Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

2. kolo přijímacího řízení

Obor, zaměření,
kód oboru KKOV
Ukončení
studia
Přijmou ve 2. kole PŘ,
datum aktualizace
Poznámka
Mechanik elektrotechnik (+ 26-51-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje) 26-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
3 Přijímáme bez přijímací zkoušky (uchazeči pouze předloží výsledky JPZ z 1. kola), kritéria budou zveřejněna na webu školy.
Obchodník (+ 66-51-H/01 Prodavač) 66-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
11 Přijímáme bez přijímací zkoušky (uchazeči pouze předloží výsledky JPZ z 1. kola), kritéria budou zveřejněna na webu školy.
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 6 Přijímáme bez přijímací zkoušky, kritéria budou zveřejněna na webu školy.
Železničář (Komerční pracovník v dopravě) 37-52-H/01 Výuční list 3 roky 5 Přijímáme bez přijímací zkoušky, kritéria budou zveřejněna na webu školy.
Prodavač (Prodavač – aranžér) 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 8 Přijímáme bez přijímací zkoušky, kritéria budou zveřejněna na webu školy.

Dny otevřených dveří

Jsou uvedeny na webových stránkách školy, návštěva možná i po dohodě, tel. 773 444 572.
Zobrazit více

Doplňující informace

Dva typy ubytování ve vlastním DM. Vlastní ŠJ, celodenní strava 96 Kč, cena oběda 38 Kč. Nabídka stipendií od JČK a partnerských firem. Svářečský průkaz, osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci (§ 5). Kvalitní výuka a praxe ve firmách jsou zárukou dobrého zaměstnání. Partnerské firmy – Magna Cartech, Eaton, České dráhy, Správa železnic, ČD Cargo, Jednota, DM drogerie aj. V jejich provozech žáci konají odborný výcvik. Stipendium ČD na profesi strojvedoucího a vlakvedoucího. Moderní výuka s využitím digitálních technologií. Nově vybavená elektrotechnická dílna, soustružna a cvičná prodejna. V maturitních oborech možno ve 3. ročníku vykonat závěrečnou zkoušku. Absolventi učebních oborů mohou získat maturitu v nástavbovém studiu. Nabízíme dálkové obory Logistické a finanční služby a Provoz a ekonomika dopravy – studium zdarma formou konzultací (10 třídenních konzultací za rok). Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů, pořádáme přijímačky nanečisto. Díky evropským projektům je škola moderně vybavena. Výborné pracovní uplatnění po absolvování studia ve všech oborech. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1500  Kč/měsíc
 • Stravování 2100 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik elektrotechnik (+ 26-51-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje) 26-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 12/9 Statistika ČJ, M ANO ANO
Obchodník (+ 66-51-H/01 Prodavač) 66-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 6/4 Statistika ČJ, M ANO ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 0/0 Statistika ANO ANO
Strojní mechanik (Nástrojař Magny Cartech) 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 10 0/0 Statistika ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 15 6/4 Statistika ANO ANO
Železničář (Komerční pracovník v dopravě) 37-52-H/01 Výuční list 3 roky 20 17/4 Statistika ANO ANO
Prodavač (Prodavač – aranžér) 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 6/3 Statistika ANO ANO
Dálkové studium:
Provoz a ekonomika dopravy; Dálková; DZŠ 37-41-M/01 Maturitní zkouška 5 let 30 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO
Nástavby:
Logistické a finanční služby; Dálková; VYU 37-42-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

Střední škola České Velenice vyučuje obory žádané na trhu práce – obchodní, dopravní, strojírenské a elektrotechnické. Jako jediná v Jihočeském kraji má dopravní obory zaměřené na železniční dopravu a přepravu. Škola spolupracuje s firmami v regionu, které podporují výuku žáků formou stipendií, učebními pomůckami či zajištěním odborného výcviku.

Při výuce je využívána multimediální technika včetně interaktivních tabulí, notebooků a tabletů. Speciálními učebnami jsou měřicí laboratoř a dopravní sál. Odborný výcvik a praxe probíhá v modernizovaných dílnách školy a na pracovištích našich hlavních smluvních partnerů (Magna Cartech, Eaton, České dráhy, SŽ, ČD Cargo, Jednota) i v menších firmách. Spolupráce s firmami je výhodná pro absolventy školy, kteří v nich najdou výborné pracovní uplatnění.

Škola má vlastní domov mládeže s posilovnou a tenisovým kurtem. Školní jídelna nabízí výběr oběda ze dvou jídel a celodenní stravu pro ubytované žáky za zvýhodněné ceny.

Škola je aktivně zapojena v mezinárodních projektech EU. Organizuje zahraniční výměnné stáže žáků, např. v rámci projektu Erasmus.

Vzdělávací nabídka

Tříleté učební obory

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – připraví absolventy na výrobní a opravářské činnosti ve strojírenských podnicích. Další uplatnění najdou v oblasti seřizování a údržby strojírenských technologií. Kurz svařování je součástí výuky.
 • 23-51-H/01 Nástrojař Magny Cartech – zaručuje jistotu budoucího zaměstnání, absolventi jsou přednostně přijímáni na pozice nástrojař, seřizovač, mechanik apod. ve firmě Magna Cartech České Velenice. Dále se absolventi uplatní jako obráběči kovů, zámečníci či strojní mechanici.
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje – absolventi najdou uplatnění v servisu a údržbě měřicí a regulační techniky, automatických linek, chladírenských a klimatizačních zařízení apod.

V technických učebních oborech mají žáci možnost pobírat stipendium poskytované Jihočeským krajem, příp. firmou. V rámci odborného výcviku jsou žáci odměňováni za produktivní práci.

 • 37-52-H/01 Železničář – žáci získají solidní vědomosti v dopravě i ekonomice, zvládnou základy účetnictví a kancelářské programy na PC. Uplatní se v osobní a nákladní dopravě, ve skladovém hospodářství a v obslužných provozech.
 • 66-51-H/01 Prodavač – Aranžér – absolventi umí převzít zboží od dodavatele, připravit ho k prodeji, skladovat ho. Ovládají techniku prodeje zboží, jeho předvedení zákazníkovi či odborné poradenství. Umí vystavit doklady spojené s prodejem zboží, jsou schopni vyřídit reklamaci se zákazníky. Uplatní se v obchodních firmách, logistických i dopravních centrech jako prodavači, pokladní nebo operátoři skladování.

Čtyřleté maturitní obory

Ve 3. ročníku maturitních oborů mohou žáci složit závěrečné zkoušky a získat výuční list.

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud – připraví absolventy na činnosti spojené s instalací rozvodů a elektrických zařízení včetně montáže a údržby. Žáci získají osvědčení z vyhl. č. 50/1978 Sb., o elektrotechnické kvalifikaci (§ 4 a § 5). Žáci, kteří mají zájem pracovat jako strojvedoucí, konají odborný výcvik v provozech Českých drah a ČD Cargo a provádějí cvičné jízdy na lokomotivách. Možnost získání stipendia Českých drah.
 • 66-41-L/01 Obchod, doprava a služby – žáci se připravují na ekonomické, obchodní, administrativní, dopravní, logistické a organizační činnosti spojené s provozem a řízením podniků. Od 2. ročníku si žáci vybírají obchodní nebo dopravní specializaci. Součástí studia je odborný výcvik ve firmách. Absolventi se uplatní jako obchodní referenti v oddělení nákupu a prodeje, obchodní zástupci, vedoucí úseku prodeje, v dopravních a přepravních službách, cestovním ruchu a cestovních kancelářích. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ a VOŠ.

Dálkové studium při zaměstnání

 • 37-42-L/51 Logistické a finanční služby – tříleté, pro absolventy učebních oborů
 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – pětileté, pro absolventy se základním vzděláním

Výuka dálkového studia je bezplatná, probíhá v blocích 3 dny v měsíci.

Dny otevřených dveří

Termíny jsou uvedeny na webových stránkách školy, návštěva možná i po dohodě (tel. 773 444 572).

logo
Revoluční 220, České Velenice
tel.: 773 444 575, 384 794 237
info@sscv.cz
www.sscv.cz
Zobrazit více