Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
Poštovní adresa: Komenského 86/14, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Ředitel: Mgr. Milan Rambous  Telefon: 382 213 565
Kontakt: Ing. Hana Musilová  Telefon: 382 789 517
Email: info@sou-pi.cz
WWW: www.sou-pi.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 1700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00511382
REDIZO: 600008592

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

SOŠ a SOU Písek je škola s dlouholetou tradicí a jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebních, službových a technických oborech.

Nabízíme Vám tříleté učební obory

 • 36-67-H/01 Zedník – stipendium * (zaměření zedník, sádrokartonář)
 • 36-64-H/01 Tesař – lešenářský průkaz, osvědčení pro motorové pily, stipendium *
 • 36-52-H/01 Instalatér – svářečský průkaz, polyfúzní svařování plastů, měď
 • 36-69-H/01 Pokrývač – stipendium *
 • 23-55-H/01 Klempíř – nově dvě zaměření – klempíř stavební, klempíř pro strojírenskou výrobu, stipendium *
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) řidičský průkaz B, C, profesní příprava řidičů
 • 33-56-H/01 Truhlář – osvědčení pro práci s motorovou pilou, obsluha CNC
 • 66-51-H/01 Prodavač/ka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (zaměření Číšník-servírka, Kuchař)
 • 29-54-H/01 Cukrář/ka
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce (Zámečnické práce)
 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (Květinářské práce)
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby (Pečovatelské práce)

* u označených oborů je stipendijní podpora z motivačního programu Jihočeského kraje

Absolventi všech učebních oborů typu H mohou získat maturitní vzdělání formou nástavbového studia.

Od školního roku 2020/2021 připravujeme otevřít nový učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel.

Dále nabízíme čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou

 • 39-41-L/01 Autotronik

Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění v oblasti servisů, autodopravy, opravárenství a prodeje. Součástí vzdělávacího programu je získání řidičského oprávnění skupiny B a C, profesní příprava řidičů.

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Absolventi vzdělávacího programu se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Součástí vzdělávacího programu je získání řidičského oprávnění skupiny B.

Další možnosti vzdělání: zkrácené studium, další vzdělávání k profesním kvalifikacím, denní i dálková forma nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou:

 • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
 • 36-44-L/51 Stavební provoz
 • 64-41-L/51 Podnikání

Pro absolventy maturitních oborů a učebních oborů typu H nabízíme zkrácené roční studium oborů Truhlář, Zedník, Pokrývač a Kuchař zakončené výučním listem.

Odborný výcvik je zajišťován na odloučených pracovištích SOŠ a SOU Písek a v reálném pracovním prostředí firem. Pro dojíždějící žáky z oblasti Strakonicka je odborný výcvik zajišťován na odloučeném pracovišti ve Strakonicích pro obor instalatér.

Ubytování a stravování je zabezpečeno ve vlastním domově mládeže a to celoměsíčně nebo ob týden (více v části DM a ŠJ Budějovická). Dále je stravování zajištěno v rámci teoretického vyučování ve školní jídelně v budově školy a při odborném výcviku prostřednictvím výdejen v prostorách OV.

Sportovní aktivity umožňuje vybavená tělocvična, gymnastický sál, posilovna nebo venkovní sportovní areál.

K přednostem školy patří vedle tradice a kvality výuky nadstandardní vybavenost jak v oblasti praxe, tak i teorie. V praktické výuce žáci využívají soudobé technologie a zařízení. V teoretické výuce jsou využívány multimediální učebny, odborně specializované učebny, počítačové učebny s moderními sw aplikacemi. Všechny učebny mají internetové připojení. Vybavení školy je průběžně modernizováno s využitím dotačních programů (například pětiosé truhlářské CNC). Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou v Německu. Jako benefity škola nabízí u vybraných oborů prospěchová stipendia a odborné kurzy za sníženou cenu nebo zdarma.

Přijímací řízení: na čtyřleté maturitní obory (Autotronik a Provoz a ekonomika dopravy) se konají přijímací zkoušky dle platné legislativy, na ostatní obory jsou žáci přijímáni na základě výsledků předchozího studia a odpovídajícího zdravotního stavu.

logo
Komenského 86, Písek
tel.: 382 212 895, 382 211 280
tel.: 382 213 565
info@sou-pi.cz
www.sou-pi.cz

Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664

Stravovací a ubytovací zařízení pro žáky píseckých středních škol a studenty vyšších odborných škol, areál se nachází 10 minut od centra města, svým vybavením zajišťuje kvalitní život ubytovaných.

Domov mládeže nabízí ubytování ve dvou budovách o celkové ubytovací kapacitě 336 žáků. Součástí DM je jídelna se stravovací kapacitou 1 050 jídel poskytující celodenní stravování.

Pokoje jsou uspořádány do buněk, které tvoří dvou a třílůžkový pokoj, WC a koupelna. Vybavení pokojů je moderní, žáci s vlastním počítačem se mohou připojit k internetu přímo na pokoji.

Snahou pedagogických pracovníků je vytvářet v DM pro žáky příjemné a podnětné prostředí, zabezpečit bohatou nabídku volnočasových aktivit. K dispozici je venkovní hřiště s umělým povrchem, dva venkovní areály s pingpongovými stoly, 2 fitcentra, herny se stolním fotbalem a ping-pongem, klubovna s kulečníkem, dvě klubovny s elektronickými šipkami, cvičebna pro dívky s posilovacími stroji, hudebna s nástroji, studovna, internetové pracoviště, knihovna s počítačovým vybavením, kuchyňky. V každé budově jsou tři klubovny s TV nebo s domácím kinem. Pro ubytované jsou připraveny kroužky, které vedou zkušení pedagogové – hudební, pěvecký, dramatický, ručních prací, drátkování, vitráží, střelecký, vaření, aerobiku a další.

DM pořádá řadu soutěží, turnajů a kulturních akcí. Dvakrát týdně je možné využití blízké tělocvičny pro volejbal, florbal nebo jiné sporty.

Budějovická 1664, Písek
tel.: 382 214 983–984
tel.: 380 602 926 (vedoucí vychovatelka DM)
sefcikova@dm-pi.cz
www.dm-pi.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108054021

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 22/18 ČJ, M  NE ANO
   
Autotronik
39-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 17/7 ČJ, M  ANO ANO
   
Klempíř
23-55-H/01
Výuční list
3 roky
12 3/3   ANO ANO
   
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 48/21   ANO ANO
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 29/13   ANO ANO
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 41/22   ANO ANO
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 42/22   ANO ANO
   
Tesař
36-64-H/01
Výuční list
3 roky
12 11/6   ANO ANO
   
Zedník
36-67-H/01
Výuční list
3 roky
22 11/6   ANO ANO
   
Pokrývač
36-69-H/01
Výuční list
3 roky
12 0/0   ANO ANO
   
Kuchař-číšník (Číšník, servírka)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 18/5   ANO ANO
   
Kuchař-číšník (Kuchař)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
40 40/23   ANO ANO
   
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 7/2   ANO ANO
   
Strojírenské práce (Zámečnické práce)
23-51-E/01
Výuční list
3 roky
12 8/5   ANO ANO
   
Zednické práce
36-67-E/01
Výuční list
3 roky
12 8/6   ANO ANO
   
Zahradnické práce (Květinářské práce)
41-52-E/01
Výuční list
3 roky
12 6/4   ANO ANO
   
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
12 6/4   ANO ANO
   
Pečovatelské služby (Pečovatelské práce)
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
12 8/4   ANO ANO
   
Nástavby:
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU
33-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 8/8 ČJ, M  NE ANO
   
Stavební provoz; VYU
36-44-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
20 12/11 ČJ, M  NE ANO
   
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 36/30 ČJ, M  NE ANO
   
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
60 3/2 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 16. a 18. 11. 2019 a 10. 1. 2020.nahoru