Zavřít

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688
Videa

Dny otevřených dveří

Prohlídky školy po telefonické domluvě ve dnech zveřejněných na webu školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Řidičská oprávnění sk. B + T, odborné exkurze, atraktivní zájmové aktivity (potápění, preparace ryb, myslivost, posilovny aj.). Jídelna i domov mládeže jsou umístěny v areálu školy, cena oběda 40 Kč. Do nástavbového studia se hlásí absolventi učebního oboru Rybář.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1350  Kč/měsíc
  • Stravování 2415 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí (Vodohospodář) 16-01-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 41/28 Statistika ČJ, M NE ANO
Rybář 41-53-H/01 Výuční list 3 roky 70 71/54 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Rybářství; VYU 41-43-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 25 24/24 Statistika ČJ, M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Naše škola navazuje na tradici rybářského učiliště. Vedle stávajícího učebního oboru Rybář vyučujeme maturitní obor Ekologie a životní prostředí – Vodohospodář a nástavbové studium Rybářství.

Vyučované obory

Čtyřletý studijní obor: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – Vodohospodář

Nabízíme

  • jedinečný studijní obor v ČR – studenti získají poznatky v oblasti vodohospodářské, ekologické a rybářské
  • možnost získání řidičského oprávnění skupiny „B“
  • posílenou dotaci cizích jazyků

Podmínky přijetí: přijímací zkouška (viz webové stránky školy), úspěšné ukončení základního vzdělání

Praxe je organizována jako individuální, skupinová nebo bloková na CHKO Třeboňsko, Povodí Vltavy, Rybářství Třeboň a. s., v NP Šumava aj.

Studenti se účastní skupinových studijních exkurzí a individuálních studijních stáží v partnerských školách v zahraničí (v Norsku, Francii, Německu).

Partnerské instituce: Fakulta rybářství a ochrany vod JCU.

Uplatnění: ve vodohospodářských podnicích, v agenturách ochrany přírody a krajiny, ve státní správě (referátech životního prostředí), ve firmách zabývajících se chovem a produkcí ryb, v následném studiu na VOŠ a na VŠ.

Tříletý učební obor: 41-53-H/01 Rybář

Podmínky přijetí: bez přijímacích zkoušek, zdravotní způsobilost, ukončené základní vzdělání

Teoretická výuka se od 1. ročníku střídá po týdnu s odborným výcvikem. Vyučované odborné předměty: Rybářství, Rybářská technologie, Hydrochemie, Základy ekologie, Práce s počítačem aj.

Mezi ně se řadí i předmět Motorová vozidla. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent řidičské oprávnění „T+B“. Žáci také získají oprávnění k používání motorové pily, křovinořezu, osvědčení pro práci s el. agregátem, příp. lodivodské zkoušky.

Při nástupu žáci dostávají pracovní oděv a obuv, za produktivní práci na odborném výcviku finanční odměnu.

Již od 1. ročníku škola umožňuje žákům odborné exkurze na pracovištích v celé ČR i v zahraničí (Německu, Francii a Norsku).

Uplatnění: u firem zabývajících se chovem, lovem, zpracováním a distribucí ryb, u organizací rybářských svazů, v zemědělských a lesnických podnicích s chovem ryb.

Dvouleté maturitní nástavbové studium: 41-43-L/51 Rybářství

Je určené žákům s výučním listem z tříletého učebního oboru Rybář. Absolventi tohoto oboru mohou dále pokračovat ve studiu např. v bakalářském programu Fakulty rybářství a ochrany vod JCU v Č. Budějovicích.

Domov mládeže a školní jídelna jsou v areálu školy. Úhrada za celodenní stravu činí 115 Kč a za ubytování 1 350 Kč měsíčně. Pro využití volného času nabízíme cca 15 kroužků (akvaristický, preparace ryb, teraristický, myslivecký, řadu sportovních – cyklistický, vodní turistiky, potápění, počítačový atd.).

Přímo v areálu se nachází i moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a antukové hřiště na tenis. Za účelem sportovního rybolovu slouží vlastní rybník školy, popřípadě atraktivní revíry Rybářství Třeboň a. s.

Den otevřených dveří: návštěva je možná v termínech uvedených na webových stránkách školy, vždy po předchozí telefonické domluvě.

Bližší informace poskytneme na telefonním čísle 384 721 216, 384 758 223.

logo
Táboritská 688/II, Třeboň
tel.: 384 721 216
info@ssrv.cz
www.ssrv.cz
Zobrazit více