Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688
Videa

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

Prohlídky školy po telefonické domluvě ve dnech zveřejněných na webových stránkách školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Řidičská oprávnění sk. B + T, odborné exkurze v zahraničí, atraktivní zájmové aktivity (potápění, preparace ryb, myslivost, posilovny aj.). Jídelna i domov mládeže jsou umístěny v areálu školy, cena oběda 36 Kč. Do nástavbového studia se hlásí absolventi učebního oboru Rybář.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1350  Kč/měsíc
  • Stravování 2163 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí (Vodohospodář) 16-01-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 51/23 Statistika ČJ, M NE ANO
Rybář 41-53-H/01 Výuční list 3 roky 70 69/52 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Rybářství; VYU 41-43-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 25 27/25 Statistika ČJ, M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Naše škola navazuje na tradici rybářského učiliště. Vedle stávajícího učebního oboru Rybář vyučujeme maturitní obor Ekologie a životní prostředí – Vodohospodář a nástavbové studium Rybářství.

Vyučované obory:

Čtyřletý studijní obor 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – Vodohospodář

Nabízíme:

  • jedinečný studijní obor v ČR – studenti získají poznatky v oblasti vodohospodářské, ekologické a rybářské
  • možnost získání řidičského oprávnění skupiny „B“
  • posílenou dotaci cizích jazyků

Podmínky přijetí: přijímací zkouška (viz webové stránky školy), úspěšné ukončení základního vzdělání

Praxe je organizována jako individuální, skupinová nebo bloková na CHKO Třeboňsko, Povodí Vltavy, Rybářství Třeboň a. s., v NP Šumava aj.

Studenti se účastní skupinových studijních exkurzí a individuálních studijních stáží v partnerských školách v zahraničí (v Norsku, Francii, Německu).

Partnerské instituce: Fakulta rybářství a ochrany vod JCU.

Uplatnění: ve vodohospodářských podnicích, v agenturách ochrany přírody a krajiny, ve státní správě (referátech životního prostředí), ve firmách zabývajících se chovem a produkcí ryb, v následném studiu na VOŠ a na VŠ.

Tříletý učební obor 41-53-H/01 Rybář

Podmínky přijetí: bez přijímacích zkoušek, zdravotní způsobilost, ukončené základní vzdělání

Teoretická výuka se od 1. ročníku střídá po týdnu s odborným výcvikem. Vyučované odborné předměty: Rybářství, Rybářská technologie, Hydrochemie, Základy ekologie, Práce s počítačem aj.

Mezi ně se řadí i předmět Motorová vozidla. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent řidičské oprávnění „T+B“. Žáci také získají oprávnění k používání motorové pily, křovinořezu, osvědčení pro práci s el. agregátem, příp. lodivodské zkoušky.

Při nástupu žáci dostávají pracovní oděv a obuv, za produktivní práci na odborném výcviku finanční odměnu.

Již od 1. ročníku škola umožňuje žákům odborné exkurze na pracovištích v celé ČR i v zahraničí (Německu, Francii a Norsku).

Uplatnění: u firem zabývajících se chovem, lovem, zpracováním a distribucí ryb, u organizací rybářských svazů, v zemědělských a lesnických podnicích s chovem ryb.

Dvouleté maturitní nástavbové studium 41-43-L/51 Rybářství

Je určené žákům s výučním listem z tříletého učebního oboru Rybář. Absolventi tohoto oboru mohou dále pokračovat ve studiu např. v bakalářském programu Fakulty rybářství a ochrany vod JCU v Č. Budějovicích.

Domov mládeže a školní jídelna jsou v areálu školy. Úhrada za celodenní stravu činí 103 Kč a za ubytování 1 350 Kč měsíčně. Pro využití volného času nabízíme cca 15 kroužků (akvaristický, preparace ryb, teraristický, myslivecký, řadu sportovních – cyklistický, vodní turistiky, potápění, počítačový atd.).

Přímo v areálu se nachází i moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a antukové hřiště na tenis. Za účelem sportovního rybolovu slouží vlastní rybník školy, popřípadě atraktivní revíry Rybářství Třeboň a. s.

Den otevřených dveří: návštěva je možná v termínech uvedených na webových stránkách školy, vždy po předchozí telefonické domluvě.

Bližší informace poskytneme na telefonním čísle 384 721 216, 384 758 223.

logo
Táboritská 688/II, Třeboň
tel.: 384 721 216
info@ssrv.cz
www.ssrv.cz
Zobrazit více