Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

Kontakty na školu

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

Naši školu můžete navštívit kdykoliv individuálně po předchozí domluvě. DOD - 4. ÚNORA 2021 14.00-17.00 Jsme aktivní škola! Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme nositeli titulu Ekoškola, fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, partnerskou školou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, akreditovaným střediskem ECDL, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky a většiny kaplických firem. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Spolupracujeme se zahraničními školami. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční poznávací zájezdy. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu, restauraci, domov mládeže, jídelnu, tělocvičnu, posilovnu, studovnu, Wi-Fi po celé škole. Pořádámě přijímací zkoušky nanečisto. Pro všechny žáky náborové a prospěchové stipendium Města Kaplice a pro žáky oboru Strojní mechanik i stipendijní program firmy Engel.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, FJ
  • Ubytování 800  Kč/měsíc
  • Stravování 1600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 25/25 ČJ,M NE ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 30 5/5 ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list3 roky 24 22/22 ANO NE
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list3 roky 24 13/13 ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 23/23 ANO NE
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list3 roky 30 0/0 ANO ANO
Nástavby:
Bezpečnostní služby; VYU 68-42-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 9/9 ČJ,M ANO NE
Bezpečnostní služby; Dálková; VYU 68-42-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 0/0 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

module
Zobrazit více