Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
Poštovní adresa: Pohorská 86, 382 41 Kaplice
ukázat na mapě
Ředitel: PhDr. Zdeňka Lovčí  Telefon: 380 312 852
Kontakt: Mgr. Jana Kopúnová  Telefon: 387 202 256
Email: info@geukaplice.cz
WWW: www.geukaplice.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 0 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 75050081
REDIZO: 651016029

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

Jsme aktivní škola!

Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme nositeli titulu Ekoškola, fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, akreditovaným střediskem ECDL, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky a většiny kaplických firem. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Spolupracujeme se zahraničními školami. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční poznávací zájezdy. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu, restauraci, domov mládeže. Wi-Fi po celé škole.

Odloučené pracoviště SOŠ (Linecká 368)

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Logistika a turismus v ekonomice)

Studium denní čtyřleté ukončené maturitní zkouškou. Vyučujeme povinně 2 cizí jazyky, všeobecně vzdělávací a odborné předměty, např. účetnictví, management a marketing, turismus, dopravní logistika, bankovnictví. Odbornou praxi získávají studenti v partnerských firmách, bankách a reálným podnikáním ve studentských JA Firmách.

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (v jednání)

Atraktivní obor pro chlapce i děvčata, studium denní čtyřleté ukončené maturitní zkouškou. Žáci získávají právní a ekonomické vzdělání, k dalším vyučovacím předmětům patří 2 cizí jazyky, sebeobrana, psychologie, základy kriminologie, střelecká příprava. Absolventi se uplatní především v bezpečnostních sborech, ve veřejné správě, ve složkách Integrovaného záchranného systému nebo jako bezpečnostní pracovníci.

Pracoviště SOU (Pohorská 86)

SOU nabízí žákům s ukončenou základní školní docházkou výuku v tříletých oborech zakončenou závěrečnou zkouškou. Stravování a ubytování je zajištěno na domově mládeže.

  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Pouze pro chlapce. Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení, z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování, řidičské oprávnění skupin B, T, C a oprávnění k obsluze motorové pily.

  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Pro chlapce a dívky. Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení, z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování, k obsluze motorové pily a mohou získat řidičské oprávnění skupin B, T, C.

  • 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Pro chlapce i dívky. Absolventi získají znalosti z oblasti technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství, uplatňování estetických hledisek a umění jednat s lidmi. Součástí vzdělávacího programu je i absolvování baristických, barmanských, someliérských kurzů. Odborný výcvik absolvují v restauraci Slovanský dům v Kaplici, kterou škola provozuje, a v partnerských restauracích, kavárnách. Pravidelně se účastní prestižních gastronomických soutěží a zahraničních stáží.

  • 66-53-H/01 Operátor logistik

Pro chlapce i dívky. Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování-logistik v obchodě nebo ve výrobním podniku. Absolvent bude připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Bude skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky.

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik

Pro chlapce i dívky. Absolventi získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně tepelného zpracování kovů a znalosti o výrobních a montážních operacích při výrobě strojů a zařízení. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování. Učební obor je podporován stipendijním programem firmy Engel a stipendiem z KÚ.

  • 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

Absolventi získají znalosti z oprav a údržby vodovodních a stokových zařízení, ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získávají oprávnění ke svařování.

Maturitní a učební obory jsou podporovány náborovým a prospěchovým stipendiem města Kaplice.

Všichni absolventi mohou získat řidičské oprávnění skupiny B.

logo
Pohorská 86, Kaplice
tel.: 380 312 852
info@geukaplice.cz
www.geukaplice.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 107830281

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 24/24 ČJ, M  NE ANO
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 4/4   ANO ANO
   
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
24 23/23   ANO ANO
   
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
36-58-H/01
Výuční list
3 roky
20 0/0   ANO ANO
   
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
Výuční list
3 roky
24 14/14   ANO ANO
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 10/10   ANO ANO
   
Operátor skladování
66-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 3/3   ANO ANO
   
Nástavby:
Bezpečnostní služby; VYU
68-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30    ČJ, M  NE NE
   
Bezpečnostní služby; Dálková; VYU
68-42-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30    ČJ, M  NE NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 23. 11. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. a 4. 2. 2020 od 14:00 do 17:00 hod. Stravování – snídaně 15 Kč, oběd 28 Kč, večeře 28 Kč. Jsme aktivní škola! Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme nositeli titulu Ekoškola, fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, partnerskou školou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, akreditovaným střediskem ECDL, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky a většiny kaplických firem. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Spolupracujeme se zahraničními školami. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční poznávací zájezdy. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu, restauraci, domov mládeže, jídelnu, tělocvičnu, posilovnu, studovnu, Wi-Fi po celé škole. Pořádáme přijímací zkoušky nanečisto. Pro všechny žáky náborové a prospěchové stipendium Města Kaplice a pro žáky oboru Strojní mechanik i stipendijní program firmy Engel.nahoru