Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
Poštovní adresa: Pohorská 86, 382 41 Kaplice
ukázat na mapě
Ředitel: PhDr. Zdeňka Lovčí  Telefon: 725 874 782
Kontakt: Neuvedeno   Telefon: 380 312 852
Email: info@geukaplice.cz
WWW: www.geukaplice.cz
Druh školy: Střední odborná škola
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 0 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 75050081
REDIZO: 651016029

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

Naše škola si uvědomuje, že svým žákům musí nabídnout něco víc než jen znalosti. Snažíme se žáky připravit pro život, zaměřit výuku prakticky a zároveň držet krok s moderními trendy ve výuce a zavádět nové poznatky z praxe do výuky. Důležité je však pro nás i dobré klima školy, proto vedeme žáky k rozvíjení mezilidských vztahů založených na vzájemném respektu, slušnosti a úctě. Preferujeme kooperativní vyučovací metody, aby byli žáci schopni pracovat v týmu.

Studuj u nás! Slovo nuda neznáme! U nás se stále něco děje! Nesedíme jen v lavicích! Cestujeme! Podnikáme! Sportujeme! Spolupracujeme!

Dny otevřených dveří – 23. 11. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. a 4. 2. 2020 od 14:00 do 17:00 hod..

Stravování ve škole – školní jídelna a restaurace (obor Kuchař-číšník), cena oběda 28 Kč

Ubytování – na domově mládeže, který je propojen s budovou SOU, Pohorská 86, cena za ubytování 800 Kč, snídaně 15 Kč,-oběd 28 Kč, večeře 28 Kč

Vybavení: posilovna, tělocvična, školní knihovna, studovna, multimediální učebny, počítačové učebny, jazykové učebny, písárna, učebna autoškoly a další odborné učebny, venkovní učebna, vlastní autoškola, svářečská škola, restaurace, Wi-fi po celé škole.

Spolupráce se zaměstnavateli: Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme nositeli titulu Ekoškola, fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, akreditovaným střediskem ECDL, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky a většiny kaplických firem. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Spolupracujeme se zahraničními školami. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční poznávací zájezdy.

Jsme aktivní škola!

Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme nositeli titulu Ekoškola, fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, akreditovaným střediskem ECDL, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky a většiny kaplických firem. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Spolupracujeme se zahraničními školami. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční poznávací zájezdy. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu, restauraci, domov mládeže. Wi-Fi po celé škole.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SOŠ – LINECKÁ 368

  • Obchodní akademie, obor 63-41-M/02 (ŠVP Logistika a turismus v ekonomice)

Studium denní čtyřleté ukončené maturitní zkouškou. Vyučujeme povinně 2 cizí jazyky, všeobecně vzdělávací a odborné předměty, např. účetnictví, management a marketing, turismus, dopravní logistika, bankovnictví. Odbornou praxi získávají studenti v partnerských firmách, bankách a reálným podnikáním ve studentských JA Firmách.

  • Bezpečnostně právní činnost, obor 68-42-M/01 (v jednání)

Atraktivní obor pro chlapce i děvčata, studium denní čtyřleté ukončené maturitní zkouškou. Žáci získávají právní a ekonomické vzdělání, k dalším vyučovacím předmětům patří 2 cizí jazyky, sebeobrana, psychologie, základy kriminologie, střelecká příprava. Absolventi se uplatní především v bezpečnostních sborech, ve veřejné správě, ve složkách Integrovaného záchranného systému nebo jako bezpečnostní pracovníci.

PRACOVIŠTĚ SOU – POHORSKÁ 86

SOU nabízí žákům s ukončenou základní školní docházkou výuku v tříletých oborech zakončenou závěrečnou zkouškou. Stravování a ubytování je zajištěno na domově mládeže.

  • Opravář zemědělských strojů, obor 41-55-H/01

Pouze pro chlapce. Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení, z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování, řidičské oprávnění skupin B, T, C a oprávnění k obsluze motorové pily.

  • Mechanik opravář motorových vozidel, obor 23-68-H/01

Pro chlapce a dívky. Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení, z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování, k obsluze motorové pily a mohou získat řidičské oprávnění skupin B, T, C.

  • Kuchař-číšník, obor 65-51-H/01

Pro chlapce i dívky. Absolventi získají znalosti z oblasti technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství, uplatňování estetických hledisek a umění jednat s lidmi. Součástí vzdělávacího programu je i absolvování baristických, barmanských, someliérských kurzů. Odborný výcvik absolvují v restauraci Slovanský dům v Kaplici, kterou škola provozuje, a v partnerských restauracích, kavárnách. Pravidelně se účastní prestižních gastronomických soutěží a zahraničních stáží.

  • Operátor logistik, obor 66-53-H/01

Pro chlapce i dívky. Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování-logistik v obchodě nebo ve výrobním podniku. Absolvent bude připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Bude skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky.

  • Strojní mechanik, obor 23-51-H/01

Pro chlapce i dívky. Absolventi získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně tepelného zpracování kovů a znalosti o výrobních a montážních operacích při výrobě strojů a zařízení. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování. Učební obor je podporován stipendijním programem firmy Engel a stipendiem z KÚ.

  • Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, kód oboru 36-58-H/01

Absolventi získají znalosti z oprav a údržby vodovodních a stokových zařízení, ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získávají oprávnění ke svařování.

Maturitní a učební obory jsou podporovány náborovým a prospěchovým stipendiem města Kaplice. Všichni absolventi mohou získat řidičské oprávnění skupiny B.

logo
Pohorská 86, Kaplice
tel.: 380 312 852
info@geukaplice.cz
www.geukaplice.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 107830281

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie (Logistika a turismus v ekonomice)
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
24 18/9 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 7/3   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
24 16/11   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
36-58-H/01
Výuční list
3 roky
20 1/0   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
Výuční list
3 roky
24 13/8   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 25/14   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Operátor skladování
66-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 3/0   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5