Zavřít

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Dny otevřených dveří

20. 10. 2023, 1. 11. 2023, 24. 11. 2023 a 9. 2. 2024, další termíny je možné dohodnout individuálně po předchozí telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Absolventi všech oborů získávají Europass v českém a anglickém jazyce.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
  • Ubytování 900  Kč/měsíc
  • Stravování 1500 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Nábytkářská a dřevařská výroba (Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií) 33-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 36/24 Statistika ČJ, M ANO ANO
Technická zařízení budov (Vnitřní prostředí budov) 36-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 24 17/12 Statistika ČJ, M ANO ANO
Stavebnictví (Stavebnictví a architektura) 36-47-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 77/42 Statistika ČJ, M NE ANO
Design interiéru 82-41-M/11 Maturitní zkouška 4 roky 30 54/30 Statistika TZ NE ANO

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Střední průmyslová škola ve Volyni patří k nejstarším průmyslovým školám v Čechách s datem založení 1864 a sídlí v moderním funkcionalistickém areálu v předhůří Šumavy.

Jedná se o převážně technickou školu s jedním uměleckým oborem, který má přímou vazbu na ostatní vzdělávací programy. Ve všech případech se jedná o vzdělávací programy poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na oblast stavebnictví a zpracování dřeva s promítnutím do interiérů a bytové architektury.

Posílením výuky všeobecně vzdělávacích předmětů vytváří škola dobré předpoklady pro úspěšné zvládnutí státní maturitní zkoušky a další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Na škole je možné studovat obor Stavebnictví a architektura se zaměřením na 3D modelování v prostředí BIM. Absolvent se uplatní při projektování všech druhů pozemních staveb, jako referent stavebních a katastrálních úřadů, jako střední technicko-hospodářský pracovník v managementu stavebních podniků při provádění údržby a rekonstrukce budov, jako přípravář a rozpočtář, v realitních a investorských organizacích.

Absolventi oboru Vnitřní prostředí budov se uplatňují ve firmách se zaměřením na výrobu a dodávku tepla, distribuci plynu. Dále ve firmách zaměřených na úspory energií a vyhotovující energetické štítky budov. Stávají se také projektanty vytápění, rozvodů plynu, vzduchotechniky, klimatizace, rekuperačních jednotek a vodovodů.

Celou oblast zpracování dřeva zaměřenou na CNC technologie pokrývá obor Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií. Absolventi jsou připravováni pro řešení problémů tvorby a navrhování interiérů, případně exteriérů v souvislosti s vybavením nábytkem a jeho navrhováním. Dále pro činnosti při navrhování moderních systémů dřevostaveb, dřevěných konstrukcí a dřevěných součástí staveb včetně jejich realizací na CNC strojích. V blízkosti školy je nově vybudované vzdělávací středisko s jednou z nejmodernějších německých CNC technologií pro dřevěné konstrukce a dřevostavby pro Českou i Slovenskou republiku. Podobné zařízení je pouze na Technické univerzitě v Mnichově a Vysoké škole v Rosenheimu.

Umělecký obor Design interiéru je zaměřen na uplatnění v činnostech spojených s mimořádně náročnými způsoby vybavování moderních interiérů a uměleckého zpracování dřeva. Umělecko-historická a výtvarná příprava vytvářejí předpoklady k samostatné tvůrčí umělecké činnosti.

Dny otevřených dveří budou vždy s dostatečným předstihem zveřejněny na webových stránkách školy. Pro individuální návštěvy je možné využít i víkendy, kdy se konají konzultace dálkové formy vzdělávání na vyšší odborné škole.

logo
Resslova 440, Volyně
tel.: 383 372 817, 383 457 010
skola@volyne.cz, vos_sps@volyne.cz
www.sps.volyne.cz
Zobrazit více