Zavřít

Obor: Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 15 16/6 ANO ANO

Charakteristika oboru

Učební obor vhodný pro chlapce, zakončený výučním listem.

Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením mistra odborné výchovy. Od druhého ročníku pracují žáci na skutečných zakázkách.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech

 • Elektrotechnika

 • Elektrická měření

 • Technologie a materiály

 • Elektronika

 • Elektrické stroje a přístroje

 • Rozvodná zařízení

Absolvent školního vzdělávacího programu elektrikář – silnoproud:

 • zvládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky a umí je využívat

 • orientuje se v technické dokumentaci a pracuje s ní

 • zná základní technické materiály a jejich použití

 • zná vlastnosti elektrotechnických součástí, umí s nimi pracovat a nahrazovat je ekvivalenty

 • zná problematiku rozvodů a instalací, umí je zhotovit a umí na ně připojit elektrické spotřebiče

 • je seznámen se zásadami oprav elektrických rozvodů a jejich údržby

 • zná vlastnosti elektrických strojů a zásady jejich oprav

 • ovládá používání nejrůznějších měřících přístrojů

Uplatnění v oborech

 • provozní elektrikář

 • elektromontér

 • elektromechanik

 • montér výtahů

 • chladírenský mechanik apod.

Zobrazit více

Statistiky přijímacího řízení

Rok Počet volných míst Přihlášeno / Přijato
2022 15 16/6
2021 15 6/2
2020 15 5/3
2019 15 6/3
Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709