Zavřít

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Cena oběda 45 Kč, vlastní školní kuchyně, místa praktického vyučování – vlastní školní statek, vlastní školní zahrada, odborné firmy, špičkově vybavený školní statek, možnost ustájení vlastního koně, vlastní vozidla pro autoškolu, získání ŘP sk. B a T – součást výuky – zdarma, možnost získání loveckého lístku, počítačové učebny s přístupem na internet, knihovna pro žáky i pedagogy, posilovna, vlastní školní kuchyně a jídelna, multimediální učebna jazyků, moderně vybavené laboratoře, exkurze, praxe ve vybraných moderních organizacích, skladba učiva – příprava do praxe i na studium na VŠ, v budově ve škole bufet, prostory pro relaxaci ve školním klubu, na terase školy, nádvoří a na školní zahradě.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 900 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 51/34 Statistika ČJ, DZ, M ANO ANO
Agropodnikání 41-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 90/34 Statistika ČJ, DZ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

Spádová škola pro celou oblast Šumavy a značné části Jihočeského kraje. Škola pro studenty se zájmem o přírodu a životní prostředí.

Střední zemědělská škola v Písku se od svého založení v roce 1870 podílí významně na vzdělávání odborníků v oblasti zemědělství. Studium zajišťuje žákům úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Obory vzdělávání

 • 41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřením
 • Chov koní
 • Agroekologie
 • Zemědělský provoz
 • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí se zaměřením
 • Obnova krajiny
 • Ochrana živočichů a rostlin

Nabídka školy

 • špičkově technologicky vybavený vlastní školní statek
 • možnost ustájení vlastního koně
 • vlastní vozidla pro autoškolu
 • získání řidičského průkazu skupiny B a T – součást výuky – zdarma
 • možnost získání loveckého lístku
 • počítačové učebny s přístupem na internet, Wi-Fi
 • knihovna pro žáky i pedagogy
 • posilovna, tělocvična
 • vlastní školní kuchyně a jídelna
 • multimediální učebna jazyků
 • moderně vybavené laboratoře
 • exkurze, praxe ve vybraných moderních organizacích
 • skladba učiva – příprava do praxe i na studium VŠ
 • v budově školy bufet, prostory pro relaxaci ve školním klubu, na terase školy, nádvoří a na školní zahradě s letním altánem

Uplatnění absolventů

 • možnost pokračování ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách ve studijních programech navazujících na maturitní obory
 • manažer a podnikatel v zemědělství, ekologii a ochraně životního prostředí, v plemenářském nebo šlechtitelském podniku, v agroturistice, podnikový ekolog
 • odborník ve zpracovatelských podnicích (např. v pekárnách, mlékárnách, mlýnech, masném průmyslu atd.)
 • odborník v energetice, těžbě a zpracování surovin, lesním a vodním hospodářství, v monitorování a ochraně životního prostředí, v obnově a tvorbě krajiny, ve výrobě ekologických výrobků a zařízení apod.
 • odborník v oblasti služeb pro zemědělství a ekologii (strojní, agrochemické, laboratorní apod.)
 • odborník v útvarech státní správy a samosprávy (např. v odborech životního prostředí krajských, městských a obecních úřadů, v orgánech a institucích ochrany přírody, v hygienické službě, v inspekci životního prostředí, cestovním ruchu, ochraně životního prostředí a krajiny atd.)

Přijímání žáků

Žáci budou přijímáni na základě hodnocení v přijímacím řízení. Podmínkou přijetí je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

logo
Čelakovského 200, Písek
tel.: 382 271 256
skola@szespisek.cz
www.szespisek.cz
Zobrazit více