Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Kontakty na školu

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování 1700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 18/13 ČJ,M NE ANO
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 24 22/10 ČJ,M ANO ANO
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list3 roky 12 3/3 ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list3 roky 26 38/17 ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 30 32/15 ANO ANO
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 22/12 ANO ANO
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list3 roky 22 34/21 ANO ANO
Tesař 36-64-H/01 Výuční list3 roky 12 19/6 ANO ANO
Zedník 36-67-H/01 Výuční list3 roky 15 22/15 ANO ANO
Pokrývač 36-69-H/01 Výuční list3 roky 12 1/0 ANO ANO
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 20 19/9 ANO ANO
Kuchař-číšník (Číšník, servírka) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 25/14 ANO ANO
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 40 39/17 ANO ANO
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky 12 6/0 ANO ANO
Strojírenské práce (Zámečnické práce) 23-51-E/01 Výuční list3 roky 12 8/2 ANO ANO
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list3 roky 10 8/3 ANO ANO
Zahradnické práce (Květinářské práce) 41-52-E/01 Výuční list3 roky 12 8/6 ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01 Výuční list3 roky 12 10/8 ANO ANO
Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) 75-41-E/01 Výuční list3 roky 12 6/1 ANO ANO
Nástavby:
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 Maturitní zkouška2 roky 15 8/7 ČJ,M NE ANO
Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 Maturitní zkouška2 roky 20 19/15 ČJ,M NE ANO
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 24/18 ČJ,M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 3/0 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

SOŠ a SOU Písek je škola s dlouholetou tradicí a jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebních, službových a technických oborech.

Nabízíme Vám tříleté učební obory

 • 36-67-H/01 Zedník (zaměření zedník, sádrokartonář) – stipendium *
 • 36-64-H/01 Tesař – lešenářský průkaz, osvědčení pro motorové pily, stipendium *
 • 36-52-H/01 Instalatér – svářečský průkaz, polyfúzní svařování plastů, měď
 • 36-69-H/01 Pokrývač – stipendium *
 • 23-55-H/01 Klempíř – nově dvě zaměření – klempíř stavební, klempíř pro strojírenskou výrobu, stipendium *
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) řidičský průkaz B, C, profesní příprava řidičů
 • 33-56-H/01 Truhlář – osvědčení pro práci s motorovou pilou, obsluha CNC
 • 66-51-H/01 Prodavač/ka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (zaměření Číšník-servírka, Kuchař)
 • 29-54-H/01 Cukrář/ka
 • 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce (Zámečnické práce)
 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (Květinářské práce)
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby (Pečovatelské práce)
 • * u označených oborů je stipendijní podpora z motivačního programu Jihočeského kraje

Absolventi všech učebních oborů typu H mohou získat maturitní vzdělání formou nástavbového studia.

Dále nabízíme čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou

 • 39-41-L/01 Autotronik

Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění v oblasti servisů, autodopravy, opravárenství a prodeje. Součástí vzdělávacího programu je získání řidičského oprávnění skupiny B a C, profesní příprava řidičů.

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Absolventi vzdělávacího programu se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Součástí vzdělávacího programu je získání řidičského oprávnění skupiny B.

Další možnosti vzdělání: zkrácené studium, další vzdělávání k profesním kvalifikacím, denní i dálková forma nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou:

 • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
 • 36-44-L/51 Stavební provoz
 • 64-41-L/51 Podnikání

Pro absolventy maturitních oborů a učebních oborů typu H nabízíme zkrácené roční studium oborů Truhlář, Zedník, Pokrývač a Kuchař zakončené výučním listem.

Odborný výcvik je zajišťován na odloučených pracovištích SOŠ a SOU Písek a v reálném pracovním prostředí firem. Pro dojíždějící žáky z oblasti Strakonicka je odborný výcvik zajišťován na odloučeném pracovišti ve Strakonicích pro obor instalatér.

Ubytování a stravování je zabezpečeno ve vlastním domově mládeže a to celoměsíčně nebo ob týden (více v části DM a ŠJ Budějovická). Dále je stravování zajištěno v rámci teoretického vyučování ve školní jídelně v budově školy a při odborném výcviku prostřednictvím výdejen v prostorách OV.

Sportovní aktivity umožňuje vybavená tělocvična, gymnastický sál, posilovna nebo venkovní sportovní areál.

K přednostem školy patří vedle tradice a kvality výuky nadstandardní vybavenost jak v oblasti praxe, tak i teorie. V praktické výuce žáci využívají soudobé technologie a zařízení. V teoretické výuce jsou využívány multimediální učebny, odborně specializované učebny, počítačové učebny s moderními sw aplikacemi. Všechny učebny mají internetové připojení. Vybavení školy je průběžně modernizováno s využitím dotačních programů (například pětiosé truhlářské CNC). Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou v Německu. Jako benefity škola nabízí u vybraných oborů prospěchová stipendia a odborné kurzy za sníženou cenu nebo zdarma.

Přijímací řízení: na čtyřleté maturitní obory (Autotronik a Provoz a ekonomika dopravy) se konají přijímací zkoušky dle platné legislativy, na ostatní obory jsou žáci přijímáni na základě výsledků předchozího studia a odpovídajícího zdravotního stavu.

logo
Komenského 86, Písek
tel.: 382 212 895, 382 211 280
tel.: 382 213 565
info@sou-pi.cz
www.sou-pi.cz

Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664

Stravovací a ubytovací zařízení pro žáky píseckých středních škol a studenty vyšších odborných škol, areál se nachází 10 minut od centra města, svým vybavením zajišťuje kvalitní život ubytovaných.

Domov mládeže nabízí ubytování ve dvou budovách o celkové ubytovací kapacitě 336 žáků. Součástí DM je jídelna se stravovací kapacitou 1 200 jídel poskytující celodenní stravování.

Pokoje jsou uspořádány do buněk, které tvoří dvou a třílůžkový pokoj, WC a koupelna. Vybavení pokojů je moderní, žáci s vlastním počítačem se mohou připojit k internetu přímo na pokoji.

Snahou pedagogických pracovníků je vytvářet v DM pro žáky příjemné a podnětné prostředí, zabezpečit bohatou nabídku volnočasových aktivit. K dispozici je venkovní hřiště s umělým povrchem, dva venkovní areály s pingpongovými stoly, 2 fitcentra, herny se stolním fotbalem a ping-pongem, klubovna s kulečníkem, dvě klubovny s elektronickými šipkami, cvičebna pro dívky s posilovacími stroji, hudebna s nástroji, studovna, internetové pracoviště, knihovna s počítačovým vybavením, kuchyňky. V každé budově jsou tři klubovny s TV nebo s domácím kinem. Pro ubytované jsou připraveny kroužky, které vedou zkušení pedagogové – hudební, pěvecký, dramatický, ručních prací, drátkování, vitráží, střelecký, vaření, aerobiku a další.

DM pořádá řadu soutěží, turnajů a kulturních akcí. Dvakrát týdně je možné využití blízké tělocvičny pro volejbal, florbal nebo jiné sporty.

Budějovická 1664, Písek
tel.: 382 214 983–4
tel.: 380 602 926 (vedoucí vychovatelka)
sefcikova@dm-pi.cz
www.dm-pi.cz
Zobrazit více