Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
Poštovní adresa: Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice
ukázat na mapě
Ředitel: Bc. Jan Šindelář  Telefon: 387 316 372
Kontakt: Hana Tůmová  Telefon: 387 901 421
Email: sekretariat@spsautocb.cz
WWW: www.spsautocb.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 1700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00582158
REDIZO: 600008193

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice (dále jen VOŠ a SPŠ) je školou, která má více než čtyřicetiletou tradici výuky oborů v oblasti autoopravárenství a je současně jednou z největších a nejlépe vybavených škol, vyučujících automobilní obory, nejen v rámci jihočeského regionu, ale v rámci celé České republiky.

Sdružuje Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu, Střední odborné učiliště, domov mládeže a školní jídelnu. Škola je postupně budována jako regionální centrum pro výuku oborů v oblasti autoopravárenství, dopravy a strojírenství.

Na VOŠ a SPŠ probíhá výuka následujících oborů:

Tříleté vzdělávací programy vyšší odborné školy pro maturanty (denní a kombinovaná forma)

 • 23-45-N/03 Diagnostika a servis silničních vozidel
 • 37-41-N/03 Provoz a ekonomika dopravy
 • 23-41-N/06 Strojírenská výroba – počítačová podpora konstruování a programování NC strojů
 • 26-41-N/07 Elektrotechnika – elektromechanické systémy – od 1. 9. 2014

Obory VOŠ jsou, na základě uzavřených smluv, prostupné s navazujícím bakalářským studiem. Na základě těchto smluv jsou studijní výsledky vzdělávacích programů VOŠ uznávány v dalším studiu na vysokých školách. Rozsah uznávání představuje přibližně 50 % předmětů bakalářského studia. Pro obor Provoz a ekonomika dopravy je smlouva uzavřena s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pro obory Diagnostika a servis silničních vozidel a Strojírenská výroba se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Čtyřleté studijní obory pro žáky 9. tříd ZŠ (denní forma)

 • 23-45-M/01 Diagnostika motorových vozidel – řidičské oprávnění skupiny C
 • 23-45-M/01 Konstrukce a design vozidel – řidičské oprávnění skupiny C
 • 39-41-L/01 Autotronik – řidičské oprávnění skupiny C
 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – řidičské oprávnění skupiny B
 • 37-41-M/01 Výrobní logistik – řidičské oprávnění skupiny B
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – údržba a programování CNC strojů
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – mechatronik

Tříleté učební obory pro žáky 9. tříd ZŠ (denní forma)

 • 23-68-H/01 Automechanik – řidičské oprávnění skupiny C
 • 23-68-H/01 Opravář jednostopých vozidel – řidičské oprávnění skupiny C
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář – řidičské oprávnění skupiny C
 • 23-55-H/01 Autokarosář – řidičské oprávnění sk. B
 • 23-61-H/01 Autolakýrník – řidičské oprávnění sk. B
 • 66-51-H/01 Prodavač(ka) motorových vozidel
 • 23-51-H/01 Zámečník
 • 23-52-H/01 Nástrojař
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

V závislosti na zvoleném učebním oboru je součástí výuky získání řidičského oprávnění, případně kurz svařování plamenem a elektrickým obloukem.

Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

 • 26-41-L/51 Autotronik
 • 23-43-L/51 Provozní technika
 • 64-41-L/51 Podnikání
 • 64-41-L/51 Dopravní provoz

Nástavbové studium, ukončené maturitní zkouškou je, v závislosti na druhu oboru, organizováno denní, večerní a dálkovou formou.

Informace o škole

Od 1. 7. 2004 se součástí VOŠ a SPŠ stala Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, Lidická 31, České Budějovice a její vzdělávací nabídka se stala součástí vzdělávací nabídky VOŠ a SPŠ. Došlo tím k uskutečnění dalšího kroku v budování regionálního centra pro výuku oborů v oblasti oprav automobilů, dopravy a strojírenství. Výkonem funkce regionálního centra pro oblast odborného školství v autoopravárenských oborech již školu pověřil Krajský úřad v Českých Budějovicích, škola též na základě pověření Krajského úřadu zastupuje Jihočeský kraj ve všech otázkách, týkajících se výuky automobilních oborů (úpravy učebních dokumentů, příprava rámcových vzdělávacích programů, jednotné zadání závěrečných zkoušek, tvorba profesních profilů atd.) a též v oblasti organizace odborných soutěží pro automobilní obory.

VOŠ a SPŠ se věnuje též dalšímu vzdělávání dospělých organizací rekvalifikačního studia, školení a kvalifikačních zkoušek. VOŠ a SPŠ se též účastnila a účastní práce v mezinárodních projektech (Cíl 3, P2, Leonardo). Smyslem této práce je porovnání obsahu výuky autooborů a jejich úprava tak, aby certifikát absolventů byl plně uznatelný především ve SRN a Rakousku. Velmi významnou součástí projektů jsou též školení pro pedagogické pracovníky školy. Další odborné vzdělávání probíhá též ve spolupráci s významnými výrobci automobilů a elektronických řídicích systémů – především s firmou BOSCH automobilová technika a Škodou Auto a. s. Mladá Boleslav.

Nejlepší žáci naší školy se pravidelně účastní celostátních odborných soutěží a dlouhodobě v nich dosahují vynikajících výsledků. V roce 2003 byla škola pořadatelem celostátního finále soutěže Automechanik – junior. Též se spolupodílí na zpracování jednotného zadání závěrečné zkoušky v oboru automechanik a zámečník.

VOŠ a SPŠ se věnuje spolupráci s podnikatelskou sférou. Významné je především uzavření smlouvy o spolupráci s AUTO ŠKODA a. s. Mladá Boleslav. Dále spolupracujeme s těmito firmami: Renault Česká republika, Auto Štangl s. r. o., skupina firem Jihotrans, Thorn Autotechnic s. r. o., Motor Jikov Group, Jihostroj Velešín, Gros-Beckert, Robert Bosch a dalšími.

V rámci hospodářské činnosti provádíme opravy automobilů, STK a měření emisí.

VOŠ a SPŠ má v Českých Budějovicích čtyři budovy teoretického vyučování a čtyři objekty pro odborný výcvik. Jak teoretické vyučování, tak odborný výcvik je pro výuku vybaven moderními pomůckami a diagnostickými přístroji, v souladu se současnými trendy v oboru autoopravárenství.

Na domově mládeže jsou žáci ubytováni v 2–3lůžkových pokojích a mají možnost všestranného kulturního a sportovního vyžití ve svém volném čase. Školní jídelna zabezpečuje pro žáky celodenní stravování.

logo
Skuherského 3, České Budějovice
tel.: 387 901 411, 602 416 479
sindelar@spsautocb.cz
www.spsautocb.cz

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110150031

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dopravní prostředky (Diagnostika motorových vozidel)
23-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 30/9 ČJ, M  ANO ANO
   
Dopravní prostředky (Konstrukce a design vozidel)
23-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 20/12 ČJ, M  ANO ANO
   
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 30/14 ČJ, M  ANO ANO
   
Provoz a ekonomika dopravy (Výrobní logistik)
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 8/5 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 30/6 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik seřizovač (Mechatronik)
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 35/22 ČJ, M  ANO ANO
   
Autotronik
39-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 67/50 ČJ, M  ANO ANO
   
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 22/5   ANO ANO
   
Nástrojař
23-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 12/9   ANO ANO
   
Karosář (Autokarosář)
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
30 10/2   ANO ANO
   
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 18/5   ANO ANO
   
Autolakýrník
23-61-H/01
Výuční list
3 roky
15 13/5   ANO ANO
   
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
120 129/66   ANO ANO
   
Autoelektrikář
26-57-H/01
Výuční list
3 roky
30 43/22   ANO ANO
   
Prodavač (Prodavač motorových vozidel)
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 11/4   ANO ANO
   
Nástavby:
Provozní technika; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
20 5/5 ČJ, M  ANO ANO
   
Provozní technika; Dálková; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 9/9 ČJ, M  ANO ANO
   
Provozní technika; Večerní; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 0/0 ČJ, M  ANO ANO
   
Autotronik; VYU
39-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
10 3/3 ČJ, M  ANO ANO
   
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
60 8/8 ČJ, M  ANO ANO
   
Podnikání (Dopravní provoz); VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 2/2 ČJ, M  ANO ANO
   
Podnikání (Podnikání); VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 3/3 ČJ, M  ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 16. 11. 2019, 7. 12. 2019 a 11. 1. 2020 od 9:00 do 13:00 hod., zahájení v 9:00 hod. a v 10:30 hod., so 16. 1. 2020 od 10:00 do 16:00 hod., Večer s technikou čt 10. 10. 2019 od 15:00 do 20:00 hod. Cena oběda 25 Kč, snídaně + přesnídávka 21,50 Kč, večeře + svačina 27 Kč (školní jídelna). Oběd GW Jihotrans 37 Kč. Maturitní nástavbové studium Podnikání je určeno pro všechny absolventy učebních oborů, nástavbový obor Provozní technika je určen pro absolventy strojírenských učebních oborů (kód oboru začíná číslem 23), nástavbový obor Autotronik pro absolventy učebních oborů Automechanik a Autoelektrikář. Nástavbové studium v dálkové formě – konzultace každý týden v úterý od 13:55 do 18:00 hod. Kombinované studium VOŠ 1x za 2 týdny v pátek od 12:45 hod. a v sobotu.nahoru