Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Doplňující informace

Stravování – snídaně 34 Kč, oběd 45 Kč a večeře 49 Kč, pro strávníky 11–14 let – snídaně 34 Kč, oběd 43 Kč a večeře 47 Kč. Ubytování – „střídaví“ žáci 700 Kč za měsíc.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1400  Kč/měsíc
 • Stravování 2600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 32/19 Statistika ČJ, M NE ANO
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 24 33/21 Statistika ČJ, M ANO ANO
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list 3 roky 12 8/4 Statistika ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 24 59/17 Statistika ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 30 39/23 Statistika ANO ANO
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 24 31/19 Statistika ANO ANO
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 41/21 Statistika ANO ANO
Tesař 36-64-H/01 Výuční list 3 roky 12 11/5 Statistika ANO ANO
Zedník 36-67-H/01 Výuční list 3 roky 15 17/13 Statistika ANO ANO
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list 3 roky 12 20/10 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník (Číšník, servírka) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 18/7 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 40 38/21 Statistika ANO ANO
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 10/8 Statistika ANO ANO
Strojírenské práce (Zámečnické práce) 23-51-E/01 Výuční list 3 roky 16 8/4 Statistika ANO ANO
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list 3 roky 16 3/1 Statistika ANO ANO
Zahradnické práce (Květinářské práce) 41-52-E/01 Výuční list 3 roky 16 10/6 Statistika ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 16 12/8 Statistika ANO ANO
Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) 75-41-E/01 Výuční list 3 roky 16 9/4 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 15 4/4 Statistika ČJ, M NE ANO
Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 20 12/10 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 45/29 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 5/0 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

SOŠ a SOU Písek je škola s dlouholetou tradicí a jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebních, službových a technických oborech.

Nabízíme tříleté učební obory

 • 36-67-H/01 Zedník (zaměření zedník, sádrokartonář)
 • 36-64-H/01 Tesař – lešenářský průkaz, osvědčení pro motorové pily
 • 36-52-H/01 Instalatér – svářečský průkaz, polyfúzní svařování plastů, měď
 • 23-55-H/01 Klempíř (zaměření klempíř stavební, klempíř pro strojírenskou výrobu)
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) řidičský průkaz B, C, profesní příprava řidičů
 • 33-56-H/01 Truhlář – osvědčení pro práci s motorovou pilou, obsluha CNC
 • 66-51-H/01 Prodavač/ka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (zaměření Číšník-servírka, Kuchař) – barmanský kurz, baristický kurz
 • 29-54-H/01 Cukrář/ka
 • 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce (Zámečnické práce)
 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (Květinářské práce)
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby (Pečovatelské práce)

Absolventi všech učebních oborů typu H mohou získat maturitní vzdělání formou nástavbového studia. Dále je možné zvolit studium dalšího učebního oboru s postupem do vyššího ročníku a rozšířit si možnosti pracovního uplatnění.

Dále nabízíme čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou

 • 39-41-L/01 Autotronik

Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění v oblasti servisů, autodopravy, opravárenství a prodeje. Součástí vzdělávacího programu je získání řidičského oprávnění skupiny B a C, profesní příprava řidičů.

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Absolventi vzdělávacího programu se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Součástí vzdělávacího programu je získání řidičského oprávnění skupiny B.

Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

 • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma)
 • 36-44-L/51 Stavební provoz (denní forma)
 • 64-41-L/51 Podnikání (denní a dálkové studium)

Další možnosti vzdělání: vzdělávání k profesním kvalifikacím, odborné kurzy, autoškola.

Odborný výcvik je zajišťován na odloučených pracovištích SOŠ a SOU Písek a v reálném pracovním prostředí firem. Pro dojíždějící žáky z oblasti Strakonicka je odborný výcvik zajišťován na odloučeném pracovišti ve Strakonicích pro obor instalatér.

Ubytování a stravování je zabezpečeno ve vlastním domově mládeže a to celoměsíčně nebo ob týden (více v části DM a ŠJ Budějovická). Dále je stravování zajištěno v rámci teoretického vyučování ve školní jídelně v budově školy a při odborném výcviku prostřednictvím výdejen v prostorách OV.

Sportovní aktivity umožňuje vybavená tělocvična, gymnastický sál, posilovna nebo venkovní sportovní areál.

K přednostem školy patří vedle tradice a kvality výuky nadstandardní vybavenost jak v oblasti praxe, tak i teorie. V praktické výuce žáci využívají soudobé technologie a zařízení. V teoretické výuce jsou využívány multimediální učebny, odborně specializované učebny, počítačové učebny s moderními sw aplikacemi. Všechny učebny mají internetové připojení. Vybavení školy je průběžně modernizováno s využitím dotačních programů (například pětiosé truhlářské CNC, moderní gastrostudium). Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou v Německu. Jako benefity škola nabízí odborné kurzy za sníženou cenu nebo zdarma. Absolventi školy nacházejí dobré pracovní uplatnění, případně mohou pokračovat v dalším studiu.

Přijímací řízení: na čtyřleté maturitní obory (Autotronik a Provoz a ekonomika dopravy) a obory nástavbového studia se konají přijímací zkoušky dle platné legislativy, na ostatní obory jsou žáci přijímáni na základě výsledků předchozího studia a odpovídajícího zdravotního stavu.

logo
Komenského 86, Písek
tel.: 382 212 895, 382 211 280, 382 213 565
info@sou-pi.cz
www.sou-pi.cz

Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664

Stravovací a ubytovací zařízení pro žáky píseckých středních škol a studenty vyšších odborných škol, areál se nachází 10 minut od centra města, svým vybavením zajišťuje kvalitní život ubytovaných.

Domov mládeže nabízí ubytování ve dvou budovách o celkové ubytovací kapacitě 336 žáků. Součástí DM je jídelna se stravovací kapacitou 1 200 jídel poskytující celodenní stravování.

Pokoje jsou uspořádány do buněk, které tvoří dvou a třílůžkový pokoj, WC a koupelna. Vybavení pokojů je moderní, žáci s vlastním počítačem se mohou připojit k internetu přímo na pokoji.

Snahou pedagogických pracovníků je vytvářet v DM pro žáky příjemné a podnětné prostředí, zabezpečit bohatou nabídku volnočasových aktivit. K dispozici je venkovní hřiště s umělým povrchem, dva venkovní areály, 2 fitcentra, herny se stolním fotbalem a stolním tenisem, klubovna s kulečníkem, dvě klubovny s elektronickými šipkami, cvičebna pro dívky s posilovacími stroji, hudebna s nástroji, studovna, internetové pracoviště, knihovna, kuchyňky. V každé budově jsou tři klubovny s TV nebo s domácím kinem. Pro ubytované jsou připraveny kroužky, které vedou zkušení pedagogové – hudební, pěvecký, dramatický, ručních prací, drátkování, vitráží, střelecký, vaření, aerobiku a další.

DM pořádá řadu soutěží, turnajů a kulturních akcí. Dvakrát týdně je možné využití blízké tělocvičny pro volejbal, florbal nebo jiné sporty.

Budějovická 1664, Písek
tel.: 382 214 983–984
tel.: 380 602 926 (vedoucí vychovatelka DM)
sefcikova@sou-pi.cz
www.sou-pi.cz
Zobrazit více