Zavřít

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: celou školu včetně dílen a dalších prostor je možné navštívit v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod., DOD budou zveřejněny na webových stránkách školy do 31. 8. 2020. Do učebních oborů jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek podle prospěchu na ZŠ v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. Uchazeči o 4leté maturitní obory a 2leté a 3leté nástavbové obory absolvují zkoušku dle platné legislativy. Škola je velmi dobře materiálně a technicky vybavena (odborné učebny, jazykové laboratoře, multimediální učebny, učebny výpočetní techniky, …). Tvoří ji komplex budov určených pro teoretickou výuku i praktické vyučování. Technické obory mají k dispozici rozsáhlý vozový park, jenž tvoří osobní a nákladní automobily a traktory. K četným exkurzím je využíván i školní autobus. Velmi dobře jsou vybaveny i dílny pro oděvní a sklářské obory. Součástí školy jsou dva domovy mládeže a školní jídelna. Chloubou školy je tělocvična s horolezeckou stěnou, squashovým kurtem a fitcentrem. Škola i domovy mládeže nabízejí velké množství aktivit. Škola aktivně spolupracuje se školami v Itálii, Portugalsku, Německu, Rakousku, Japonsku a Slovensku. Žáci učebních oborů se podílejí na produktivní činnosti (služby, výrobky), za kterou jsou odměňováni. Škola nabízí tyto služby – ubytování v letních měsících, prodej sklářských výrobků, zámečnické práce, svařování oceli a hliníku, příprava automobilů na STK, opravy zemědělské techniky.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování 800  Kč/měsíc
 • Stravování 1700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 17/12 ČJ,M NE ANO
Cestovní ruch (Služby cestovního ruchu) 65-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 40 32/15 ČJ,M NE ANO
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 Maturitní zkouška4 roky 30 23/23 TZ NE ANO
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13 Maturitní zkouška4 roky 30 14/10 TZ ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list3 roky 50 38/20 ANO NE
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič/Malíř skla) 28-58-H/01 Výuční list3 roky 15 0/0 ANO NE
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů (Skleněná bižuterie) 28-63-H/01 Výuční list3 roky 15 0/0 ANO ANO
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list3 roky 50 42/28 ANO NE
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 30 22/11 ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 5/5 ČJ,M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 6/6 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567

Čtyřleté obory – maturitní vysvědčení

 • 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – Broušení a malba skla
 • Studium zahrnuje všeobecné středoškolské vzdělání. Studenti se učí zušlechťovat sklo klasickým způsobem (broušením, rytím, malbou), ale jsou také schopni podle vlastních návrhů zhotovovat objekty uměleckého charakteru. Získávají také základní vědomosti a dovednosti nezbytné pro živnostenské podnikání. Součástí studia jsou klauzurní práce (vlastní návrh, realizace).
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – studium zahrnuje všeobecné středoškolské vzdělání, ekonomické dovednosti, znalost práce na PC, účetnictví, studium 2 cizích jazyků.
 • 65-42-M/02 Cestovní ruch – kromě běžných předmětů učících se na SŠ se vyučují 3 cizí jazyky, technika cest. ruchu, průvodcovské služby v cizím jazyce, marketing, dějiny kultury, lázeňství …
 • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – všemi vyuč. předměty se prolíná estetické vzdělávání, které se realizuje vlastní tvůrčí činností žáka. Po celé 4 roky se vyučují 2 cizí jazyky, práce s PC atd.

Tříleté obory – výuční list

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) – zaměření na opravy automobilové techniky, žáci pracují i na smluvních pracovištích v autosalonech, získávají řidičský průkaz skupiny B+C, profesní průkaz a svářečský průkaz CO₂, studium si mohou doplnit kurzem motorové pily a křovinořezu.
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – zaměření na opravy zemědělské techniky, ale i zámečnické práce a opravy automobilů. Žáci získají řidičský průkaz skupiny T+B+C, profesní průkaz a svářečský průkaz pro svařování plamenem a obalovanou elektrodou, studium si mohou doplnit kurzem motorové pily a křovinořezu a sklízecí mlátičky.
 • 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič, malíř skla) – obor určen pro chlapce a dívky, kteří si osvojí základní řemeslné zručnosti pro zhotovení broušených, hranovaných nebo malovaných dekorů klasických i soudobých.
 • 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – žáci zhotovují ručně tvarované korálky, ze kterých se sestavují šperky.
 • 53-41-H/01 Ošetřovatel (ŠVP Pečovatel) – obor pro děvčata i chlapce zaměřený na pečovatelské služby. Žáci se připravují na sociální a pečovatelské služby v domovech důchodců, pečovatelských domech, domech pro postižené nebo mateřských školách. Praxe probíhá v domovech seniorů, pečovatelských domech a nemocnici.

Nástavbové studium

 • 64-41-L/51 Podnikání – 2leté denní studium je určeno pro absolventy všech 3letých učebních oborů.
 • 64-41-L/51 Podnikání – 3leté dálkové studium určené pro absolventy všech 3letých učebních oborů, kteří jsou zaměstnáni a chtějí si dokončit úplné střední vzdělání.

Charakteristika školy

Škola disponuje dvěma pracovišti, která využívají žáci i studenti. Všechna pracoviště jsou moderně zařízena v teoretické i praktické výuce.

V teoretické výuce jsou běžně využívány multimediální učebny s interaktivními dataprojektory a jazykové laboratoře. Učebny jsou zařízeny novým nábytkem. Na všech pracovištích je několik počítačových učeben, vybavené nejmodernější technikou. Žáci mají možnost využívat těchto učeben i mimo výuku. Součástí školy je také tělocvična s horolezeckou stěnou a squashovým kurtem. V praktické výuce žáci využívají soudobé technologie a zařízení, oděvní obor používá moderní šicí stroje a velkoformátovou a 3D tiskárnu, technické obory mají k dispozici diagnostickou linku od firmy Bosch atd.

Škola disponuje rozsáhlým vozovým parkem, pro výuku se používají osobní automobily Škoda Yeti, nákladní automobily DAF a traktory Zetor. Na vnitrostátní exkurze je využíván školní autobus Renault. Ke škole patří i dva domovy mládeže a školní jídelna. Oba domovy mládeže jsou velmi dobře vybaveny pro ubytování žáků i pro jejich mimoškolní zájmovou činnost.

Školní jídelna je známa svou výbornou domácí kuchyní a žáci mají možnost vybrat si oběd ze dvou nabízených jídel.

Aktivity školy

Škola se úspěšně účastní celé řady sportovních, uměleckých a vědomostních soutěží. V posledních letech začala škola rozvíjet i mezinárodní spolupráci se školami v Itálii (Trento), Slovensku (Svit), Portugalsku (Lisabon), Japonsku (Kagawa), Čína (Donghaj), Německo (Grafenau). S Itálií, Slovenskem i Portugalskem již proběhly výměnné týdenní pobyty žáků.

logo
Vrchlického 567, Třeboň
tel.: 389 822 153
pkaninsky@sostrebon.cz
www.sostrebon.cz
www.facebook.com/sostrebon

Odloučené pracoviště:
Táboritská 1064, Třeboň
tel.: 389 822 185
peliasova@sostrebon.cz
Zobrazit více