Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670
Poštovní adresa: Komenského 1670/4, 390 02 Tábor
Ředitel: Ing. Marcel Gause  Telefon: 608 117 020
Kontakt: Bc. Michala Nováčková  Telefon: 381 500 033
Email: info@sps-tabor.cz
WWW: www.sps-tabor.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1290 Kč/měs
Stravování: 1560 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 60061863
REDIZO: 600008797

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Táborská průmyslovka není školou, která pasivně čeká na pomoc zvenčí.

SPŠ strojní a stavební v Táboře neboli táborská průmyslovka a nebo taky táborská průmka, jak ji familiárně označují její studenti, je tu pro vás všechny, kdo chcete prožít ta správná studentská léta na střední škole. Široká nabídka čtyřletých studijních oborů (Technické lyceum, Strojírenství, Pozemní stavitelství), případně tříletých učebních oborů (Strojní mechanik, Strojník, Klempíř, Truhlář, Tesař, Zedník) z oblasti strojírenství a stavebnictví je rovnoměrně vyvážena bohatým mimoškolním životem, zaměřeným na sportovní, kulturní a nadstandardní technické činnosti. Náš cíl je zřejmý, připravit absolventy na praktický život, vybavit je odbornými znalostmi a dovednostmi a současně jim poskytnout prostor pro vlastní rozvoj, aby se naučili pružně reagovat na situace, které přináší život.

Jak toho chceme dosáhnout?

  • průběžně modernizujeme obsah výuky v závislosti na potřebách praxe
  • neustále obnovujeme strojní vybavení laboratoří, ateliérů a dílen
  • používáme nejnovější výpočetní techniku a programové vybavení
  • investujeme do prostředí budov školy, domova mládeže a školní jídelny
  • podporujeme činnost školního sportovního klubu a zájmových kroužků
  • zúčastňujeme se soutěží, pořádáme odborné semináře a konference
  • spolupracujeme s vysokými školami a realizujeme projekty se zahraničními partnery
  • úzce kooperujeme s řadou firem s důrazem na praktické činnosti a změny ve výuce

Jaké konkrétní kroky podnikáme?

Dlouhodobý důraz na kvalitu výuky se odráží v nadstandardní úspěšnosti u státní maturitní zkoušky a zájmu vysokých škol i firem o absolventy SPŠ Tábor. Dobré jméno si rovněž vydobyli úspěšní absolventi učebních oborů. K růstu dovedností a pracovních návyků žáků přispívá znásobení hodin strávených při praktických činnostech v rámci běžného rozvrhu, ale také při praxi přímo ve firmách. Na to firmy reagují řadou podpůrných a stipendijních opatření s pozitivním finančním dopadem na rodinné rozpočty žáků. Škole se díky těsnému partnerství s praxí otevírají cesty k novým technologiím a ke zvyšování kvalifikace svých učitelů. Konkrétně to znamená přímou podporu výuky automatizace, robotiky a programování ve strojírenství v rámci programu Průmysl 4.0 a aktivní zapojení SPŠ Tábor při řešení problematiky elektromobility. Vývoj v konstrukci staveb a využívání netradičních materiálů reflektuje výuka stavebních oborů, v nichž byla zejména ve spolupráci se společností Hochtief CZ a. s. rovněž posílena praktická část. Osobní zájmy žáků se promítají do volby konkrétního zaměření některých výše uvedených oborů.

Stejné požadavky, jaké klade na své žáky, musí plnit i samotná SPŠ Tábor. Proto je školou aktivní, která staví pracovitost nad pohodlí, úspěch nad průměrnost, vlastní zodpovědnost nad lhostejnost.

logo
Komenského 1670/4, Tábor
tel.: 381 500 012
reditel@sps-tabor.cz
www.sps-tabor.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60061863

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 91/56 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2
Stavebnictví (Pozemní stavitelství)
36-47-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 61/30 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2
Technické lyceum
78-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 119/58 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 1,5
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 9/5   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Klempíř
23-55-H/01
Výuční list
3 roky
12 2/0   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Strojník
23-65-H/01
Výuční list
3 roky
12 0/0   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 29/15   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Tesař
36-64-H/01
Výuční list
3 roky
24 15/6   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Zedník
36-67-H/01
Výuční list
3 roky
12 3/0   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
Výuční list
3 roky
12 1/0   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Nástavby:
Provozní technika; Dálková; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 0/0 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU
33-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 1/0 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2

Doplňkové informace:

DOD: 24. 11. 2018 a 19. 1. 2019, informace pro uchazeče o studium, včetně programu DOD na webových stránkách školy. Informace o stravování – obědy je možné objednávat ve třech variantách, z nichž jedna je zeleninová (salát). Večeři je možno si vybrat ze dvou jídel, z níž jedna je zeleninová nebo ovocná. Snídaně 20 Kč, oběd 31 Kč, večeře 27 Kč. Celkem za den 78 Kč. Škola a jídelna je bezbariérová. Ubytování – nadstandardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, společná kuchyň a společenský prostor na patře vždy pro jednu výchovnou skupinu.nahoru