Zavřít

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709Obor: Lesnické práce (Lesnické a pěstitelské práce)

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Lesnické práce (Lesnické a pěstitelské práce) 41-56-E/01 Výuční list 2 roky 24 8/0 ANO ANO

Charakteristika oboru

Jedná se o dvouletý učební obor středního vzdělání s výučním listem. Je vhodný zejména pro žáky technického a přírodovědného zaměření se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří absolvovali základní školu, speciální školu, případně méně než 9 ročníků základní školy.

V průběhu studia žáci získávají potřebné teoretické vědomosti i praktické dovednosti při zakládání a pěstování lesa až po zpracování dřevní hmoty, při péči o komunální zeleň a o zeleň podél komunikací, při péči o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany a základní opravě strojů a motorových vozidel potřebných při těchto činnostech. Dále se naučí obsluhovat motorovou pilu, křovinořez a získají řidičský průkaz skupiny „T“.

Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením učitele odborného výcviku a v lesích LČR, měst i soukromých subjektů a na plochách městské veřejné zeleně.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech

 • základy lesnictví

 • lesnické technologie a mechanizační prostředky

 • strojírenské a opravárenské technologie

 • motorová vozidla

Absolventi jsou schopni

 • zakládat, pěstovat a chránit les

 • upravovat vytěžené dřevo a transportovat ho na odvozní místa

 • obsluhovat, udržovat a opravovat stroje a zařízení, používané v lesnictví a při úpravě veřejné zeleně

 • opravovat a řídit kolové traktory a přípojná vozidla

 • pečovat o zvěř

Po úspěšném složení zkoušky žáci ve 2. ročníku v povinném předmětu Motorová vozidla získají řidičský průkaz skupiny „T“.

Uplatnění

 • v lesní výrobě v dělnických činnostech při zakládání, pěstování a ochraně lesa

 • při úpravě vytěženého dřeva a jeho transportu na odvozní místo

 • v přidružené lesní výrobě

 • při péči o komunální zeleň

 • při péči o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany

 • jako pracovník na skladech dřevní hmoty

 • jako pracovník v lesních školkách

 • jako pracovník technických služeb

 • jako OSVČ  v oblasti služeb v lesnictví

Zobrazit více

Statistiky přijímacího řízení

Počet volných míst Počet přihlášených
2023 24 8
2022 24 4
2021 24 1
2020 24 6
Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709