Zavřít

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567

Kontakty na školu

2. kolo přijímacího řízení

Obor, zaměření,
kód oboru KKOV
Ukončení
studia
Přijmou ve 2. kole PŘ,
datum aktualizace
Poznámka
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 10 18.05.2021 13:47
Cestovní ruch (Služby cestovního ruchu) 65-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 10 18.05.2021 13:47
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 Maturitní zkouška 4 roky 6 18.05.2021 13:47
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13 Maturitní zkouška 4 roky 10 18.05.2021 13:47
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 10 18.05.2021 13:48
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič/Malíř skla) 28-58-H/01 Výuční list 3 roky 0 18.05.2021 13:48
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů (Skleněná bižuterie) 28-63-H/01 Výuční list 3 roky 0 18.05.2021 13:48
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list 3 roky 0 18.05.2021 13:48
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list 3 roky 10 18.05.2021 13:47
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 10 18.05.2021 13:48
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 10 18.05.2021 13:48

Dny otevřených dveří

DOD: celou školu včetně dílen a dalších prostor je možné navštívit v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod., DOD budou zveřejněny na webových stránkách školy do 31. 8. 2020. Do učebních oborů jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek podle prospěchu na ZŠ v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. Uchazeči o 4leté maturitní obory a 2leté a 3leté nástavbové obory absolvují zkoušku dle platné legislativy. Škola je velmi dobře materiálně a technicky vybavena (odborné učebny, jazykové laboratoře, multimediální učebny, učebny výpočetní techniky, …). Tvoří ji komplex budov určených pro teoretickou výuku i praktické vyučování. Technické obory mají k dispozici rozsáhlý vozový park, jenž tvoří osobní a nákladní automobily a traktory. K četným exkurzím je využíván i školní autobus. Velmi dobře jsou vybaveny i dílny pro oděvní a sklářské obory. Součástí školy jsou dva domovy mládeže a školní jídelna. Chloubou školy je tělocvična s horolezeckou stěnou, squashovým kurtem a fitcentrem. Škola i domovy mládeže nabízejí velké množství aktivit. Škola aktivně spolupracuje se školami v Itálii, Portugalsku, Německu, Rakousku, Japonsku a Slovensku. Žáci učebních oborů se podílejí na produktivní činnosti (služby, výrobky), za kterou jsou odměňováni. Škola nabízí tyto služby – ubytování v letních měsících, prodej sklářských výrobků, zámečnické práce, svařování oceli a hliníku, příprava automobilů na STK, opravy zemědělské techniky.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování 800  Kč/měsíc
 • Stravování 1700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 17/12 ČJ,M NE ANO
Cestovní ruch (Služby cestovního ruchu) 65-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 40 32/15 ČJ,M NE ANO
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 Maturitní zkouška4 roky 30 23/23 TZ NE ANO
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13 Maturitní zkouška4 roky 30 14/10 TZ ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list3 roky 50 38/20 ANO NE
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič/Malíř skla) 28-58-H/01 Výuční list3 roky 15 0/0 ANO NE
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů (Skleněná bižuterie) 28-63-H/01 Výuční list3 roky 15 0/0 ANO ANO
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list3 roky 50 42/28 ANO NE
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 30 22/11 ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 5/5 ČJ,M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 6/6 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567

Čtyřleté obory – maturitní vysvědčení

 • 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – Broušení a malba skla
 • Studium zahrnuje všeobecné středoškolské vzdělání. Studenti se učí zušlechťovat sklo klasickým způsobem (broušením, rytím, malbou), ale jsou také schopni podle vlastních návrhů zhotovovat objekty uměleckého charakteru. Získávají také základní vědomosti a dovednosti nezbytné pro živnostenské podnikání. Součástí studia jsou klauzurní práce (vlastní návrh, realizace).
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – studium zahrnuje všeobecné středoškolské vzdělání, ekonomické dovednosti, znalost práce na PC, účetnictví, studium 2 cizích jazyků.
 • 65-42-M/02 Cestovní ruch – kromě běžných předmětů učících se na SŠ se vyučují 3 cizí jazyky, technika cest. ruchu, průvodcovské služby v cizím jazyce, marketing, dějiny kultury, lázeňství …
 • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – všemi vyuč. předměty se prolíná estetické vzdělávání, které se realizuje vlastní tvůrčí činností žáka. Po celé 4 roky se vyučují 2 cizí jazyky, práce s PC atd.

Tříleté obory – výuční list

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) – zaměření na opravy automobilové techniky, žáci pracují i na smluvních pracovištích v autosalonech, získávají řidičský průkaz skupiny B+C, profesní průkaz a svářečský průkaz CO₂, studium si mohou doplnit kurzem motorové pily a křovinořezu.
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – zaměření na opravy zemědělské techniky, ale i zámečnické práce a opravy automobilů. Žáci získají řidičský průkaz skupiny T+B+C, profesní průkaz a svářečský průkaz pro svařování plamenem a obalovanou elektrodou, studium si mohou doplnit kurzem motorové pily a křovinořezu a sklízecí mlátičky.
 • 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič, malíř skla) – obor určen pro chlapce a dívky, kteří si osvojí základní řemeslné zručnosti pro zhotovení broušených, hranovaných nebo malovaných dekorů klasických i soudobých.
 • 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – žáci zhotovují ručně tvarované korálky, ze kterých se sestavují šperky.
 • 53-41-H/01 Ošetřovatel (ŠVP Pečovatel) – obor pro děvčata i chlapce zaměřený na pečovatelské služby. Žáci se připravují na sociální a pečovatelské služby v domovech důchodců, pečovatelských domech, domech pro postižené nebo mateřských školách. Praxe probíhá v domovech seniorů, pečovatelských domech a nemocnici.

Nástavbové studium

 • 64-41-L/51 Podnikání – 2leté denní studium je určeno pro absolventy všech 3letých učebních oborů.
 • 64-41-L/51 Podnikání – 3leté dálkové studium určené pro absolventy všech 3letých učebních oborů, kteří jsou zaměstnáni a chtějí si dokončit úplné střední vzdělání.

Charakteristika školy

Škola disponuje dvěma pracovišti, která využívají žáci i studenti. Všechna pracoviště jsou moderně zařízena v teoretické i praktické výuce.

V teoretické výuce jsou běžně využívány multimediální učebny s interaktivními dataprojektory a jazykové laboratoře. Učebny jsou zařízeny novým nábytkem. Na všech pracovištích je několik počítačových učeben, vybavené nejmodernější technikou. Žáci mají možnost využívat těchto učeben i mimo výuku. Součástí školy je také tělocvična s horolezeckou stěnou a squashovým kurtem. V praktické výuce žáci využívají soudobé technologie a zařízení, oděvní obor používá moderní šicí stroje a velkoformátovou a 3D tiskárnu, technické obory mají k dispozici diagnostickou linku od firmy Bosch atd.

Škola disponuje rozsáhlým vozovým parkem, pro výuku se používají osobní automobily Škoda Yeti, nákladní automobily DAF a traktory Zetor. Na vnitrostátní exkurze je využíván školní autobus Renault. Ke škole patří i dva domovy mládeže a školní jídelna. Oba domovy mládeže jsou velmi dobře vybaveny pro ubytování žáků i pro jejich mimoškolní zájmovou činnost.

Školní jídelna je známa svou výbornou domácí kuchyní a žáci mají možnost vybrat si oběd ze dvou nabízených jídel.

Aktivity školy

Škola se úspěšně účastní celé řady sportovních, uměleckých a vědomostních soutěží. V posledních letech začala škola rozvíjet i mezinárodní spolupráci se školami v Itálii (Trento), Slovensku (Svit), Portugalsku (Lisabon), Japonsku (Kagawa), Čína (Donghaj), Německo (Grafenau). S Itálií, Slovenskem i Portugalskem již proběhly výměnné týdenní pobyty žáků.

logo
Vrchlického 567, Třeboň
tel.: 389 822 153
pkaninsky@sostrebon.cz
www.sostrebon.cz
www.facebook.com/sostrebon

Odloučené pracoviště:
Táboritská 1064, Třeboň
tel.: 389 822 185
peliasova@sostrebon.cz
Zobrazit více