Zavřít

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Cena oběda 45 Kč, snídaně a přesnídávka 37 Kč, večeře a svačina 45 Kč, druhá večeře 20 Kč (nepovinná). Přijímací zkoušky od 2017 jednotné ČJ, M. Škola pořádá přijímací zkoušky nanečisto. Maturitní nástavbové studium Podnikání je určeno pro všechny absolventy učebních oborů, nástavbový obor Provozní technika je určen pro absolventy strojírenských učebních oborů (kód oboru začíná číslem 23), nástavbový obor Autotronik pro absolventy učebních oborů Automechanik a Autoelektrikář. Nástavbové studium v dálkové formě – konzultace každý týden v út od 13:55 do 18:00 hod. Kombinované studium VOŠ 1x za dva týdny v pá od 12:45 hod. a so.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 800  Kč/měsíc
 • Stravování 2020 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dopravní prostředky (Diagnostika motorových vozidel) 23-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 46/45 Statistika ČJ, M ANO ANO
Dopravní prostředky (Konstrukce a design vozidel) 23-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 16/8 Statistika ČJ, M ANO ANO
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 36/25 Statistika ČJ, M ANO ANO
Provoz a ekonomika dopravy (Management sportu a dopravy) 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 52/27 Statistika ČJ, M ANO ANO
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 29/26 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 33/20 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik seřizovač (Mechatronik) 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 21/20 Statistika ČJ, M ANO ANO
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 80/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 17/10 Statistika ANO ANO
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 4/0 Statistika ANO ANO
Karosář (Autokarosář) 23-55-H/02 Výuční list 3 roky 30 24/11 Statistika ANO ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 21/7 Statistika ANO ANO
Autolakýrník 23-61-H/01 Výuční list 3 roky 15 22/13 Statistika ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 120 190/122 Statistika ANO ANO
Autoelektrikář 26-57-H/01 Výuční list 3 roky 30 85/30 Statistika ANO ANO
Prodavač (Prodavač motorových vozidel) 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 15/10 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 20 8/8 Statistika ČJ, M ANO ANO
Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO
Autotronik; VYU 39-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 10 28/16 Statistika ČJ, M ANO ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO
Podnikání (Dopravní provoz); VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 4/4 Statistika ČJ, M ANO ANO
Podnikání (Podnikání); VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 45/27 Statistika ČJ, M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice (dále jen VOŠ a SPŠ) je školou, která má více než čtyřicetiletou tradici výuky oborů v oblasti autoopravárenství a je současně jednou z největších a nejlépe vybavených škol, vyučujících automobilní obory, nejen v rámci jihočeského regionu, ale v rámci celé České republiky.

Sdružuje Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu, Střední odborné učiliště, domov mládeže a školní jídelnu. Škola je postupně budována jako regionální centrum pro výuku oborů v oblasti autoopravárenství, dopravy a strojírenství.

Na VOŠ a SPŠ probíhá výuka následujících oborů:

Tříleté vzdělávací programy vyšší odborné školy pro maturanty (denní a kombinovaná forma)

 • 23-45-N/03 Diagnostika a servis silničních vozidel
 • 37-41-N/03 Provoz a ekonomika dopravy
 • 23-41-N/06 Strojírenská výroba – počítačová podpora konstruování a programování NC strojů
 • 26-41-N/07 Elektrotechnika – elektromechanické systémy – od 1. 9. 2014

Obory VOŠ jsou, na základě uzavřených smluv, prostupné s navazujícím bakalářským studiem. Na základě těchto smluv jsou studijní výsledky vzdělávacích programů VOŠ uznávány v dalším studiu na vysokých školách. Rozsah uznávání představuje přibližně 50 % předmětů bakalářského studia. Pro obor Provoz a ekonomika dopravy je smlouva uzavřena s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pro obory Diagnostika a servis silničních vozidel a Strojírenská výroba se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Čtyřleté studijní obory pro žáky 9. tříd ZŠ (denní forma)

 • 78-42-M/01 Technické lyceum – digitální technologie nebo průmyslový design
 • 23-45-M/01 Diagnostika motorových vozidel – řidičské oprávnění skupiny C
 • 23-45-M/01 Konstrukce a design vozidel – řidičské oprávnění skupiny C
 • 39-41-L/01 Autotronik – řidičské oprávnění skupiny C
 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – řidičské oprávnění skupiny B
 • 37-41-M/01 Management sportu a dopravy – řidičské oprávnění skupiny B
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – údržba a programování CNC strojů
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – mechatronik

Tříleté učební obory pro žáky 9. tříd ZŠ (denní forma)

 • 23-68-H/01 Automechanik – řidičské oprávnění skupiny C
 • 23-68-H/01 Opravář jednostopých vozidel – řidičské oprávnění skupiny C
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář – řidičské oprávnění skupiny C
 • 23-55-H/01 Autokarosář – řidičské oprávnění sk. B
 • 23-61-H/01 Autolakýrník – řidičské oprávnění sk. B
 • 66-51-H/01 Prodavač(ka) motorových vozidel
 • 23-51-H/01 Zámečník
 • 23-52-H/01 Nástrojař
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

V závislosti na zvoleném učebním oboru je součástí výuky získání řidičského oprávnění, případně kurz svařování plamenem a elektrickým obloukem.

Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

 • 26-41-L/51 Autotronik
 • 23-43-L/51 Provozní technika
 • 64-41-L/51 Podnikání
 • 64-41-L/51 Dopravní provoz

Nástavbové studium, ukončené maturitní zkouškou je, v závislosti na druhu oboru, organizováno denní, večerní a dálkovou formou.

Informace o škole

Od 1. 7. 2004 se součástí VOŠ a SPŠ stala Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, Lidická 31, České Budějovice a její vzdělávací nabídka se stala součástí vzdělávací nabídky VOŠ a SPŠ. Došlo tím k uskutečnění dalšího kroku v budování regionálního centra pro výuku oborů v oblasti oprav automobilů, dopravy a strojírenství. Výkonem funkce regionálního centra pro oblast odborného školství v autoopravárenských oborech již školu pověřil Krajský úřad v Českých Budějovicích, škola též na základě pověření Krajského úřadu zastupuje Jihočeský kraj ve všech otázkách, týkajících se výuky automobilních oborů (úpravy učebních dokumentů, příprava rámcových vzdělávacích programů, jednotné zadání závěrečných zkoušek, tvorba profesních profilů atd.) a též v oblasti organizace odborných soutěží pro automobilní obory.

VOŠ a SPŠ se věnuje též dalšímu vzdělávání dospělých organizací rekvalifikačního studia, školení a kvalifikačních zkoušek. VOŠ a SPŠ se též účastnila a účastní práce v mezinárodních projektech (Cíl 3, P2, Leonardo). Smyslem této práce je porovnání obsahu výuky autooborů a jejich úprava tak, aby certifikát absolventů byl plně uznatelný především ve SRN a Rakousku. Velmi významnou součástí projektů jsou též školení pro pedagogické pracovníky školy. Další odborné vzdělávání probíhá též ve spolupráci s významnými výrobci automobilů a elektronických řídicích systémů – především s firmou BOSCH automobilová technika a Škodou Auto a. s. Mladá Boleslav.

Nejlepší žáci naší školy se pravidelně účastní celostátních odborných soutěží a dlouhodobě v nich dosahují vynikajících výsledků. V roce 2003 byla škola pořadatelem celostátního finále soutěže Automechanik – junior. Též se spolupodílí na zpracování jednotného zadání závěrečné zkoušky v oboru automechanik a zámečník.

VOŠ a SPŠ se věnuje spolupráci s podnikatelskou sférou. Významné je především uzavření smlouvy o spolupráci s AUTO ŠKODA a. s. Mladá Boleslav. Dále spolupracujeme s těmito firmami: Renault Česká republika, Auto Štangl s. r. o., skupina firem Jihotrans, Thorn Autotechnic s. r. o., Motor Jikov Group, Jihostroj Velešín, Gros-Beckert, Robert Bosch a dalšími.

V rámci hospodářské činnosti provádíme opravy automobilů, STK a měření emisí.

VOŠ a SPŠ má v Českých Budějovicích čtyři budovy teoretického vyučování a čtyři objekty pro odborný výcvik. Jak teoretické vyučování, tak odborný výcvik je pro výuku vybaven moderními pomůckami a diagnostickými přístroji, v souladu se současnými trendy v oboru autoopravárenství.

Na domově mládeže jsou žáci ubytováni v 2–3lůžkových pokojích a mají možnost všestranného kulturního a sportovního vyžití ve svém volném čase. Školní jídelna zabezpečuje pro žáky celodenní stravování.

logo
Skuherského 3, České Budějovice
tel.: 387 901 411, 602 416 479
sindelar@spsautocb.cz
www.spsautocb.cz
Zobrazit více