Zavřít

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Pořádáme přijímací zkoušky nanečisto. Realizace projektu Erasmus+ (projekt mobility – zahraniční stáž žáků v odborném zařízení), projekt Šablony II a III, projektový záměr do IROP k zakoupení robotických modelů pro výuku odborných předmětů. Partnerská zdravotnická škola v Rakousku. Adaptační a sportovní kurzy, odborné a všeobecné exkurze.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, L, NJ
  • Ubytování 900  Kč/měsíc
  • Stravování 500 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 60 68/47 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II

Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci je škola státní a nabízí čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou:

  • Praktická sestra 53-41-M/03, denní forma vzdělávání

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, v domácí ošetřovatelské péči i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb.

Absolvent oboru poskytuje a zajišťuje odborné kompetence bez odborného dohledu (např. odběry žilní a kapilární krve, podávání léčiv, ošetření nekomplikované chronické rány atd.).

Uvedený obor vzdělání je nejvhodnější odbornou přípravou pro kvalifikaci zdravotnického pracovníka nebo pro vzdělávání na VŠ či VOŠ zdravotnického nebo sociálního zaměření.

Studium je vhodné i pro chlapce, kteří jsou v praxi žádáni!

Přijímací řízení: Kritériem pro přijetí je prospěch na základní škole, zdravotní způsobilost k výkonu těchto oborů (lékařské potvrzení) a jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a test z matematiky (podrobnější informace na webových stránkách školy).

Den otevřených dveří: zpravidla v říjnu a v prosinci (termíny konání budou upřesněny na webových stránkách školy). Všichni zájemci o studium jsou srdečně zváni. Je možné přijít i kdykoliv po telefonické domluvě.

Sledujte webové stránky školy: www.szsjh.cz (nahlédněte do fotogalerie školy).

ŠKOLA NABÍZÍ: moderní pomůcky a vybavení, příjemné rodinné prostředí, odborné učebny, jazykovou učebnu, učebnu IKT, posilovnu, knihovnu, školní zahradu, pokrytí Wi-Fi signálem, pestrou nabídku odborných a všeob. vzdělávacích exkurzí a besed, zahraniční zájezdy, lyžařský kurz, adaptační dny, sportovní akce, možnost mimoškolních aktivit atd.

Ubytování na DM i stravování zajištěno. DM rekonstruován.

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY: partnerství se zdravotnickou školou v Rakousku, zapojení do jazykově zaměřených projektů, zapojení do celorepublikových sbírek např. „Srdíčkové dny“, dobrovolnictví v nemocnici nebo domově seniorů, realizace preventivních programů v MŠ a ZŠ, ukázky první pomoci na ZŠ, divadelní představení pro děti z MŠ, přednášky pro seniory, účast na soutěžích v první pomoci s mezinárodní účastí, spolupráce se sociálními partnery např. Nemocnice J. Hradec, CSS J. Hradec, ADRA, Městská knihovna J. Hradec, Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit atd.

Naši žáci jsou úspěšní v soutěžích celorepublikových i regionálních.

Výhodou je perspektivní a zajímavé uplatnění našich absolventů.

logo
Klášterská 77/II, Jindřichův Hradec
tel.: 384 361 787
info@szsjh.cz
www.szsjh.cz
Zobrazit více