Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Dny otevřených dveří

24. 10. 2022, 25. 11. 2022, 26. 11. 2022, 6. 1. 2023, 7. 1. 2023, 27. 1. 2023, 28. 1. 2023, 10. 2. 2023 a 11. 2. 2023.
Zobrazit více

Doplňující informace

Stipendijní program pro obory Zedník, Tesař, Klempíř.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1400  Kč/měsíc
 • Stravování 2300 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 27/19 Statistika ČJ, M NE ANO
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 24 28/11 Statistika ČJ, M ANO ANO
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list 3 roky 12 11/7 Statistika ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 24 73/21 Statistika ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 30 31/17 Statistika ANO ANO
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 24 35/20 Statistika ANO ANO
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 39/21 Statistika ANO ANO
Tesař 36-64-H/01 Výuční list 3 roky 12 14/7 Statistika ANO ANO
Zedník 36-67-H/01 Výuční list 3 roky 15 23/14 Statistika ANO ANO
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list 3 roky 12 22/10 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník (Číšník, servírka) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 15/11 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 40 39/19 Statistika ANO ANO
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 8/3 Statistika ANO ANO
Strojírenské práce (Zámečnické práce) 23-51-E/01 Výuční list 3 roky 16 4/3 Statistika ANO ANO
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list 3 roky 16 3/2 Statistika ANO ANO
Zahradnické práce (Květinářské práce) 41-52-E/01 Výuční list 3 roky 16 16/8 Statistika ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 16 9/6 Statistika ANO ANO
Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) 75-41-E/01 Výuční list 3 roky 16 8/2 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 15 4/4 Statistika ČJ, M NE ANO
Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 20 13/8 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 32/23 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 5/2 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

SOŠ a SOU Písek je škola s dlouholetou tradicí a jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebních, službových a technických oborech.

Nabízíme vám tříleté učební obory

 • 36-67-H/01 Zedník – stipendium * (zaměření zedník, sádrokartonář)
 • 36-64-H/01 Tesař – lešenářský průkaz, osvědčení pro motorové pily, stipendium *
 • 36-52-H/01 Instalatér – svářečský průkaz, polyfúzní svařování plastů, měď
 • 23-55-H/01 Klempíř – nově dvě zaměření – klempíř stavební, klempíř pro strojírenskou výrobu, stipendium *
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) řidičský průkaz B, C, profesní příprava řidičů
 • 33-56-H/01 Truhlář – osvědčení pro práci s motorovou pilou, obsluha CNC
 • 66-51-H/01 Prodavač/ka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (zaměření Číšník-servírka, Kuchař)
 • 29-54-H/01 Cukrář/ka
 • 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce (Zámečnické práce)
 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (Květinářské práce)
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby (Pečovatelské práce)

* U označených oborů je stipendijní podpora z motivačního programu Jihočeského kraje.

Absolventi všech učebních oborů typu H mohou získat maturitní vzdělání formou nástavbového studia. Dále je možné zvolit studium dalšího učebního oboru s postupem do vyššího ročníku a rozšířit si možnosti pracovního uplatnění.

Dále nabízíme čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou

 • 39-41-L/01 Autotronik

Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění v oblasti servisů, autodopravy, opravárenství a prodeje. Součástí vzdělávacího programu je získání řidičského oprávnění skupiny B a C, profesní příprava řidičů.

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Absolventi vzdělávacího programu se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Součástí vzdělávacího programu je získání řidičského oprávnění skupiny B.

Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

 • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma)
 • 36-44-L/51 Stavební provoz (denní forma)
 • 64-41-L/51 Podnikání (denní a dálkové studium)

Další možnosti vzdělání: vzdělávání k profesním kvalifikacím, odborné kurzy, autoškola.

Odborný výcvik je zajišťován na odloučených pracovištích SOŠ a SOU Písek a v reálném pracovním prostředí firem. Pro dojíždějící žáky z oblasti Strakonicka je odborný výcvik zajišťován na odloučeném pracovišti ve Strakonicích pro obor instalatér.

Ubytování a stravování je zabezpečeno ve vlastním domově mládeže a to celoměsíčně nebo ob týden (více v části DM a ŠJ Budějovická). Dále je stravování zajištěno v rámci teoretického vyučování ve školní jídelně v budově školy a při odborném výcviku prostřednictvím výdejen v prostorách OV.

Sportovní aktivity umožňuje vybavená tělocvična, gymnastický sál, posilovna nebo venkovní sportovní areál.

K přednostem školy patří vedle tradice a kvality výuky nadstandardní vybavenost jak v oblasti praxe, tak i teorie. V praktické výuce žáci využívají soudobé technologie a zařízení. V teoretické výuce jsou využívány multimediální učebny, odborně specializované učebny, počítačové učebny s moderními sw aplikacemi. Všechny učebny mají internetové připojení. Vybavení školy je průběžně modernizováno s využitím dotačních programů (například pětiosé truhlářské CNC). Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou v Německu. Jako benefity škola nabízí u vybraných oborů prospěchová stipendia a odborné kurzy za sníženou cenu nebo zdarma. Absolventi školy nacházejí dobré pracovní uplatnění, případně mohou pokračovat v dalším studiu.

Přijímací řízení: na čtyřleté maturitní obory (Autotronik a Provoz a ekonomika dopravy) a obory nástavbového studia se konají přijímací zkoušky dle platné legislativy, na ostatní obory jsou žáci přijímáni na základě výsledků předchozího studia a odpovídajícího zdravotního stavu.

logo
Komenského 86, Písek
tel.: 382 212 895, 382 211 280, 382 213 565
info@sou-pi.cz
www.sou-pi.cz

Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664

Stravovací a ubytovací zařízení pro žáky píseckých středních škol a studenty vyšších odborných škol, areál se nachází 10 minut od centra města, svým vybavením zajišťuje kvalitní život ubytovaných.

Domov mládeže nabízí ubytování ve dvou budovách o celkové ubytovací kapacitě 336 žáků. Součástí DM je jídelna se stravovací kapacitou 1 200 jídel poskytující celodenní stravování.

Pokoje jsou uspořádány do buněk, které tvoří dvou a třílůžkový pokoj, WC a koupelna. Vybavení pokojů je moderní, žáci s vlastním počítačem se mohou připojit k internetu přímo na pokoji.

Snahou pedagogických pracovníků je vytvářet v DM pro žáky příjemné a podnětné prostředí, zabezpečit bohatou nabídku volnočasových aktivit. K dispozici je venkovní hřiště s umělým povrchem, dva venkovní areály, 2 fitcentra, herny se stolním fotbalem a stolním tenisem, klubovna s kulečníkem, dvě klubovny s elektronickými šipkami, cvičebna pro dívky s posilovacími stroji, hudebna s nástroji, studovna, internetové pracoviště, knihovna s počítačovým vybavením, kuchyňky. V každé budově jsou tři klubovny s TV nebo s domácím kinem. Pro ubytované jsou připraveny kroužky, které vedou zkušení pedagogové – hudební, pěvecký, dramatický, ručních prací, drátkování, vitráží, střelecký, vaření, aerobiku a další.

DM pořádá řadu soutěží, turnajů a kulturních akcí. Dvakrát týdně je možné využití blízké tělocvičny pro volejbal, florbal nebo jiné sporty.

Budějovická 1664, Písek
tel.: 382 214 983–984
tel.: 380 602 926 (vedoucí vychovatelka DM)
sefcikova@dm-pi.cz
www.dm-pi.cz
Zobrazit více