Zavřít

Dívčí katolická střední škola

Dívčí katolická střední škola

Dny otevřených dveří

Po domluvě s ředitelkou je možné školu navštívit kdykoli.
Zobrazit více

Doplňující informace

Určeno pro dívky prospěchově slabé i s různým zdravotním postižením (tělesným či mentálním), pro sociálně ohrožené, pro dívky z dětských domovů. Škola má bezbariérový přístup. Možnost přijmout i vycházející z nižších ročníků ZŠ a ZvŠ. Uplatnění jako Pracovník v sociálních službách. Škola má vlastní ubytování v místě školy. Středisko volného času nabízí – Kroužek znakového jazyka, Pěvecký sbor Lvíčata, Klub mladého diváka. Škola má vlastní chráněnou dílnu Inspirace, kam mohou dívky po vystudování Praktické školy dvouleté nastoupit.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Pečovatelské služby 75-41-J/01 Závěrečná zkouška 2 roky 21 20/13 Statistika ANO ANO
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 Jiné 2 roky 7 13/8 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Dívčí katolická střední škola

Dvouletá střední škola, která získala medaili MŠMT 1. stupně.

Studium je určeno pro dívky bez studijních předpokladů, pro dívky s hendikepy zdravotními, psychickými nebo sociálními. Velmi dobré uplatnění absolventek jako pracovnice v sociálních službách. Pro dívky se závažnějším postižením je určen obor Praktická škola dvouletá. Škola má vlastní pečovatelskou službu a chráněnou dílnu s možností uplatnění některých absolventek.

Příslušnost k církvi není podmínkou pro přijetí. Školné se nevybírá.

Ve volném čase mohou studentky využívat Středisko volného času s velkým výběrem kroužků. Pro mimopražské je k dispozici ubytování v Křesťanském domově mládeže či ve vlastním ubytovacím zařízení školy – Zátiší.

logo
Platnéřská 191/4, Praha 1
tel.: 221 108 268, 723 723 140
divciskola@divciskola.cz
www.divciskola.cz
Zobrazit více