cz
WWW: www.ssrsobeslav.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 2000 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 72549572
REDIZO: 691003769

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav je školské zařízení, které poskytuje základní všeobecné a střední odborné vzdělání s různorodým zaměřením, zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v učebních oborech a vychovává a připravuje žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru.

Organizace v základním a středním vzdělávání poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Škola nabízí: řidičské průkazy, svářečské zkoušky, výuku na PC, výuku cizích jazyků (AJ, NJ), různé sportovní kroužky.

Tříleté učební obory středního odborného učiliště

Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na ZŠ. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP Zámečník – zaměření na svařování)
 • řidičské oprávnění B (hradí žák), svářečské kurzy – plamenem, elektrodou (zdarma)
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů (ŠVP Obráběč kovů)
 • řidičské oprávnění B (hradí žák), svářečský kurz – elektrodou (není součástí ŠVP)
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení)
 • řidičské oprávnění B (hradí žák), svářečský kurz – pájení mědi (kurz zdarma), elektrodou (není součástí ŠVP)
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (ŠVP Elektrikář – silnoproud)
 • řidičské oprávnění B (hradí žák), svářečský kurz – elektrodou (není součástí ŠVP)
 • 36-52-H/01 Instalatér (ŠVP Instalatér-topenář)
 • řidičské oprávnění B (hradí žák), svářečské kurzy – svařování plamenem, pájení mědi, svařování plastů (všechny kurzy zdarma)
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů)
 • řidičské oprávnění B, C a T (všechna oprávnění zdarma), svářečské kurzy – plamenem, elektrodou (oba kurzy zdarma)
 • 69-51-H/01 Kadeřník (ŠVP Kadeřník)
 • řidičské oprávnění B (hradí žák)
 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř (ŠVP Umělecký kovář a zámečník)
 • řidičské oprávnění B (hradí žák), svářečský kurz – elektrodou (žák hradí část kurzu)
 • 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
 • řidičské oprávnění B (hradí žák), svářečské kurzy – svařování plamenem, elektrodou a plastů (všechny kurzy zdarma)
 • 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (ŠVP Rekondiční a sportovní masér)
 • 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP Truhlář)
 • 41-52-H/01 Zahradník (ŠVP Zahradník)

Tříleté učební obory odborného učiliště

Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku v ZŠ. Přednostně přijímáme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 • 36-67-E/01 Zednické práce (ŠVP Zednické práce)
 • 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlářské práce)
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Zahradnické práce)
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce)
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce)
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelské služby)
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Obrábění kovů)
 • řidičské oprávnění B (hradí žák), svářečský kurz – elektrodou (není součástí ŠVP)

Odborný výcvik a praktické vyučování všech oborů se uskutečňuje v moderně vybavených odborných dílnách a učebnách školy a na smluvně zajištěných pracovištích v soukromé a státní sféře. Kromě výuky se žáci zúčastňují odborných exkurzí, kulturních akcí, přednášek, besed a také různých soutěží a přehlídek.

Ubytování

Domov mládeže poskytuje ubytování pro dojíždějící žáky ve dvou budovách. Pokoje jsou tří až čtyřlůžkové. Cena za ubytování činí 600–800 Kč měsíčně (dle kategorie ubytování).

V mimoškolním programu je prvořadá příprava na výuku a zároveň je zde prostor i pro všestranné zájmy a uplatnění v řadě různých zájmových kroužcích. Samozřejmostí každého pokoje je televize a přístup k internetu.

Stravování

Žáci se stravují ve vlastní školní jídelně: cena oběda pro žáky 33 Kč, celodenní strava pro ubytované žáky (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a 2. večeře) 99 Kč.

Dny otevřených dveří

Prohlídka školy je možná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě anebo ve dnech otevřených dveří – aktuální termíny na webových stránkách školy.

logo
Wilsonova 405, Soběslav
tel.: 389 822 800
info@ssrsobeslav.cz
www.ssrsobeslav.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 181033496

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojní mechanik (Zámečník, zaměření na svařování)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 4/0   ANO ANO
   
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 2/0   ANO ANO
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
24 7/3   ANO ANO
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení)
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 1/0   ANO ANO
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 8/3   ANO ANO
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 17/9   ANO ANO
   
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
36-58-H/01
Výuční list
3 roky
24 0/0   ANO ANO
   
Zahradník
41-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 1/0   ANO ANO
   
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
Výuční list
3 roky
60 45/30   ANO ANO
   
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 51/25   ANO ANO
   
Rekondiční a sportovní masér
69-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 32/17   ANO ANO
   
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (Umělecký kovář a zámečník)
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 7/6 TZ  ANO ANO
   
Strojírenské práce (Obrábění kovů)
23-51-E/01
Výuční list
3 roky
24 1/0   ANO ANO
   
Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
29-51-E/01
Výuční list
3 roky
16 8/5   ANO ANO
   
Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce)
33-56-E/01
Výuční list
3 roky
16 1/0   ANO ANO
   
Zednické práce (Zednické práce)
36-67-E/01
Výuční list
3 roky
16 5/5   ANO ANO
   
Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce)
41-52-E/01
Výuční list
3 roky
16 9/6   ANO ANO
   
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
16 3/1   ANO ANO
   
Pečovatelské služby
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
16 10/6   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 4.–9. 11. 2019 včetně soboty 8:00–13:00 hod. a 6.–11. 1. 2020 včetně soboty 8:00–13:00 hod., prohlídka školy je možná také kdykoli po předchozí telefonické domluvě. Stravování ve vlastní školní jídelně – cena oběda 33 Kč, celodenní stravování 99 Kč. Ubytování ve vlastním domově mládeže (DM) – cena za měsíc dle kategorie a místa ubytování Jiráskova 800 Kč a Bechyňská 600 Kč. Aktuální informace na webových stránkách školy.nahoru