Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440
Poštovní adresa: Resslova 440, 387 01 Volyně
Ředitel: RNDr. Jiří Homolka  Telefon: 603 537 979
Kontakt: Ing. Petr Červený  Telefon: 604 251 109
Email: skola@volyne.cz
WWW: www.sps.volyne.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 700 Kč/měs
Stravování: 1200 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 60650494
REDIZO: 600020312

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Střední průmyslová škola ve Volyni patří k nejstarším průmyslovým školám v Čechách s datem založení 1864 a sídlí v moderním funkcionalistickém areálu v předhůří Šumavy.

Jedná se o převážně technickou školu s jedním uměleckým oborem, který má přímou vazbu na ostatní vzdělávací programy. Ve všech případech se jedná o vzdělávací programy poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na oblast stavebnictví a zpracování dřeva s promítnutím do interiérů a bytové architektury.

Posílením výuky všeobecně vzdělávacích předmětů vytváří škola dobré předpoklady pro úspěšné zvládnutí státní maturitní zkoušky a další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Na škole je možné studovat obor STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURA se zaměřením na 3D modelování v prostředí BIM. Absolvent se uplatní při projektování všech druhů pozemních staveb, jako referent stavebních a katastrálních úřadů, jako střední technicko-hospodářský pracovník v managementu stavebních podniků při provádění údržby a rekonstrukce budov, jako přípravář a rozpočtář, v realitních a investorských organizacích.

Absolventi oboru VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV se uplatňují ve firmách se zaměřením na výrobu a dodávku tepla, distribuci plynu. Dále ve firmách zaměřených na úspory energií a vyhotovující energetické štítky budov. Stávají se také projektanty vytápění, rozvodů plynu, vzduchotechniky a klimatizace, rekuperačních jednotek a vodovodů.

Celou oblast zpracování dřeva zaměřenou na CNC technologie pokrývá obor NAVRHOVÁNÍ NÁBYTKU A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ S VYUŽITÍM CNC TECHNOLOGIÍ. Absolventi jsou připravováni pro řešení problémů tvorby a navrhování interiérů, případně exteriérů v souvislosti s vybavením nábytkem a jeho navrhováním. Dále pro činnosti při navrhování moderních systémů dřevostaveb, dřevěných konstrukcí a dřevěných součástí staveb včetně jejich realizací na CNC strojích. V blízkosti školy je nově vybudované vzdělávací středisko s jednou z nejmodernějších německých CNC technologií pro dřevěné konstrukce a dřevostavby pro Českou i Slovenskou republiku. Podobné zařízení je pouze na Technické univerzitě v Mnichově a Vysoké škole v Rosenheimu.

Umělecký obor DESIGN INTERIÉRU je zaměřen na uplatnění v činnostech spojených s mimořádně náročnými způsoby vybavování moderních interiérů a uměleckého zpracování dřeva. Umělecko-historická a výtvarná příprava vytvářejí předpoklady k samostatné tvůrčí umělecké činnosti.

Dny otevřených dveří budou vždy s dostatečným předstihem zveřejněny na webových stránkách školy. Pro individuální návštěvy je možné využít i víkendy, kdy se konají konzultace dálkové formy vzdělávání na vyšší odborné škole.

logo
Resslova 440, Volyně
tel.: 383 372 817, 383 457 010
skola@volyne.cz, vos_sps@volyne.cz
www.sps.volyne.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60650494

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Nábytkářská a dřevařská výroba (Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií)
33-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 44/28 ČJ, M  ANO ANO
   
Technická zařízení budov (Vnitřní prostředí budov)
36-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 13/6 ČJ, M  ANO ANO
   
Stavebnictví (Stavebnictví a architektura)
36-47-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
50 51/29 ČJ, M  NE ANO
   
Design interiéru
82-41-M/11
Maturitní zkouška
4 roky
30 53/30 TZ  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 18. 10. 2019, 13. 11. 2019, 29. 11. 2019 a 7. 2. 2020, další termíny je možné dohodnout individuálně po předchozí telefonické domluvě. Absolventi všech oborů získávají Europass v českém a anglickém jazyce.nahoru