Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1100  Kč/měsíc
 • Stravování 1900 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 20/15 Statistika ČJ, M NE ANO
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 24 21/14 Statistika ČJ, M ANO ANO
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list3 roky 12 9/4 Statistika ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list3 roky 24 35/18 Statistika ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 30 38/24 Statistika ANO ANO
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 29/13 Statistika ANO ANO
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list3 roky 24 46/24 Statistika ANO ANO
Tesař 36-64-H/01 Výuční list3 roky 12 8/3 Statistika ANO ANO
Zedník 36-67-H/01 Výuční list3 roky 15 8/6 Statistika ANO ANO
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 12 17/10 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník (Číšník, servírka) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 14/10 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 40 25/11 Statistika ANO ANO
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky 12 5/2 Statistika ANO ANO
Strojírenské práce (Zámečnické práce) 23-51-E/01 Výuční list3 roky 12 5/2 Statistika ANO ANO
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list3 roky 12 3/ Statistika ANO ANO
Zahradnické práce (Květinářské práce) 41-52-E/01 Výuční list3 roky 12 17/13 Statistika ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01 Výuční list3 roky 12 10/8 Statistika ANO ANO
Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) 75-41-E/01 Výuční list3 roky 12 10/5 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 Maturitní zkouška2 roky 15 7/6 Statistika ČJ, M NE ANO
Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 Maturitní zkouška2 roky 20 12/10 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 27/22 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 13/13 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

SOŠ a SOU Písek je škola s dlouholetou tradicí a jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebních, službových a technických oborech.

Nabízíme Vám tříleté učební obory

 • 36-67-H/01 Zedník – stipendium * (zaměření zedník, sádrokartonář)
 • 36-64-H/01 Tesař – lešenářský průkaz, osvědčení pro motorové pily, stipendium *
 • 36-52-H/01 Instalatér – svářečský průkaz, polyfúzní svařování plastů, měď
 • 23-55-H/01 Klempíř – nově dvě zaměření – klempíř stavební, klempíř pro strojírenskou výrobu, stipendium *
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) řidičský průkaz B, C, profesní příprava řidičů
 • 33-56-H/01 Truhlář – osvědčení pro práci s motorovou pilou, obsluha CNC
 • 66-51-H/01 Prodavač/ka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (zaměření Číšník-servírka, Kuchař)
 • 29-54-H/01 Cukrář/ka
 • 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce (Zámečnické práce)
 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce (Květinářské práce)
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby (Pečovatelské práce)
 • * u označených oborů je stipendijní podpora z motivačního programu Jihočeského kraje.

Absolventi všech učebních oborů typu H mohou získat maturitní vzdělání formou nástavbového studia. Dále je možné zvolit studium dalšího učebního oboru s postupem do vyššího ročníku a rozšířit si možnosti pracovního uplatnění.

Dále nabízíme čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou

 • 39-41-L/01 Autotronik

Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění v oblasti servisů, autodopravy, opravárenství a prodeje. Součástí vzdělávacího programu je získání řidičského oprávnění skupiny B a C, profesní příprava řidičů.

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Absolventi vzdělávacího programu se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Součástí vzdělávacího programu je získání řidičského oprávnění skupiny B.

Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

 • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma)
 • 36-44-L/51 Stavební provoz (denní forma)
 • 64-41-L/51 Podnikání (denní a dálkové studium)

Další možnosti vzdělání: vzdělávání k profesním kvalifikacím, odborné kurzy, autoškola.

Odborný výcvik je zajišťován na odloučených pracovištích SOŠ a SOU Písek a v reálném pracovním prostředí firem. Pro dojíždějící žáky z oblasti Strakonicka je odborný výcvik zajišťován na odloučeném pracovišti ve Strakonicích pro obor instalatér.

Ubytování a stravování je zabezpečeno ve vlastním domově mládeže a to celoměsíčně nebo ob týden (více v části DM a ŠJ Budějovická). Dále je stravování zajištěno v rámci teoretického vyučování ve školní jídelně v budově školy a při odborném výcviku prostřednictvím výdejen v prostorách OV.

Sportovní aktivity umožňuje vybavená tělocvična, gymnastický sál, posilovna nebo venkovní sportovní areál.

K přednostem školy patří vedle tradice a kvality výuky nadstandardní vybavenost jak v oblasti praxe, tak i teorie. V praktické výuce žáci využívají soudobé technologie a zařízení. V teoretické výuce jsou využívány multimediální učebny, odborně specializované učebny, počítačové učebny s moderními sw aplikacemi. Všechny učebny mají internetové připojení. Vybavení školy je průběžně modernizováno s využitím dotačních programů (například pětiosé truhlářské CNC). Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou v Německu. Jako benefity škola nabízí u vybraných oborů prospěchová stipendia a odborné kurzy za sníženou cenu nebo zdarma. Absolventi školy nacházejí dobré pracovní uplatnění, případně mohou pokračovat v dalším studiu.

Přijímací řízení: na čtyřleté maturitní obory (Autotronik a Provoz a ekonomika dopravy) a obory nástavbového studia se konají přijímací zkoušky dle platné legislativy, na ostatní obory jsou žáci přijímáni na základě výsledků předchozího studia a odpovídajícího zdravotního stavu.

logo
Komenského 86, Písek
tel.: 382 212 895, 382 211 280
tel.: 382 213 565
info@sou-pi.cz
www.sou-pi.cz

Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664

Stravovací a ubytovací zařízení pro žáky píseckých středních škol a studenty vyšších odborných škol, areál se nachází 10 minut od centra města, svým vybavením zajišťuje kvalitní život ubytovaných.

Domov mládeže nabízí ubytování ve dvou budovách o celkové ubytovací kapacitě 336 žáků. Součástí DM je jídelna se stravovací kapacitou 1 200 jídel poskytující celodenní stravování.

Pokoje jsou uspořádány do buněk, které tvoří dvou a třílůžkový pokoj, WC a koupelna. Vybavení pokojů je moderní, žáci s vlastním počítačem se mohou připojit k internetu přímo na pokoji.

Snahou pedagogických pracovníků je vytvářet v DM pro žáky příjemné a podnětné prostředí, zabezpečit bohatou nabídku volnočasových aktivit. K dispozici je venkovní hřiště s umělým povrchem, dva venkovní areály, 2 fitcentra, herny se stolním fotbalem a stolním tenisem, klubovna s kulečníkem, dvě klubovny s elektronickými šipkami, cvičebna pro dívky s posilovacími stroji, hudebna s nástroji, studovna, internetové pracoviště, knihovna s počítačovým vybavením, kuchyňky. V každé budově jsou tři klubovny s TV nebo s domácím kinem. Pro ubytované jsou připraveny kroužky, které vedou zkušení pedagogové – hudební, pěvecký, dramatický, ručních prací, drátkování, vitráží, střelecký, vaření, aerobiku a další.

DM pořádá řadu soutěží, turnajů a kulturních akcí. Dvakrát týdně je možné využití blízké tělocvičny pro volejbal, florbal nebo jiné sporty.

Budějovická 1664, Písek
tel.: 382 214 983–4
vedoucí vychovatelka DM: 380 602 926
sefcikova@dm-pi.cz
www.dm-pi.cz
Zobrazit více