Zavřít

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709Obor: Truhlář

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 15 6/1 ANO ANO

Charakteristika oboru

Učební obor vhodný pro chlapce zakončený výučním listem.

V průběhu studia žáci získávají potřebné teoretické vědomosti i praktickou dovednost pro vytváření dřevěných konstrukcí ale i nábytku. Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením mistra odborné výchovy, od druhého ročníku žáci pracují na skutečných zakázkách.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech:

 • Materiály

 • Odborné kreslení

 • Výrobní zařízení

 • Technologie

Absolvent školního vzdělávacího programu:

 • má znalosti o dřevu, jeho klasifikaci a doplňcích

 • vyzná se v technické dokumentaci ve svém oboru, je podle ní schopen zhotovovat výrobky

 • umí pracovat s dřevoobráběcími stroji a s malou mechanizací

 • umí používat a udržovat ruční nástroje

 • umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské a stavebně truhlářské výrobě

 • dokáže zvolit konstrukční řešení a odpovídající technologii nábytkových součástí

 • zná technologi výroby a montáž nábytku

 • umí nábytek udržovat a odborně opravit

 • umí zhotovovat a osazovat stavebně truhlářské výrobky a provádět jejich povrchovou úpravu

 • provede základní nátěry dřeva

 • je veden tak, aby ve své práci respektoval šetrný přístup k životnímu prostředí

Uplatnění

 • ve firmách, provádějících různé druhy truhlářských prací

 • při zakázkové výrobě nábytku

 • v příbuzných dřevozpracujících oborech (např. dřevostavby)

 • po přiměřené praxi jsou schopni samostatného podnikání v tomto oboru

Zobrazit více

Statistiky přijímacího řízení

Počet volných míst Počet přihlášených
2023 15 6
2022 15 10
2021 15 3
2020 15 20
Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709