Zavřít

Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420

Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Nabízíme dvouleté dálkové studium oboru 53-41-M/03 Praktická sestra, způsob ukončení – maturitní zkouška, podmínka pro přijetí je středoškolské vzdělání s maturitou.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 60 96/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Dálkové studium:
Praktická sestra; Dálková; DZŠ 53-41-M/03 Maturitní zkouška5 let 30 ČJ, M ANO NE
Zkrácené studium:
Praktická sestra; Dálková; MAT 53-41-M/03 Maturitní zkouška2 roky 20 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420

SZŠ Písek je škola s dlouholetou tradicí. Nabízí vzdělání ve čtyřletých maturitních zdravotnických oborech.

NABÍZÍ OBORY:

 • Praktická sestra 53-41-M/03
 • denní forma studia: 4letá, ukončená maturitní zkouškou
 • dálková forma studia: 5letá, ukončená maturitní zkouškou
 • absolvent/ka je způsobilý/á vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • absolvent/ka se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče
 • absolvent/ka, který/á úspěšně vykoná maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých školách nebo vyšších odborných školách
 • denní forma: otvírána každý rok
 • dálková forma: 1. ročník bude otvírán ve školním roce 2022/2023 (přijímací řízení proběhne v dubnu 2022)
 • Zdravotnické lyceum 78-42-M/04
 • vzdělávací program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách
 • absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech
 • absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce
 • otvírán jednou za dva roky (vždy v lichém roce)

Přijímací řízení:

 • přijímací řízení dle platné legislativy – více na webových stránkách školy
 • podmínkou přijetí do oboru Praktická sestra je zdravotní způsobilost žáka (potvrzení od lékaře)

Další informace:

 • ubytování je zajištěno v Domově mládeže a Školní jídelně, Písek, Budějovická 1664
 • obědy zajišťuje jídelna Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200 (asi 200 metrů od SZŠ)
logo
Národní svobody 420, Písek
tel.: 382 201 411
sekret@szs-pi.cz
www.szs-pi.cz
Zobrazit více