Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

Cena oběda 37 Kč. Zkrácené studium všech učebních oborů – denní odborný výcvik + nepovinné konzultace + povinné zkoušení (1x 14 dní až měsíc, dle dohody). Žáci přijímaní na zkr. studium se dopočítávají do celkového počtu žáků tříletých oborů, jsou přijímáni v dalších kolech.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 900  Kč/měsíc
 • Stravování 2180 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 17/12 ČJ,M NE ANO
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 20 7/2 ČJ,M NE ANO
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 15/9 ČJ,M NE ANO
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Maturitní zkouška4 roky 20 8/9 ČJ,M NE NE
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list3 roky 20 9/4 ANO NE
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list3 roky 20 2/0 ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list3 roky 20 9/3 ANO NE
Zedník 36-67-H/01 Výuční list3 roky 30 9/4 ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 26/17 ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky 30 21/9 ANO NE
Zkrácené studium:
Nástrojař; SVB 23-52-H/01 Výuční list1 rok 10 1/1 ANO NE
Klempíř; SVB 23-55-H/01 Výuční list1 rok 10 0/0 ANO NE
Elektrikář – silnoproud; SVB 26-51-H/02 Výuční list1 rok 10 1/1 ANO NE
Zedník; SVB 36-67-H/01 Výuční list1 rok 10 0/0 ANO NE
Kuchař-číšník; SVB 65-51-H/01 Výuční list1 rok 10 0/0 ANO NE
Prodavač; SVB 66-51-H/01 Výuční list1 rok 10 0/0 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Je státní technicky zaměřená škola a je tvořena dvěma hlavními pracovišti. Pracoviště Jáchymova 478, kde je sídlo školy a současně Střední odborná škola nabízející čtyři aktuální maturitní obory. Pracoviště bylo založeno v r. 1888, má dlouholetou tradici a v současné době prošlo zásadními změnami v nabídce oborů s technickým zaměřením a v technickém vybavení.

Pracoviště Jáchymova 478 nabízí vzdělání odborné, technicky zaměřené umožňující absolventům snadné uplatnění v praxi i studium na vysokých školách. Samozřejmostí je studium 2 cizích jazyků – ANJ, NEJ.

Denní studium je čtyřleté, zakončené maturitou v následujících oborech

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – obor zaměřen na logistiku a obslužné PC systémy, řidičské oprávnění skupiny B zdarma
 • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení – absolventi naleznou uplatnění se širokým zaměřením v technických a strojírenských oborech, v obsluze CNC strojů, v technickohospodářských profesích
 • 18-20-M/01 Informační technologie – obor výpočetní techniky s kompletní výukou HW a SW problematiky
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – obor směrován do oblasti cestovního ruchu, důraz je kladen na ekonomické předměty, jazykovou přípravu, účetnictví, zpracování textů na PC apod.

Vybavení školy: uzavřený areál s domovem mládeže, vlastní jídelnou, tělocvičnou, velkou knihovnou, parkovištěm – speciální jazykové učebny, učebny výpočetní techniky poslední generace, učebny s interaktivní výukou, odborné učebny včetně internetového centra, intermediální aula atd.

Možnost vykonání – státní zkoušky psaní na stroji a hospod. korespondence, získání řidič. oprávnění skup. B, T, příp. C. Možnost získání ECDL certifikátu jako evropského dokladu o získaných dovednostech při práci na PC.

Uplatnění absolventů: uplatnění absolventů je všestranné, jako CNC obsluha, programátoři CNC, seřizovači, IT programátoři, správci počítačových sítí, v dopravě, přepravě, dopravních firmách a organizacích se zaměřením na přepravní procesy všeho druhu, v logistických oborech, v obchodu, cestovním ruchu, ve sféře služeb, bankovnictví, pojišťovnictví apod.

Volný čas studentů (i z DM): zájmové kroužky, kina, divadla, koncerty, výstavy, diskotéka, využití rozsáhlé školní knihovny s čítárnou, využití plaveckého stadionu, klubovny s televizí, videem a počítači, možnost sportovního vyžití aj.

V letních měsících možnost výkonu praxe při zajištění a organizaci ubytování na domově mládeže, v penzionu Na 15. poledníku, rekreačním zařízení AGMAR – Malý Ratmírov, tel.: 775 222 223, on-line ubytování www.sos-jh.cz.

Škola má vlastní dopravu a zajišťuje tak velmi operativně odborné praxe žáků, odborné exkurze apod. Především žáci oboru „Provoz a ekonomika dopravy“ se podílejí na logistických operacích.

Pracoviště Miřiovského 678

Druhé pracoviště školy, Střední odborné učiliště, Miřiovského 678, s dlouholetou učňovskou tradicí, nabízí celkem 6 učebních oborů zaměřených na strojírenství, stravovací služby, obchod, stavebnictví, elektro, klempířství.

Pracoviště je zaměřené na studenty, kteří chtějí po vyučení podnikat v oboru nebo pracovat jako zaměstnanci ve sféře drobného a středního podnikání.

Pracoviště zabezpečuje komplexní výuku nejen v teoretické, ale i praktické části studia. Odborný výcvik probíhá z části na vlastních pracovištích, ve státní správě a samosprávě, u firem, v zahraničí – Rakousko.

Přehled a popis jednotlivých oborů

Tříleté učební obory – výuka ve všech oborech probíhá v týdenních cyklech (1 týden praxe – 1 týden teorie). U všech nabízených oborů nabízí škola formu zkráceného jednoročního studia.

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud – o tento obor je na trhu práce značný zájem, žáci dovedou zhotovovat el. rozvody v bytech, zařízeních občanské vybavenosti a průmyslových provozovnách, orientují se také v technické dokumentaci
 • 23-52-H/01 Nástrojař – universální strojírenský obor, absolventi naleznou uplatnění i v příbuzných povoláních, např. soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů, zámečník, provozní zámečník apod, obor je podpořen stipendiem Jihočeského kraje
 • 23-55-H/01 Klempíř – žádaný obor na trhu práce, žáci se učí číst technické výkresy, zhotovit klempířské stavební výrobky, provádět jednoduché pokrývačské a tesařské práce, obor je podpořen stipendiem Jihočeského kraje
 • 36-67-H/01 Zedník – praktická část je zaměřena na všechny běžné zednické práce, žáci absolvují praxi na vlastních pracovištích školy, kde se podílejí na různorodé údržbě a opravách, vlastní vybavení nářadím a předměty je na vysoké úrovni včetně dopravní mobility, obor je podpořen stipendiem Jihočeského kraje
 • 66-51-H/01 Prodavač – praxe probíhá v nasmlouvaných pracovištích, kde se žáci pravidelně střídají, našimi partnery jsou velkoprodejny (Albert, Jednota-COOP, JH Markt, Kaufland atd.) a soukromé firmy
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník – praxe probíhá z části ve zmodernizované školní cvičné kuchyni a na smluvních pracovištích jednotlivých firem v celém regionu, během studia se žáci naučí kromě hlavní činnosti i základům účetnictví, práce s počítačem, psaní na stroji, cizím jazykům, ekonomice a dalšímu

Středisko odborného výcviku a praxe Nový Dvůr

Toto pracoviště slouží k zajištění praxí a odborného výcviku na vlastním pracovišti pro obory Nástrojař, Mechanik strojů a zařízení, Zedník, Elektrikář silnoproud, Klempíř v kombinaci s výkonem odborného výcviku a praxí u partnerských firem.

logo
Jáchymova 478, Jindřichův Hradec
tel.: 384 323 181
Miřiovského 678, Jindřichův Hradec
tel.: 384 361 783, 384 361 782
sos-jh@sos-jh.cz
www.sos-jh.cz
Zobrazit více