Zavřít

Obor: Opravářské práce 41-55-E/01 Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Opravářské práce 41-55-E/01 Výuční list 3 roky 16 18/11 ANO ANO

Charakteristika oboru

Učební obor vhodný pro chlapce technického zaměření, kteří absolvovali základní školu, speciální školu, případně méně než 9 ročníků základní školy.

V průběhu studia žáci získávají potřebné teoretické vědomosti i praktickou dovednost pro práci s kovy, základní opravy strojů a motorových vozidel.

Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením mistra odborné výchovy, od 2. ročníku žáci pracují na skutečných zakázkách.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech

 • Základy strojnictví

 • Odborné kreslení

 • Stroje a zařízení

 • Motorová vozidla

 • Technologie oprav

 • Technologie zemědělské výroby

Absolventi jsou schopni

 • ručně a strojně obrábět kovy

 • tepelně zpracovávat kovy

 • obsluhovat, udržovat a opravovat stroje a zařízení, používané v zemědělství

 • opravovat a řídit kolové traktory

 • opravovat přípojná vozidla

Po úspěšném složení zkoušky žáci ve 2. ročníku v povinném předmětu Motorová vozidla získají řidičský průkaz skupiny T. Ve 3. ročníku v nepovinném předmětu mají možnosti si řidičský průkaz rozšířit o skupinu B, případně C a rovněž absolvovat kurz pro obsluhu sklízecí mlátičky a sklízecí řezačky.

Uplatnění

 • v opravářských dílnách

 • v autoservisech

 • v kovodílnách

 • jako řidiči z povolání

Zobrazit více

Statistiky přijímacího řízení

Rok Počet volných míst Přihlášeno / Přijato
2022 16 18/11
2021 16 12/6
2020 16 12/7
2019 16 20/14
Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709