Zavřít

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709Obor: Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 Výuční list 3 roky 14 4/3 TZ ANO ANO

Charakteristika oboru

V průběhu studia žáci získají potřebné teoretické vědomosti a praktickou zručnost v kovářském oboru, případně v oborech s touto činností souvisejících. Odborný výcvik se v I. ročníku bude uskutečňovat v dílnách školy. Zde se žáci pod vedením mistra odborného výcviku naučí základní dovednosti související se zpracováním a opracováním kovových materiálů. Ve II. a III. ročníku budou žáci provozovat odbornou praxi částečně ve školních dílnách a částečně na smluvních pracovištích pod vedením erudovaných odborníků majících živnostenské oprávnění (instruktorů OV), kteří budou se školou ve smluvním vztahu.

V průběhu tříleté školní docházky budou moci žáci absolvovat svářečský kurz (svařování elektrickým obloukem; výuka bude prováděna podle osnovy pro základní kurz svařování ZK 111 1.1 vydanou Českou svářečskou společností ANB).

Odborné znalosti získají žáci mj. v následujících předmětech

 • Materiály

 • Odborné kreslení

 • Technologie

 • Dějiny umění

Absolvent

 • ovládá ruční zpracování kovů (řezání, pilování, stříhání, sekání, probíjení, vrtání, vyhrubování, zahlubování, vystružování, ohýbání, nýtování atd.)

 • umí pracovat s plechy (ohýbat ve svěráku pod různými úhly, stříhat přímkové a tvarové obrysy)

 • osvojí si dovednosti jako je např. lepení   (lepení   nekovových   materiálů, lepení v opravárenství) a měkké pájení (způsoby měkkého pájení, kontrola pájených spojů)

 • naučí se tvářet kovy za tepla

 • seznámí se se strojním obráběním kovů (frézováním, obrážením, broušením atd.)

 • absolvuje kurz sváření (svařování elektrickým obloukem)

 • zvládá speciální techniky při práci s kovy (tepání, pájení natvrdo, kování a vytváření uměleckých prvků)

Uplatnění v oborech

 • umělecký kovář

 • zemědělský kovář

 • strojní technik

 • klempíř

 • svářeč

Zobrazit více

Statistiky přijímacího řízení

Počet volných míst Počet přihlášených
2023 14 4
2022 14 6
2021 14 5
2020 14 8
Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709