Zavřít

Obor: Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 37/26 ANO ANO

Charakteristika oboru

Učební obor vhodný pro chlapce i dívky zakončený výučním listem.

Žáci se naučí vykonávat činnosti v oblasti pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat se zvláštním zaměřením na chov koní a jejich využití.

Součástí výuky je také technická příprava, do níž náleží předměty – Základy strojnictví, Mechanizace zemědělství a Motorová vozidla. Praktické dovednosti z této oblasti žáci získávají v předmětu Odborný výcvik.

Součástí výuky povinného předmětu Motorová vozidla je získání řidičského průkazu skupiny T, v rámci nepovinného předmětu žáci mohou získat též ŘP na skupinu B, případně C.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech:

  • Chov zvířat

  • Chov koní

  • Teorie jízdy (na koni)

  • Pěstování rostlin

  • Motorová vozidla

  • Mechanizace zemědělství

Uplatnění

v zemědělských podnicích, ve všech činnostech, souvisejících s chovem koní. Po přiměřené praxi jsou schopni samostatného podnikání v tomto oboru.

Zobrazit více

Statistiky přijímacího řízení

Rok Počet volných míst Přihlášeno / Přijato
2022 30 37/26
2021 30 21/9
2020 30 22/12
2019 30 32/16
Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709