Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Poštovní adresa: Masarykova 183, 399 01 Milevsko
Ředitel: Mgr. Petr Barda  Telefon: 606 629 460
Kontakt: Mgr. Petr Barda  Telefon: 382 521 242
Email: kancelar@gymnazium-milevsko.cz
WWW: www.gymnazium-milevsko.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 60869046
REDIZO: 600008533

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Gymnázium v Milevsku zahájilo svoji činnost v září 1953. Každý rok se otevírá jedna třída studia šestiletého a jedna třída studia čtyřletého. Vyučuje zde 20 kvalifikovaných pedagogů.

Přijímací zkoušky: pro přijímání do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se konají jednotné přijímací zkoušky formou didaktických testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Jaké nabízíme vzdělání

Úplné střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. Individuální zaměření realizují studenti formou volitelných předmětů. Cizí jazyky: vyučujeme angličtinu, němčinu a ruštinu. Všichni žáci studují dva cizí jazyky.

Volitelné předměty umožňující individuální zaměření si studenti vybírají ve třetím a čtvrtém (resp. 5. a 6.) ročníku, např. konverzace v cizím jazyce, semináře navazující na vyučované předměty. Dotace hodin a široký výběr volitelných předmětů umožňují studentům velmi dobrou přípravu na všechny obory vysokých škol.

Mimoškolní aktivity: Při škole existuje sportovní klub. Poskytuje možnost zapojení v oblasti sportovních soutěží. Žáci využívají i kurzů výpočetní techniky, jazykových apod. Organizujeme poznávací a studijní cesty do zahraničí a sportovní kurzy. Škola podporuje žáky k získávání mezinárodních jazykových zkoušek.

Výsledky: Naši studenti se úspěšně zapojují do školních soutěží a olympiád na regionální i celorepublikové úrovni, absolventi po maturitě dál studují na všech typech VŠ. Úspěšnost přijetí na vysoké školy je vysoká. Ve školním roce 2016/17 byla 100% úspěšnost v maturitní zkoušce.

Výchova: Studenti se angažují v tvorbě nejrůznějších (i mezinárodních) projektů, účastní se přednášek a besed s širokým spektrem témat, zapojují se do peer-programu prevence a pomoci drogově závislým. Pro nové studenty 1. ročníku je připravován adaptační kurz.

Co je typické pro naši školu?

  • vysoká úroveň vzdělání
  • velmi dobré vztahy mezi vyučujícími a studenty
  • individuální přístup k problémům jednotlivců
  • možnost kvalitního stravování
  • škola je regionální a studenti neplatí školné
  • prakticky ve všech prostorách školy je dostupný internet (LAN, WiFi), učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, mobilní multimediální učebna, jazyková laboratoř
logo
Masarykova 183, Milevsko
tel.: 382 521 242
petr.barda@gymnazium-milevsko.cz
www.gymnazium-milevsko.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108054063

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7
79-41-K/61
Maturitní zkouška
6 let
30 16/7 ČJ, M  NE ANO
   
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 26/12 ČJ, M  NE ANO