Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Poštovní adresa: Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Ředitel: Mgr. Radek Cícha  Telefon: 381 252 414
Kontakt: Ing. Ivana Prošková  Telefon: 393 033 217
Email: skola@ssjs-tabor.cz
WWW: www.ssjs-tabor.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1200 Kč/měs
Stravování: 1700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 75050099
REDIZO: 651023572

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

Škola vznikla postupným spojením odborných škol na Táborsku v oborech gastronomie, obchodu, služeb a řemesel. Moderní velké vzdělávací zařízení navazuje na dobré tradice a zkušenosti táborského odborného školství, umožňuje žákům vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem a rozšíření jazykových znalostí s možností složení státní jazykové zkoušky na Jazykové škole.

Střední vzdělání

Vzdělávání je zajištěno v rozsáhlém komplexu budov vzdáleném 10 minut chůze od autobusového a vlakového nádraží. Součástí areálu jsou tři tělocvičny, gymnastický sál, sportovní stadion pro atletiku a kopanou, několik víceúčelových hřišť, kinosál a studijní a informační centrum školy se školní knihovnou. Přímo v areálu se nachází školní jídelna, která nabízí celodenní stravování. Ubytování je hotelového typu a nachází se stejně jako školní jídelna přímo v areálu. Škola je vybavena téměř třemi sty počítači s připojením na internet a řadou multimediálních učeben, značná část výuky probíhá na těchto prostředcích informačních technologií.

V současnosti škola nabízí tyto obory denního studia:

Čtyřleté s maturitní zkouškou

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost)
 • 65-42-M/01 Hotelnictví
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
 • 72-41-M/01 Informační služby (Knihovnické a informační služby)

Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů se studium zaměřuje na výuku cizích jazyků, informačních technologií a profilových předmětů jednotlivých oborů. Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení základní školy a absolvování přijímacího řízení. Pro odbornou praxi žáků oboru hotelnictví je k dispozici školní restaurace. Při výuce tohoto oboru jsou využívány poznatky ze spolupráce se stejně zaměřenou školou v holandském Doetinchemu. Vybraní žáci mají možnost absolvovat odborné stáže v zahraničí, převážně v Itálii nebo Chorvatsku. Studium oboru ekonomika a podnikání je zaměřeno na zvládnutí provozu obchodní firmy a zejména účetnictví, jehož výuka probíhá v počítačovém programu. Studium oboru veřejnosprávní činnost je zaměřeno na problematiku státní správy, žáci oboru informační služby jsou připravováni na budoucí povolání knihovníků a informačních pracovníků. Žáci všech těchto oborů absolvují v rámci studia praxi – v hotelech a restauracích, obchodních firmách, státní správě, knihovnách a informačních střediscích.

Tříleté s výučním listem

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 29-56-H/01 Řezník-uzenář
 • 66-51-H/01 Prodavač

Podmínkou pro přijetí je absolvování základního vzdělání. Teoretická výuka je zajišťována v areálu školy. Pro odborný výcvik gastronomických oborů je zřízena školní restaurace Beseda na Žižkově náměstí, u oborů technických řemesel probíhá odborný výcvik ve školním areálu na Chýnovské ulici. Vyšší ročníky vykonávají praxi na smluvních pracovištích v Táboře a blízkém okolí.

Dvouleté nástavbové s maturitní zkouškou

 • 64-41-L/51 Gastronomie
 • 65-41-L/51 Podnikání

Jazyková škola

Škola umožňuje zájemcům rozšířit si jazykové znalosti na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. V návaznosti na ukončené středoškolské vzdělání je pro studenty připraven pomaturitní kurz cizích jazyků. Pro širokou veřejnost nabízí škola večerní kurzy jazyků.

logo
Bydlinského 2474, Tábor
tel.: 393 033 111, 381 252 414
skola@ssjs-tabor.cz
www.ssjs-tabor.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130001236

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 16/2 ČJ, M  ANO NE
   
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 47/25 ČJ, M  ANO NE
   
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 50/24 ČJ, M  NE ANO
   
Informační služby (Knihovnické a informační služby)
72-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 17/8 ČJ, M  NE ANO
   
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 58/35   ANO NE
   
Autoelektrikář
26-57-H/01
Výuční list
3 roky
30 15/0   ANO NE
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 48/25   ANO NE
   
Řezník-uzenář
29-56-H/01
Výuční list
3 roky
15 4/2   ANO NE
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 74/35   ANO NE
   
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 6/0   ANO NE
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 30/23 ČJ, M  NE ANO
   
Gastronomie; VYU
65-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 11/0 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 15. 1. 2020 a 15. 2. 2020. Cena oběda 32 Kč.nahoru