Zavřít

Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I

Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I

Dny otevřených dveří

St 29. 11. 2023 od 14:00 do 17:00 hod. a pá 12. 1. 2024 od 14:00 do 17:00 hod., po telefonické domluvě v úterý od 14:00 do 15:30 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Cena oběda 35 Kč, domov mládeže s celodenním stravováním. Obor Technologie potravin – výuka ve školním minipivovaru a školní minimlékárně. Neomezený přístup k PC, jazykové učebny, mezinárodní ekologické a potravinářské projekty. Partnerské školy – Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Polsko.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 2500 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí (Ochrana a tvorba životního prostředí, Biologie a ekologie živočichů a rostlin) 16-01-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 46/30 Statistika ČJ, M NE NE
Technologie potravin (Potraviny a biotechnologie) 29-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 16/15 Statistika ČJ, M ANO NE
Analýza potravin (Kvalita a bezpečnost potravin) 29-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 23/15 Statistika ČJ, M ANO ANO
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 30 37/30 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I

SOŠEP poskytuje střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

  • Studijní obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Během studia získají studenti vědomosti a dovednosti všeobecně vzdělávacího i obecně odborného charakteru. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, který je obvyklý u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů, jejichž hlubší znalost je předpokladem pro navazující vysokoškolské studium.

  • Studijní obor 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
  • Zaměření Biologie a ekologie živočichů a rostlin

Absolvent se uplatní v zoologických, botanických zahradách a záchranných stanicích, ve státní správě na odborech životního prostředí, na správách národních parků a chráněných krajinných oblastí, ve výzkumných laboratořích. Absolventi mohou být provozovateli a pracovníky firem, které se zabývají komerčními chovy zvířat a pěstováním rostlin.

  • Zaměření Ochrana a tvorba životního prostředí

Absolvent se uplatní jako ekolog, hydrolog, meteorolog, pracovník státní správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na správách národních parků a chráněných krajinných oblastí, v ekologickém poradenství a vzdělávání, v laboratořích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, ve firmách zabývajících se revitalizacemi a rekultivacemi, péčí o městskou i krajinnou zeleň. Dále se uplatní v podnicích, které se zabývají úpravou pitné vody, čištěním vod, nakládáním s odpady a jejich zpracováním.

Absolventi obou zaměření se mohou ucházet o studium na vysokých školách přírodovědného zaměření, ale i na ostatních školách.

  • Studijní obor 29-41-M/01 Technologie potravin (ŠVP Potraviny a biotechnologie)

Absolvent se uplatní při výrobě piva (sládek v pivovaru, minipivovaru), lihovin, mléčných a ostatních potravinářských výrobků (vedoucí směny, mistr, vedoucí provozního střediska, technolog), v oblasti nákupu surovin, odbytu a prodeje výrobků, v oblasti marketingu, kontroly jakosti a bezpečnosti potravin. Praktická výuka probíhá ve školním minipivovaru a minimlékárně. Dále může studovat na vysokých školách potravinářského zaměření, ale i na ostatních školách.

  • Studijní obor 29-42-M/01 Analýza potravin (ŠVP Kvalita a bezpečnost potravin)

Absolvent se uplatní jako laborant v oblasti kontroly jakosti potravin v podnicích a institucích zabývajících se analytickými a mikrobiologickými rozbory (např. provozní laboratoře potravinářských podniků, inspekce jakosti potravin, soukromé akreditované laboratoře, laboratoře zdravotnických zařízení, hygienických stanic, úpravny vod a čištění odpadních vod). Po skončení studia se může ucházet o studium na vysokých školách potravinářského a přírodovědného zaměření, ale i na ostatních školách.

Dny otevřených dveří

středa 29. 11. 2023 (od 14.00 hod. do 17.00 hod.) a pátek 12. 1. 2024 (od 14.00 hod. do 17.00 hod.)

logo
Blatské sídliště 600/I, Veselí nad Lužnicí
tel.: 381 500 511
tel.: 381 500 512 (ředitel)
tel.: 381 500 514 (zástupce ředitele)
info@sos-veseli.cz
www.sos-veseli.cz
Zobrazit více