Zavřít

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480
Videa

Dny otevřených dveří

Bližší informace na webových stránkách školy, nebo kdykoli po telefonické dohodě.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 2300 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Rybářství 41-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 125/60 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Střední rybářská škola a VOŠ VHE Vodňany je unikátní školou v rámci EU a nabízí uchazečům studijní obor Rybářství 41-43-M/01 zakončený maturitní zkouškou. V současnosti je v této škole možné studovat dvě studijní zaměření: Chov ryb a Vodní stavby v rybářství.

Zaměření Chov ryb je více orientováno přírodovědně, a to na studium ryb a vodních organizmů a problematiku jejich chovu. Kromě technologií chovu ryb jsou vyučovány disciplíny jako hydrobiologie, hydrochemie, ichtyologie, vodní hospodářství apod. Toto zaměření je na škole tradiční již od doby jejího vzniku. Absolventi nacházejí uplatnění v rybářských provozech zabývajících se chovem ryb.

Nové zaměření Vodní stavby v rybářství je vyučováno od roku 2011. Vychází ze stejného základu jako chov ryb. Kombinováno je učivo přírodovědného charakteru s učivem technického zaměření, které je zařazeno v rámci disponibilních hodin. V rámci této profilace jsou zařazeny předměty jako okrasné nádrže, vodní a vodohospodářské stavby, revitalizace a rekultivace, rybí líhně a recirkulace a další. Absolventi se uplatňují ve stavebních a projekčních firmách, ve firmách zabývajících se pozemkovými úpravami, ve státní správě, u podniků Povodí s. p., i v rybářských organizacích.

Škola je vybavena moderními laboratořemi. Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupin B, T. Dále je možné získat myslivecké zkoušky, průkaz vůdce malého plavidla, v rámci zájmové činnosti se věnovat sportovním aktivitám, akvaristice, preparacím ryb a dalším zájmovým činnostem.

Absolventi obou zaměření mohou pokračovat ve studiu řady vysokých nebo vyšších odborných škol, zejména přírodovědného, ale i technického zaměření.

Škola je určena chlapcům i dívkám. Vzhledem k celorepublikové působnosti je většina žáků ubytována v moderním domově mládeže, který bezprostředně sousedí se školou. Zázemí areálu zahrnuje posilovnu, saunu, tělocvičnu, venkovní hřiště, klubovny a další zařízení pro využití volného času.

Podmínky přijímacího řízení jsou uvedeny na webových stránkách školy.

logo
Zátiší 480, Vodňany
tel.: 383 382 410
rybarskaskola@srs-vodnany.cz
www.srs-vodnany.cz
module
Zobrazit více
  • Reklama