Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
Poštovní adresa: Čelakovského 200/5, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
Ředitel: Ing. Miloš Cieslar  Telefon: 382 271 256 kl. 104
Kontakt: Ing. Miloš Cieslar  Telefon: 724 110 736
Email: skola@szespisek.cz
WWW: www.szespisek.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 640 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 60869054
REDIZO: 600008550

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

Spádová škola pro celou oblast Šumavy a značné části Jihočeského kraje. Škola pro studenty se zájmem o přírodu a životní prostředí.

Střední zemědělská škola v Písku se od svého založení v roce 1870 podílí významně na vzdělávání odborníků v oblasti zemědělství. Studium zajišťuje žákům svou všeobecně vzdělávací složkou úplné střední vzdělání a skladbou povinných a volitelných odborných předmětů úplné střední odborné vzdělání. Vzdělání absolventů má v praxi univerzální uplatnění. Pro výuku odborných předmětů jsou ve škole velmi dobře vybavené učebny a laboratoře. Rovněž je kladen velký důraz na propojení teoretické výuky s praxí. Pro výuku předmětu praxe máme vytvořené velmi dobré podmínky a zázemí. Tato problematika je rozvíjena i prostřednictvím odborných exkurzí. Škola se aktivně zapojuje do realizace projektů zaměřených na zemědělský provoz a ekologii.

Studijní nabídka školy

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Obor vzdělání nabízí svou skladbou volitelných předmětů specifická zaměření studia. Nově nabízíme zaměření na ochranu živočichů a rostlinobnovu krajiny. Tato zaměření jsou naplněna výběrem volitelných předmětů a tím tak reagujeme na zájmy žáků a požadavky trhu. Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B.

Uplatnění absolventů:

  • mohou vykonávat odborné práce ve státní správě a místní samosprávě, uplatní se v odborech životního prostředí krajských, městských a obecních úřadů, v orgánech a institucích ochrany přírody, v hygienické službě, v inspekci životního prostředí, obnově a tvorbě krajiny
  • v podnikové sféře se uplatní jako podnikový ekolog, dále pak v energetice, těžbě a zpracování surovin, lesním a vodním hospodářství, v monitorování a ochraně životního prostředí, v obnově a tvorbě krajiny, ve výrobě ekologických výrobků a zařízení apod.
  • mnozí absolventi úspěšně pokračují ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách

41-41-M/01 Agropodnikání

Obor vzdělání nabízí větší variabilitu odborného vzdělání. Výběr volitelných předmětů reaguje na požadavky trhu práce a zájmy žáků. Tyto požadavky jsou zajištěny možností výběru zaměření na zemědělský provoz, chov koní a agroekologii. Praktická výuka vytváří předpoklady lepšího uplatnění žáků. Výuka praxe probíhá na školním statku, který je od 1. 1. 2005 součástí školy, na školní zahradě a ve vybraných státních, družstevních nebo soukromých provozech, například Zemském hřebčinci v Písku s. p. o. Součástí výuky je získání řidičských oprávnění skupin BT.

Uplatnění absolventů:

  • manažer v zemědělském, plemenářském nebo šlechtitelském podniku, pojišťovnictví (likvidace škod v zemědělství)
  • podnikatel v zemědělství, chovu koní, agroturistice, cestovním ruchu apod.
  • uplatnění najdou ve zpracovatelských podnicích, např. v pekárnách, mlékárnách, mlýnech, masném průmyslu apod.
  • uplatní se v oblasti služeb pro zemědělství (strojní, agrochemické, laboratorní, apod.)
  • své místo najdou v útvarech státní správy a samosprávy, cestovním ruchu, ochraně životního prostředí a krajiny
  • mnozí absolventi úspěšně pokračují ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách

Přijímání žáků

Žáci budou přijímáni na základě dosaženého bodového hodnocení v přijímacím řízení. Podmínkou přijetí je lékařský doklad o zdravotní způsobilosti.

Dále nabízíme

Během studia mohou žáci získat licenci jezdce.

V rámci předmětu myslivost mohou zájemci získat lovecký lístek.

Je možné se stravovat ve školní jídelně a pokud žáci dojíždějí z velké dálky, mohou bydlet v Domově mládeže na Budějovické ulici.

logo
Čelakovského 200, Písek
tel.: 382 271 256
skola@szespisek.cz
www.szespisek.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108054101

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 28/9 ČJ, M  ANO ANO
   
Agropodnikání
41-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 40/28 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: po telefonické domluvě je možno navštívit školu kdykoli. Součástí výuky je získání řidičského průkazu skupiny B u všech oborů a skupiny T u oboru Agropodnikání. ŠVP Agropodnikání, ŠVP Ekologie a životní prostředí, přístup na internet. Cena oběda 33 Kč.nahoru