Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777
Poštovní adresa: Čs. armády 777, 399 01 Milevsko
ukázat na mapě
Ředitel: Mgr. Václav Kašpar  Telefon: 382 521 904
Kontakt: Mgr. Jan Cihlář  Telefon: 382 521 550
Email: info@issou-milevsko.cz
WWW: www.issou-milevsko.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 14450402
REDIZO: 600170381

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

SOŠ a SOU Milevsko, malá škola se sedmdesátiletou tradicí, je tady pro ty z vás, kteří pochopili, že umět řemeslo je v dnešní době cesta k osobní prosperitě. Jít se vyučit není v žádném případě východisko z nouze, je to začátek slibné budoucnosti. Filozofií školy je nejen „vzdělání pro každého“, což demonstrují studijní obory napříč jednotlivými typy vzdělávání dle schopností a možností žáků – od klasických učebních přes maturitní a nástavbové, ale především individuální přístup ke každému jednotlivci, podpořený menšími třídními kolektivy a vstřícným přístupem pedagogů a dalších zaměstnanců.

Vzdělávací nabídka

Obory s výučním listem

Strojní mechanik a Obráběč kovů jsou velmi žádaní na trhu práce. Žákům jsou vyplácena stipendia, za tři roky úspěšného studia může žák získat až 27 000 Kč.

Učební obor Opravář zemědělských strojů (součástí výuky odborného výcviku je i získání řidičských oprávnění B, C, T a svářečského průkazu). Nově i se zaměřením na opravu malé mechanizace. Díky spolupráci se zemědělskými družstvy a servisními firmami regionu mají naši žáci k dispozici nejmodernější stroje a techniku.

Velmi atraktivní a žádaný je obor Truhlář s uplatněním v odvětví dřevozpracující výroby zejména při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb zahradní architektury.

Celkovou nabídku doplňují obory s vyšší dotací odborného výcviku – Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce), Truhlářská a čalounická výroba.

Obory s maturitou

Studijní obor Sociální činnost připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci, např. na osobní práci s klientem, tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii, spolupráce – Sociální služby Města Milevska.

Dálkové studium

Úspěšní absolventi učebních oborů mají možnost doplnit si své vzdělání dálkovou formou v oboru Podnikání nebo Provozní technika.

Další aktivity školy

  • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, zajímavé odborné praxe, Saxana run, Hry bez hranic
  • Tradiční workshopy v areálu dílen ve Veselíčku ve spolupráci s regionálními firmami
  • Moderní počítačové učebny, autoškola, virtuální svářecí centrum
  • Centrum celoživotního učení – kurzy dalšího vzdělávání
  • Dny otevřených dveří – sobota 23. listopadu 2019, středa 29. ledna 2020 nebo kdykoli po předchozí domluvě
logo
Čs. armády 777, Milevsko
tel.: 382 521 904, 382 521 439
info@issou-milevsko.cz
www.issou-milevsko.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130002372

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 7/0 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
12 0/0 ČJ, M  ANO NE
   
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 5/0   ANO NE
   
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
12 1/0   ANO NE
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
12 4/4   ANO NE
   
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
Výuční list
3 roky
12 19/13   ANO NE
   
Opravář zemědělských strojů (Malá mechanizace)
41-55-H/01
Výuční list
3 roky
8      ANO NE
   
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
Výuční list
3 roky
7 0/0   ANO ANO
   
Opravářské práce
41-55-E/01
Výuční list
3 roky
7 2/2   ANO ANO
   
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
14 3/2   ANO ANO
   
Nástavby:
Provozní technika; Dálková; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 1/0 ČJ, M  NE ANO
   
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 1/0 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 23. 11. 2019 informace o možnostech studia na všech pracovištích, 29. 1. 2020 možnost přijímacích zkoušek nanečisto, dále kdykoli po předchozí domluvě. Od 1. 9. 2020 nové zaměření oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – ŠVP Malá mechanizace.nahoru