Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480
Poštovní adresa: Zátiší 480, Vodňany II, 389 01 Vodňany
Ředitel: Ing. Karel Dubský  Telefon: 724 124 760
Kontakt: Mgr. Lucie Kotlínová  Telefon: 383 382 410
Email: rybarskaskola@srs-vodnany.cz
WWW: www.srs-vodnany.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 1600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 60650770
REDIZO: 600020291

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Střední rybářská škola a VOŠ VHE Vodňany je unikátní školou v rámci EU. Je školou monotypní, nabízí uchazečům studijní obor Rybářství 41-43-M/01 zakončený maturitní zkouškou. V současnosti je v této škole možné studovat dvě studijní zaměření: Chov ryb a Vodní stavby v rybářství.

Zaměření Chov ryb je více orientováno přírodovědně, a to na studium ryb a vodních organizmů a problematiku jejich chovu. Kromě technologií chovu ryb jsou vyučovány disciplíny jako hydrobiologie, hydrochemie, ichtyologie, vodní hospodářství apod. Toto zaměření je na škole tradiční již od doby jejího vzniku. Absolventi nacházejí uplatnění v rybářských provozech zabývajících se chovem ryb.

Nové zaměření Vodní stavby v rybářství je vyučováno od roku 2011. Vychází ze stejného základu jako chov ryb. Kombinováno je učivo přírodovědného charakteru s učivem technického zaměření, které je zařazeno v rámci disponibilních hodin. V rámci této profilace jsou zařazeny předměty jako okrasné nádrže, vodní a vodohospodářské stavby, revitalizace a rekultivace, rybí líhně a recirkulace a další. Absolventi se uplatňují ve stavebních a projekčních firmách, ve firmách zabývajících se pozemkovými úpravami, ve státní správě, u podniků Povodí s. p., i v rybářských organizacích.

Škola je vybavena moderními laboratořemi. Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupin B, T. Dále je možné získat myslivecké zkoušky, průkaz vůdce malého plavidla, v rámci zájmové činnosti se věnovat sportovním aktivitám, akvaristice, preparacím ryb a dalším zájmovým činnostem.

Absolventi obou zaměření mohou pokračovat ve studiu řady vysokých nebo vyšších odborných škol, zejména přírodovědného, ale i technického zaměření.

Škola je určena chlapcům i dívkám. Vzhledem k celorepublikové působnosti je většina žáků ubytována v moderním domově mládeže, který bezprostředně sousedí se školou. Zázemí areálu zahrnuje posilovnu, saunu, tělocvičnu, venkovní hřiště, klubovny a další zařízení pro využití volného času.

Podmínky přijímacího řízení jsou uvedeny na webových stránkách školy.

logo
Zátiší 480, Vodňany
tel.: 383 382 410
rybarskaskola@srs-vodnany.cz
www.srs-vodnany.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60650770

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Rybářství
41-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 59/59 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: bližší informace na webových stránkách školy nebo kdykoli po telefonické dohodě.nahoru