Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

Dny otevřených dveří

Naši školu můžete navštívit kdykoli individuálně po předchozí domluvě na tel. 728 931 914 (maturitní obory), tel. 770 158 135 (učební obory) nebo jste srdečně zváni na dny otevřených dveří – so 26. 11. 2022 9:00–12:00 hod. a út 7. 2. 2023 14:00–17:00 hod. Srdečně zveme na oslavu 70 let středního školství v Kaplici – 9. 6. 2023.
Zobrazit více

Doplňující informace

Jsme střední odborná škola se širokou nabídkou maturitních a učebních oborů zaměřených na ekonomiku, techniku, logistiku, strojírenství, turismus či gastronomii. Naše škola si uvědomuje, že svým žákům musí nabídnout něco víc než jen znalosti. Snažíme se žáky připravit pro život, zaměřit výuku prakticky a zároveň držet krok s moderními trendy ve výuce a zavádět nové poznatky z praxe do výuky. Důležité je však pro nás i dobré klima školy, proto vedeme žáky k rozvíjení mezilidských vztahů založených na vzájemném respektu, slušnosti a úctě. Preferujeme kooperativní vyučovací metody, aby byli žáci schopni pracovat v týmu. Jsme aktivní škola! Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus+, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky, workshopy pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme akreditovaným střediskem ICDL, členem Jihočeské hospodářské komory, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky, firmy Hauser, Isotherm a dalších kaplických firem, ve kterých absolvují naši žáci odbornou praxi a odborný výcvik. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Spolupracujeme se zahraničními školami. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, badatelské výpravy a zahraniční poznávací zájezdy. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu, restauraci, domov mládeže, jídelnu, tělocvičnu, posilovnu, studovnu, Wi-Fi po celé škole. Pořádáme přijímací zkoušky nanečisto. Město Kaplice podporuje naše žáky poskytnutím náborového a prospěchového stipendia Města Kaplice a pro žáky oborů Strojní mechanik a Operátor skladování logistik je určen i stipendijní program firmy Engel.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ
  • Ubytování 1000  Kč/měsíc
  • Stravování 2205 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 25/25 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 5/4 Statistika ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 24 27/17 Statistika ANO NE
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list 3 roky 24 16/10 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 21/15 Statistika ANO NE
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list 3 roky 20 17/15 Statistika ANO NE
Nástavby:
Bezpečnostní služby; VYU 68-42-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 22/22 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

module
Zobrazit více