Zavřít

Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420

Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420

Dny otevřených dveří

 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 30 157/60 Statistika ČJ, M ANO NE
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420

SZŠ Písek je škola s dlouholetou tradicí. Nabízí vzdělání ve čtyřletých maturitních zdravotnických oborech.

Nabízí obory

 • 53-41-M/03 Praktická sestra
 • denní forma studia – 4letá, ukončená maturitní zkouškou
 • dálková forma studia – 5letá, ukončená maturitní zkouškou
 • absolvent/ka je způsobilý/á vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • absolvent/ka se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče
 • absolvent/ka, který/á úspěšně vykoná maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých školách nebo vyšších odborných školách
 • denní forma: otvírána každý rok
 • dálková forma: 1. ročník byl otevřen ve školním roce 2022/2023 (přijímací řízení proběhlo v dubnu 2022)
 • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
 • vzdělávací program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách
 • absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech
 • absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce
 • otvírán jednou za dva roky (vždy v lichém roce)

Přijímací řízení

 • přijímací řízení dle platné legislativy – více na webových stránkách školy
 • podmínkou přijetí do oboru Praktická sestra je zdravotní způsobilost žáka (potvrzení od lékaře)

Další informace

 • ubytování je zajištěno v Domově mládeže a Školní jídelně, Písek, Budějovická 1664
 • obědy zajišťuje jídelna Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200 (asi 200 metrů od SZŠ)
logo
Národní svobody 420, Písek
tel.: 382 201 411
skola@szs-pi.cz
www.szs-pi.cz
Zobrazit více