Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Videa

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

3. 12. 2022 a 21. 1. 2023 + každá středa (od října do února) od 7:00 do 16:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

V tabulce u oborů, které mají více zaměření (více školních vzdělávacích programů), jsou uvedeny počty přijímaných žáků tak, aby součet udával maximální kapacitu oboru. Ve sloupci přihlášených a přijatých v předchozím školním roce jsou pak počty uvedeny stejné, není rozlišen počet pro jednotlivá zaměření. Bližší informace o podmínkách a počtech přijímaných studentů do jednotlivých oborů najdete na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování 880 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Informační technologie – kybernetická bezpečnost) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 13 90/21 Statistika ČJ, M ANO ANO
Informační technologie (Informační technologie – správa sítí a programování) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 14 90/21 Statistika ČJ, M ANO ANO
Strojírenství (Počítačová grafika a animace) 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 34/24 Statistika ČJ, M ANO ANO
Elektrotechnika (Chytrá řešení v energetice) 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 35/21 Statistika ČJ, M ANO ANO
Elektrotechnika (Počítače a robotika) 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 35/21 Statistika ČJ, M ANO ANO
Ekonomika a podnikání (Řízení sportu) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 28 52/27 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik strojů a zařízení (Mechanik strojů a zařízení – technologie zpracování plastů) (+ 23-51-H/01 Strojní mechanik) 23-44-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 4/0 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik seřizovač (Mechanik programátor – programování a obsluha technologických pracovišť) (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 31/21 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik – digitální technika) (+ 26-51-H/01 Elektrikář) 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 32/15 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik – digitální technika) (+ 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje) 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 32/15 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik (Strojní mechanik – opravy, montáže a svařování) 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 8/3 Statistika ANO NE
Obráběč kovů (Obráběč kovů – obsluha CNC strojů) 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 16/4 Statistika ANO NE
Elektrikář (Programovatelné elektroinstalace) 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 18/11 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Digitální technika) 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 13/7 Statistika ANO NE
Operátor skladování (Logistika) 66-53-H/01 Výuční list 3 roky 15 4/3 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE ANO
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška 2 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE ANO
Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška 3 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 28/25 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 60 5/5 Statistika ČJ, M NE ANO
Zkrácené studium:
Elektrikář (Programovatelné elektroinstalace); VYU,MAT 26-51-H/01 Výuční list 1 rok 15 16/16 Statistika ANO NE
Elektrikář (Programovatelné elektroinstalace); Dálková; VYU,MAT 26-51-H/01 Výuční list 1 rok 60 60/60 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Vyšší odbornou školu, střední školu, Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí (COP – Sezimáckou střední), původně založenou v roce 1940 jako Baťovu školu práce, respektive Mistrovskou a Průmyslovou školu, tvoří komplex budov v Sezimově Ústí a v Táboře. Města jsou mezi sebou propojena pravidelným spojením linkami městské, autobusové i vlakové dopravy. Teoretické i praktické vyučování je realizováno v moderních výukových prostorách, v laboratořích, v dílnách. V maximální míře, s ohledem na metody a principy vyučovacího procesu, je využívána výpočetní technika, včetně rozmanitých multimediálních nástrojů. Škola má pro oblast technického a technologického vzdělávání nadstandardní vybavení a současně predikuje i další rozvoj v této oblasti. Přidanou hodnotou školy je verifikované modulární strukturování obsahu vzdělávání (certifikované moduly), které zajištuje absolventům školy efektivnější uplatnění ve firmách s ohledem na danou pozici v aplikační sféře.

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy patří mezi nejlépe vybavené školy regionu. Škola má dlouholetou tradici ve výuce technologického programování, mechatroniky, výpočetní techniky, počítačové grafiky, elektroniky, elektrotechniky, automatizace, robotiky a strojírenství. Oblíbeným se stalo nové zaměření Řízení sportu. Z rukou ministryně školství a za přítomnosti premiéra i prezidenta České republiky převzala ocenění „Nejlepší vzdělávací instituce České republiky“. Škola má kvalitní zázemí pro studium, služby stravování, ubytování a nabídku volnočasových aktivit. Veřejností je hodnocena jako nejlépe vybavená škola regionu.

MATURITNÍ OBORY s posílenou výukou praxe

Mechanik elektrotechnik – digitální technika

Mechanik seřizovač – programátor technologických pracovišť

Mechanik strojů a zařízení – technologie zpracování plastů

U těchto oborů VÝUČNÍ LIST i MATURITA.

MATURITNÍ OBORY

Informační technologie – kybernetická bezpečnost

Informační technologie – správa sítí a programování

Strojírenství – počítačová grafika a animace

Elektrotechnika – počítače a robotika

Elektrotechnika – automatizace v energetice

Ekonomika a podnikání – informatika

Ekonomika a podnikání – řízení sportu

UČEBNÍ OBORY

Obráběč kovů – obsluha CNC strojů

Strojní mechanik – opravy, montáže a svařování

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Operátor skladování – logistika

Elektrikář – elektroinstalace (výuka také v roční zkrácené a dálkové formě)

K vybraným oborům STIPENDIUM již v průběhu výuky.

logo   logo
Budějovická 421/10, Sezimovo Ústí
tel.: 381 407 111, 381 407 201
cop@copsu.cz
www.copsu.cz
module