Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203
Poštovní adresa: Písecká 203, 391 65 Bechyně
Ředitel: Mgr. Otakar Novák  Telefon: 381 212 810
Kontakt: Ing. Jaroslava Bínová  Telefon: 381 212 809
Email: reditel@supsbechyne.cz
WWW: www.supsbechyne.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1100 Kč/měs
Stravování: 1600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 60061880
REDIZO: 600008860

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203

Byla založena v roce 1884, připravuje odborníky pro průmyslové podniky, soukromé firmy, státní instituce a vlastní výtvarně zaměřenou práci.

Má čtyři čtyřleté a jeden tříletý obor. Součástí školy je domov mládeže s jídelnou poskytující celodenní stravování.

Obory vzdělání, do nichž budou žáci přijímáni pro školní rok 2019/2020

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

Žáci studují všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty podle svého oborového zaměření. Absolventi se uplatňují přímo v praxi nebo pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Pro studenty jsou organizovány tuzemské i zahraniční exkurze, sportovní a odborné kurzy. Pro všechny obory je shodné přijímací řízení, a to talentové zkoušky z kreslení, malby a výtvarné kompozice. Hodnoceny jsou i domácí práce zájemců o přijetí a též prospěch na základní škole.

  • 82-41-M/17 Multimediální tvorba

Žáci studují všeobecně vzdělávací a výtvarné předměty, práci s multimediálními systémy, ovládání a využívání možností počítačové grafiky, navrhování internetových stránek, foto, animaci, zvuk, střih a trikové video.

  • 82-41-M/12 Keramický design

Žáci studují všeobecně vzdělávací, výtvarné a odborné předměty, zabývají se designem keramiky a prakticky všemi možnostmi tvarování a dekorace, které nabízí keramika.

  • 82-41-M/04 Průmyslový design

Žáci získávají znalosti a dovednosti v průmyslovém i autorském designu, rozvíjejí kreativitu při práci s různými materiály, pracují s grafickými programy (3D modelování apod.).

  • 82-41-M/05 Grafický design

Žáci získávají vědomosti a dovednosti z okruhu grafických technik a moderních tiskových technik. Absolventi se mohou uplatnit jako samostatní grafici v oblasti propagace a reklamy.

Tříletý učňovský obor

Ve spolupráci s firmou LAUFEN CZ s. r. o. je otevřen učňovský obor 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky. Žáci získávají všestranné znalosti a dovednosti týkající se keramiky, jejího zpracování i dekorování. Praxe je prováděna v prvním ročníku ve škole, ve vyšších ročnících v závodě na výrobu sanitární keramiky v Bechyni. Podmínkou přijetí je dokončené základní vzdělání, talentové zkoušky se nekonají.

Zájemci o studium se svými rodiči jsou srdečně zváni na nezávaznou prohlídku školy.

logo
Písecká 203, Bechyně
tel.: 381 213 121
tel. ředitel: 381 212 432, 723 165 306
reditel@supsbechyne.cz
www.supsbechyne.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60061880

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Průmyslový design
82-41-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
15 10/4 TZ  ANO ANO
   
Grafický design
82-41-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
15 57/15 TZ  ANO ANO
   
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (Keramický design)
82-41-M/12
Maturitní zkouška
4 roky
15 18/11 TZ  ANO ANO
   
Multimediální tvorba
82-41-M/17
Maturitní zkouška
4 roky
20 34/20 TZ  ANO ANO
   
Zkrácené studium:
Technologie silikátů (Technologie keramiky); Dálková; MAT
28-46-M/01
Maturitní zkouška
2 roky
15 0/0   NE NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 1. 10. 2018, 5. 11. 2018 a 4. 2. 2019 od 9:00 do 16:00 hod. Škola pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám 6. 10. 2018 a 10. 11. 2018. Podmínkou přijetí ke studiu je složení talentové zkoušky z kresby, malby a kompozice.nahoru