Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
Poštovní adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
Ředitel: Mgr. Karel Chalupa  Telefon: 384 323 184
Kontakt: Růžena Bednářová  Telefon: 384 323 181
Email: sos-jh@sos-jh.cz
WWW: www.sos-jh.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1100 Kč/měs
Stravování: 1720 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, ČJ, NJ
IČ: 60816899
REDIZO: 600008274

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Je státní technicky zaměřená škola a je tvořena dvěma hlavními pracovišti. Pracoviště Jáchymova 478, kde je sídlo školy a současně Střední odborná škola nabízející čtyři aktuální maturitní obory. Pracoviště bylo založeno v r. 1888, má dlouholetou tradici a v současné době prošlo zásadními změnami v nabídce oborů s technickým zaměřením a v technickém vybavení.

Druhé pracoviště školy, Střední odborné učiliště, Miřiovského 678, s dlouholetou učňovskou tradicí, nabízí celkem 6 učebních oborů zaměřených na strojírenství, stravovací služby, obchod, stavebnictví, elektro, klempířství.

Pracoviště Jáchymova 478 nabízí vzdělání odborné, technicky zaměřené umožňující absolventům snadné uplatnění v praxi i studium na vysokých školách. Samozřejmostí je studium 2 cizích jazyků – ANJ, NEJ.

Denní studium je čtyřleté, zakončené maturitou v následujících oborech

Studijní obory – pracoviště Jáchymova 478:

  • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – obor zaměřen na logistiku a obslužné PC systémy, řidičské oprávnění skupiny B zdarma.
  • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení – absolventi naleznou uplatnění se širokým zaměřením v technických a strojírenských oborech, v obsluze CNC strojů, v technickohospodářských profesích.
  • 18-20-M/01 Informační technologie – obor výpočetní techniky s kompletní výukou HW a SW problematiky.
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – obor směrován do oblasti cestovního ruchu, důraz je kladen na ekonomické předměty, jazykovou přípravu, účetnictví, zpracování textů na PC apod.

Vybavení školy: uzavřený areál s domovem mládeže, vlastní jídelnou, tělocvičnou, velkou knihovnou, parkovištěm – speciální jazykové učebny, učebny výpočetní techniky poslední generace, učebny s interaktivní výukou, odborné učebny včetně internetového centra, intermediální aula atd.

Možnost vykonání – státní zkoušky psaní na stroji a hospod. korespondence, získání řidič. oprávnění skup. B, T, příp. C. Možnost získání ECDL certifikátu jako evropského dokladu o získaných dovednostech při práci na PC.

Uplatnění absolventů: uplatnění absolventů je všestranné, jako CNC obsluha, programátoři CNC, seřizovači, IT programátoři, správci počítačových sítí, v dopravě, přepravě, dopravních firmách a organizacích se zaměřením na přepravní procesy všeho druhu, v logistických oborech, v obchodu, cestovním ruchu, ve sféře služeb, bankovnictví, pojišťovnictví apod.

Výkon praxí: na vlastních pracovištích, ve výrobních závodech, ve státní správě a samosprávě, u počítačových firem, v cestovním ruchu a v informačních střediscích, dopravní obor je propojen s praxí prostřednictvím spolupráce s opravnami, autosalóny, logistickými firmami, s autobusovými a nákladními dopravci, železnicí atd., praxe probíhá i v zahraničí – Rakousko.

Volný čas studentů (i z DM): zájmové kroužky, kina, divadla, koncerty, výstavy, diskotéka, využití rozsáhlé školní knihovny s čítárnou, využití plaveckého stadionu, klubovny s televizí, videem a počítači, možnost sportovního vyžití aj.

V letních měsících možnost výkonu praxe při zajištění a organizaci ubytování na domově mládeže, v penzionu Na 15. poledníku, rekreačním zařízení AGMAR – Malý Ratmírov, tel. 775 222 223, on-line ubytování: www.sos-jh.cz.

Škola má vlastní dopravu a zajišťuje tak velmi operativně odborné praxe žáků, odborné exkurze apod. Především žáci oboru „Provoz a ekonomika dopravy“ se podílejí na logistických operacích.

Pracoviště: Miřiovského 678/II

Střední odborné učiliště, Miřiovského 678, je pracoviště převážně s technickým zaměřením učebních oborů pro potřeby drobného a středního podnikání ve strojírenství, v oblasti stavebnictví, elektro, gastronomie, cestovního ruchu či obchodu. Příprava řemeslníků a živnostníků má v Jindřichově Hradci dlouholetou tradici s prvními zmínkami z roku 1767. Sama budova školy pochází z let 1937–1938 a v roce 2015 prošla celkovou rekonstrukcí.

Pracoviště je zaměřené na studenty, kteří chtějí po vyučení podnikat v oboru nebo pracovat jako zaměstnanci ve sféře drobného a středního podnikání.

Z tohoto hlediska zabezpečuje SOU komplexní výuku nejen v teoretické, ale i praktické části studia. Odborný výcvik probíhá z části na vlastních pracovištích, ve státní správě a samosprávě, u firem, v zahraničí – Rakousko. Studenti se úspěšně zapojují do každodenního podnikatelského života ve městě i celém regionu.

Podílí se na zajišťování významných společenských akcí.

Přehled a popis jednotlivých oborů

Tříleté učební obory – výuka ve všech oborech probíhá v týdenních cyklech (1 týden praxe – 1 týden teorie). U všech nabízených oborů nabízí škola formu zkráceného jednoročního studia.

  • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud – o tento obor je na trhu práce značný zájem. Žáci dovedou zhotovovat el. rozvody v bytech, zařízeních občanské vybavenosti a průmyslových provozovnách. Orientují se také v technické dokumentaci.
  • 23-52-H/01 Nástrojař – absolvent učebního oboru nástrojař je v závislosti na obsahu přípravy připraven k výkonu povolání nástrojař nebo chirurgický nástrojař. Může také nalézt uplatnění v příbuzných povoláních, např. soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů, zámečník, provozní zámečník apod. Obor je podpořen stipendiem Jihočeského kraje.
  • 23-55-H/01 Klempíř – žádaný obor na trhu práce. Žáci se učí číst technické výkresy, zhotovit klempířské stavební výrobky, ručně opracovat dřevo, provádět jednoduché pokrývačské a tesařské práce. Obor je podpořen stipendiem Jihočeského kraje.
  • 36-67-H/01 Zedník – praktická část je zaměřena na všechny běžné zednické práce. Žáci absolvují praxi na vlastních pracovištích školy, kde se podílejí na různorodé údržbě a opravách. Vlastní vybavení nářadím a předměty je na vysoké úrovni včetně dopravní mobility. Dále pak na stavbách v terénu u nasmlouvaných stavebních firem. Žáci získávají též osvědčení o možnosti provádět montáž sádrokartonů. Obor je podpořen stipendiem Jihočeského kraje.
  • 66-51-H/01 Prodavač – praxe probíhá v nasmlouvaných pracovištích, kde se žáci pravidelně střídají. Našimi partnery jsou velkoprodejny (Albert, Jednota, JH Markt, Kaufland atd.) a soukromé firmy.
  • 65-51-H/01 Kuchař-číšník – praxe probíhá z části ve zmodernizované školní cvičné kuchyni a na smluvních pracovištích jednotlivých firem v celém regionu. Během studia se žáci naučí základům účetnictví, práce s počítačem, psaní na stroji, cizím jazykům, ekonomice a dalšímu.

Pracoviště: Nový Dvůr

Odborný výcvik je koncipován kombinací jeho výkonu do střediska odborného výcviku, které se nachází v budově školy s dílnami na Novém Dvoře a výkonem odborného výcviku a partnerských firem. Budova odborného výcviku je postupně modernizována i v rámci evropských projektů (např. OPVK „Podpora technických oborů“, reg.č. CZ.1.07/1.1.14/01.0025 nebo „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0007) novými stroji a zařízením, materiálem a vybavením nových učeben. V neposlední řadě pak mohutnou investicí do nové haly nástrojárny a zateplení celé budovy v rámci projektu IROP. Zároveň jsou jednotlivé obory budovány k mobilní samostatnosti (dopravní prostředky a nářadí) pro výkon praxe v terénu v rámci smluvních dodavatelských podmínek. Pro obory technické, jako např. „Nástrojař“ zajišťujeme odborný výcvik taktéž ve firmách jako „MOTOR JIKOV Group a. s.“, „Edscha Hradec s. r. o.“, „Šlechta s. r. o. J. Hradec“, „HUSKY-KTW s. r. o.“, „NEDFORM s. r. o.“, „POLLMANN.CZ“, „EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE, s. r. o.“. Ostatní učební obory mají velmi dobré zázemí pro výkon odborného výcviku. Obor „Kuchař-číšník“ získal již několik ocenění za organizaci obsluhy a přípravu jídel pro rauty k různým příležitostem. Veškeré výrobky pro rauty připravujeme ve vlastní cvičné kuchyni. Obor „Prodavač“ má zajištěný odborný výcvik v malých prodejnách a ve velkých supermarketech. Praxi zajišťujeme i na vlastním pracovišti v budově Miřiovského. Během výkonu odborného výcviku si žáci v rámci produktivní činnosti přivydělají zajímavé kapesné a funguje taktéž systém stipendií podporovaný Jihočeským krajem i firmami.

logo
Jáchymova 478/III, Jindřichův Hradec
tel.: 384 323 181
Miřiovského 678/II, Jindřichův Hradec
tel.: 384 361 783, 384 361 782
sos-jh@sos-jh.cz
www.sos-jh.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 73041

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 14/14 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 7/7 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 13/13 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 12/12 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Nástrojař
23-52-H/01
Výuční list
3 roky
20 15/15   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Klempíř
23-55-H/01
Výuční list
3 roky
20 3/3   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
20 9/9   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Zedník
36-67-H/01
Výuční list
3 roky
30 4/4   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 16/16   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 10/10   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Zkrácené studium:
Nástrojař; MAT
23-52-H/01
Výuční list
1 rok
10 1/1   ANO NE
   
Klempíř; MAT
23-55-H/01
Výuční list
1 rok
10 0/0   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud; MAT
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
       ANO NE
   
Zedník; MAT
36-67-H/01
Výuční list
1 rok
10 1/1   ANO NE
   
Kuchař-číšník; MAT
65-51-H/01
Výuční list
1 rok
10 3/3   ANO NE
   
Prodavač; MAT
66-51-H/01
Výuční list
1 rok
10 0/0   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: listopad 2018. Bezbariérový přístup. Obědy 30 Kč na den.nahoru